عضویت العربیة
جمعه، 29 فروردين 1393 (سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی)
امام صادق علیه السلام فرمودند: آن کس که نسبت به بزرگترها احترام نگذارد و به کوچکترها محبّت نکند، از ما نیست. کافى، ج 3، ص 253
مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/خانه و خانواده/تعلیم و تربیت

تبلیغات
آخرین مقالات
اقسام اصالت ماهیت

اقسام-اصالت-ماهیتقائلان به اصالت ماهیت، به سه گروه اساسی انقسام حاصل می نمایند: نخست، کسانی که ملاک تحقق همه ی امور را ادامه ...

نظریه حکمای انسی در باب وجود

نظریه-حکمای-انسی-در-باب-وجوددر نظر حکمای انسی وجود خاص حق است و به همین جهت دارای افراد و مصادیق متعدد نیست و امری واحد و منحصر در ادامه ...

مابه التحقیق موجود

مابه-التحقیق-موجوددر 2500 سال تاریخ متافیزیک، از حقیقت وجود پرسش نشده است و مذاهب متعدد فلسفی تنها به این پرسش پاسخ گفته ادامه ...

اهمیت همسایه

اهمیت-همسایههمیساه هر فرد به واقع از نزدیک ترین خویشاوندان نیز به او نزدیک تر است؛ چرا که همسایه همواره در کنار ما ادامه ...

گفتار مطلوب در اجتماع

گفتار-مطلوب-در-اجتماعاز ویژگی های مهم انسان ها تبادل اطلاعات و معلومات با یکدیگر و هنر سخن وری است. قرآن می فرماید: «خداوند ادامه ...

اصالت ماهیت

اصالت-ماهیتنیست انگاری، کنه و ماهیت متافیزیک است. از همین روی، تمامی مسالک و نحل فلسفی، اعم از قائلان به اصالت وجود ادامه ...

مراتب ذات

مراتب-ذاتپس از آنکه ابن سینا در "شفا" و به تبع او بهمنیار در "التحصیل" لحاظات سه گانه ی ذات (لابِشرط، بِشرط لا، ادامه ...

رفتار مطلوب در اجتماع

رفتار-مطلوب-در-اجتماعافرادی که از سلامت روحی برخوردارند، همواره با اخلاق نیک خویش و برخورد محبت آمیز با دیگران روبرو می گردند. ادامه ...

اسماء و اعیان ثابته

اسماء-و-اعیان-ثابتهاسماء را به اعتبارات گوناگون تقسیم نموده اند ولی آنچه در صدر همه ی تقسیمات متعددی که در اسماء وجود دارد، ادامه ...

تعلیم و تربیت

تشکیل خانواده

تشکیل خانواده از آنجا که زندگی مشترک یکی از مهم ترین نیازهای زندگی آدمی به شمار می آید، تقریباً تمامی مکاتب و آیین های بشری به ویژه دین اسلام بر آن تاکید کرده و پیروان خود را بدان تشویق نموده اند. ادامه ...

پیشگیری و درمان انحرافات جنسی

پیشگیری و درمان انحرافات جنسی امروزه مسائل جنسی جوانان در غرب و نتایج شوم آن، یکی از مشکلات عمده آن جوامع است که پیشگیری از آن با شرایط موجود امکان پذیر نیست. به همین رو، اخیراً فرهنگستان علوم نیویورک در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز نظریه ای به ادامه ...

زمینه سازهای انحراف جنسی

زمینه سازهای انحراف جنسی معمولاً نخستین گام برای برقراری روابط نامشروع یا تحریک جنسی در فرد و فراهم شدن انحراف جنسی، نگاه هوس آلود است. در روایات، از این نوع نگریستن به شدت نهی شده است؛ چنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: ادامه ...

مهارت های لازم برای معلمان دینی در عصر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهارت های لازم برای معلمان دینی در عصر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در هزاره سوم، با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم بهره گیری نظام های تعلیم و تربیت، تدریس و یادگیری به منزله یکی از عمده ترین چالش های حرفه ای در بیشتر جوامع مطرح است؛ جایی که انتظار می رود دانش به طور مکرر ادامه ...

تربیت جهشی، رویکردی نوین در تربیت دینی

تربیت جهشی، رویکردی نوین در تربیت دینی اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری و تربیتی کوشیده اند از جنبه های مختلف، مسائل و مشکلات بشری را بررسی کنند تا به راه حل های مناسب دست یابند. تعلیم و تربیت نیز یکی از مباحث اساسی است که به دلیل اهمیت و جایگاه برجسته آن ادامه ...

عوامل انحراف جنسی

عوامل انحراف جنسی این عوامل، برانگیختگی و شعله ورسازی میل جنسی را از درون در فرد ایجاد می کنند و او را در پرتگاه لغزش های جنسی قرار می دهند. اینک به مهم ترین این عوامل می پردازیم. ادامه ...

انحراف جنسی چیست؟

انحراف جنسی چیست؟ تا پیش قرن بیستم هیچ کس در غرب از موضوعات جنسی آشکارا سخن نمی گفت، ولی امروزه از بیان آن گریزی نیست؛ چرا که در نیمه دوم قرن بیستم با مطرح شدن نظریات مختلف انواع انحرافات جنسی در سراسر جهان به ویژه غرب بروز ادامه ...

دیدگاه های گوناگون درباره میل جنسی

دیدگاه های گوناگون درباره میل جنسی در طول تاریخ بشر تاکنون نظریه های مختلف و گاه متعارضی در باره میل جنسی انسان مطرح شده که می توان آنها را در سه دیدگاه کلی بخش بندی نمود. ادامه ...

مبانی ارزش شناختی تعلیم و تربیت اسلامی

مبانی ارزش شناختی تعلیم و تربیت اسلامی مقصود از ارزش شناسی مباحثی درباره ی تعریف ارزش، انواع ارزش، مراتب ارزش، واقعی یا غیرواقعی بودن ارزش، منشأ ارزش معیار تعیین و اندازه گیری ارزش، ثبات یا تغییر ارزش، مطلق یا نسبی بودن ارزش و مانند اینهاست. ادامه ...

مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی

مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی شناخت انسان و ویژگی های او از پیش نیازهای اصلی تعلیم و تربیت است. هرچه شناخت ما از انسان عمیق تر و دقیق تر باشد، برنامه ریزی برای آموزش و پرورش او دارای اتقان بیشتری خواهد بود. براین اساس، در فلسفه ی تعلیم و تربیت ادامه ...

اصول آموزش دینی کودکان و نوجوانان
آمار مقالات

کل محتوا : 128307 عدد
محتوای امروز : 34 عدد
کل نظرات : 164563 عدد
نظرات امروز : 29 عدد
نظرات در انتظار : 19 عدد