آ
 

نام های فارسی که با حرف س شروع می شونددر اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيد


نام   معنی   لاتین
سائب   جاري، روان،شتابان   saeb
سابور   معرب شاپور   sabur
سابين   رود ارس، سرو كوهي   sabin
ساتراپ   نگهبان و محافظ شهر   satrab
ساتگين   پياله و جام بزرگ شراب   sategin
ساتي   زن باوفا، الهه هندي، فرشته موكل بر ارواح در مصر قديم   sati
ساتينيك   از اعلام زنان   satinik
ساجد   سجود كننده، سربخاك ساييده   sajed
ساجده   مونث ساجد   sajede
ساچلي   زني داراي گيسوي پرپشت   sacli
ساحره   زن جادوگر و افسونگر، كنايه از زني كه چشماني افسونگر و جذاب دارد   sahere
ساحل   كرانه، كناره دريا   sahel
سادات   سروران، به فرزندان پيامبر و ائمه اطلاق مي شود   sadat
سادرا   رنج و اندوه و غم   sadra
سارا   زبده، خالص، بي غشش   sara
سارا   نام همسر ابراهيم، اميره من، بانوي من   sara
سارابانو   بانوي برگزيده و بي عيب   sarabanu
سارادخت   دختر صاف و بي آلايش   saradoxt
ساران   سرها   saran
سارگن   شاه عادل و مهربان   sargon
سائب   جاري، روان،شتابان   saeb
سابور   معرب شاپور   sabur
سابين   رود ارس، سرو كوهي   sabin
ساتراپ   نگهبان و محافظ شهر   satrab
ساتگين   پياله و جام بزرگ شراب   sategin
ساتي   زن باوفا، الهه هندي، فرشته موكل بر ارواح در مصر قديم   sati
ساتينيك   از اعلام زنان   satinik
ساجد   سجود كننده، سربخاك ساييده   sajed
ساجده   مونث ساجد   sajede
ساچلي   زني داراي گيسوي پرپشت   sacli
ساحره   زن جادوگر و افسونگر، كنايه از زني كه چشماني افسونگر و جذاب دارد   sahere
ساحل   كرانه، كناره دريا   sahel
سادات   سروران، به فرزندان پيامبر و ائمه اطلاق مي شود   sadat
سادرا   رنج و اندوه و غم   sadra
سارا   زبده، خالص، بي غشش   sara
سارا   نام همسر ابراهيم، اميره من، بانوي من   sara
سارابانو   بانوي برگزيده و بي عيب   sarabanu
سارادخت   دختر صاف و بي آلايش   saradoxt
ساران   سرها   saran
سارگن   شاه عادل و مهربان   sargon
سارنگ   سار، نام سازي است شبيه كمانچه، گوشه اي در آواز ابوعطا   sarang
ساره   سارا، نام همسر ابراهيم، نوعي پارچه كه به ساري معروف است   sare
سارو   سار، پرنده اي سياه داراي نقطه هاي سفيد و خوش اواز   saru
ساروتقي   نام يكي از رجال زمان صفويه   sarutaqi
سارونه   تاك انگور، شاخه رز   sarune
ساري   سار، پارچه لطيف مخصوص زنان هندي، سرايت كننده، رونده   sari
ساريه   جاري، رونده، ابر شبانگاهي، ستون   sariye
ساسان   فقير، درويش، كسي كه از مال و منال دنيا مي گذرد   sasan
ساساندخت   دختر ساسان، روشن   sasandoxt
ساعد   ساق دست، بال مرغ، مددكار، قدرت   saed
ساعده   شيربيشه، مجراي آب به سوي دريا   saede
ساعي   كوشا، كوشنده، جدي   sai
ساغر   قدح، پياله، جام شراب   saqar
ساقي   آنكه به ديگران آب ياشراب مي نوشاند، فيض رساننده   saqi
سالار   سردار، مهتر، رئيس، پير، سالخورده، خداوند   salar
سالك   رونده، مسافر، طالب راه حق   salek
سالومه   ملكه يهود، دختر هرود فيليپ كه با حيله سر يحيي پيامبر را از تن جدا كرد   salume
سالويا   سيلويا، گل مريم گلي   salviya
سام   سياه، سياه چرده، آتش، قوس و قزح، نام پدر زال   sam
سام   سبيكه زر، زهر، سم، نام پسر نوح   sam
سامان   اسباب معشيت، سرانجام، نظم، آرام و قرار، دولت، ثروت، نام جد خاندان ساماني   saman
ساماندخت   دختر پرجنب و جوش و شجاع   samandoxt
سامانه   منسوب به سامان، از اعلام زنان   samane
سامديس   آتشگون، مانند سام   samdis
سامر   افسانه سرا، قصه گو   samer
سامره   مونث سامر   samere
سامن   آواز، ترانه   saman
سامندر   سمندر جانوري كه در آتش زندگي مي كند   samandar
سامه   عهد و پيمان، سوگند، وام، مامن   same
ساميار   مددكار سام، آنكه مانند آتش است   samyar
ساميز   سنگي كه با ان كارد و شمشير تيز كنند   samiz
ساناز   نام گلي است، مانند ناز، كمياب، نادر   sanaz
ساندخت   دختر منظم و با قاعده و مرتب   sandoxt
سانلي   نامدار، مشهور   sanli
سانوا   كسيكه سخنان شيوا بگويد، ساونهاوا، نام خواهر جمشيد   sanva
ساهره   زن عابد و شب زنده دار   sahere
ساهويه   نام زني كه در علم تعبير خواب مشهور بوده   sahuye
ساهي   غافل، فراموشكار   sahi
ساوه   براده طلا، زر خالص شكسته   save
ساويس   گرانمايه، گرانبها، لباس پنبه اي كه در هنگام جنگ مي پوشند   savis
ساينا   سيمرغ، عنقا، يكي از خاندان موبدان زردشتي   sayna
سايه   منطقه تاريك، حمايت   saye
سبا   عب، انسان، نام سرزميني باستاني در يمن   saba
سبحان   پاكيزه، منزه   sobhan
سبزبهار   بهارسبز، كنايه از جوان و دلشاد   sabzebahar
سبكتكين   خوش قدم، مبارك   seboktakin
سبلان   نام كوهي آتشفشاني در آذربايجان داراي چشمه آب گرم فراوان   sabalan
سبيكه   قطعه طلا و نقره گداخته شده، نام مادر گرامي امام محمد تقي   sabike
سپاس   حمد و ستايش و شكر   spas
سپاسه   شكر، رحم و مروت، شفقت كردن، منت نهادن   spase
سپنتاداد   داده و بخشيده مقدس. لقب اسفنديار   sepantadad
سپند   اسفند، اسپند، بوته اي خودرو و بياباني كه دانه هاي آن را بر آتش مي ريزند و بوي خوش دارد   sapand
سپندان   بوته و گياه اسفند   sapandan
سپنديار   اسفنديار، شمع   sapandyar
سپهر   آسمان، فلك، طبيعت، بخت و طالع   sapehr
سپهرار   اوج آسمان، جو، كره آتش با فلك نهم   sepehrar
سپهران   آسمان، فلك   sepehran
سپهرداد   داده و بخشيده آسمان، نام داماد داريوش هخامنشي   sepehrdad
سپيتام   نام جد زردشت   sepitam
سپيدان   جمع سپيده، نام قلعه اي در فارس از بناهاي تخت جمشيد   sepidan
سپيده   صبح صادق، سحرگاه، سفيدي چشم   sepide
سپينود   نام دختر پادشاه هند و زن بهرام گور   sepinud
ست   بانو، خادمه   sett
ستار   بسيار پوشاننده و مخفي كننده، از صفات باريتعالي   sattar
ستاره   اختر، كوكب، نوعي خيمه، پرده، سه تار، طنبور   setare
ستوده   ستايش شده، تمجيد شده   setude
ستي   مخفف سيدتي، بانوي من، كلمه اي براي احترام به زنان   setti
ستي   دختر، سپتا، ساتي، زني كه خود را با شوهر مرده اش در آتش مي اندازد   setti
سجاد   بسيار سجده كننده، لقب امام چهارم شيعيان   sajjad
سجيه   اخلاق خوب، خوي پسنديده   sajiye
سحاب   ابر   sahab
سحابه   يك تكه ابر   sahabe
سحر   هنگام سپيده، پيش از طلوع صبح   sahar
سحرآفرين   جادوگر، افسونگر، كنايه از زن زيبايي كه با زيبايي اش انسان را جادو مي كند   sehrafarin
سحرناز   عشوه و ناز، سپيده دم   saharnaz
سحور   سحري، آنچه هنگام سحر مي خورند   sahur
سخا   جوانمردي، كرم، بخشش   saqa
سديد   محكم، استوار، درست   sadid
سديد الدين   استوار در دين و آيين   sadidaddin
سراب   زمين شوره كه از دور مانند آب نموده شود   sarab
سراج   چراغ   seraj
سراج الدين   چراغ دين و آيين   serajaddin
سرافراز   سربلند، نامور، ممتاز   sarafraz
سرافيم   درخشندگان، فرشتگاني كه هميشه ملازم عرش پروردگار هستند   sarafim
سرخوش   شاد، خرسند، مسرور   sarxos
سرشك   اشك، قطره اشك   seresk
سرگيس   رنگين كمان   sergis
سرمد   هميشه، دائم، جاويد   sarmad
سرمست   خوشحال، سرخوش   sarmast
سرمه   توتيا، گرد نرم شده سولفور آهن جهت سياه كردن مژه هاي چشم   sorme
سروانه   چون سرو، بلندو خوش قدو قامت، سرو قامت   sarvane
سروبانو   بانوي بلند قامت مانند سرو   sarvbanu
سرودخت   دختر بلند قامت مانند سرو   sarvdoxt
سرور   سالار مهتر، رئيس   sarvar
سرور   شادماني، نشاط   sorur
سروژ   از اعلام مردان   seruz
سروش   فرشته پيام آور وحي، شنيدن، روز هفدم از هر ماه شمسي   sorus
سروشيار   يار و ياور سروش   sorusyar
سروناز   سرو سهي، نوعي درخت سرو به شكل مخروطي كه در باغها كاشته مي شود   sarvnaz
سروينه   مانند سرو، معشوق خوش خرام   sarvine
سرير   تخت پادشاهي، اورنگ   sarir
سريره   زيبا   sarire
سعاد   خوشبخت، نام يكي از عرائس شعر عرب   soad
سعادت   خوشبختي، نيكبختي، اقبال   saadat
سعد   مبارك، خجسته   sad
سعدالدين   موجب سعادت دين   sadaddin
سعدالله   اقبال و نيكبختي خداوند   sadollah
سعدان   گياهي از تيره گل سرخ داراي برگهاي متناوب و گلهاي محوري داراي اندامهاي پرزآلود   sadan
سعيد   سعادتمند، خجسته، نيكبخت   said
سعيدا   سعيد، مبارك، داراي الف تعظيم و بزرگداشت   saida
سعيدرضا   خوشبخت، راضي و خشنود   s-reza
سعيده   زن مبارك و خوشبخت   saide
سقراط   نام حكيم و فيلسوف يوناني   soqrat
سكينه   آرامش، وقار، سنگيني، آنچه دل را قوي كند   sakine
سكينه   آرامش، وقار، سنگيني، آنچه دل را قوي كند   sakine
سلامان   نام درختي است، نام قهرمان مرد داستان سلامان و السال   salaman
سلامه   تندرستي، نام رودي در روستاي سلامه شهرستان بهبهان   salame
سلجوق   جد خاندان سلجوقيان در قرن چهارم   saljuq
سلطان   پادشاه، امير، حجت، فرمانده، از اعلام زنان   soltan
سلطانه   ملكه، شهبانو   soltane
سلطنت   فرمانروايي، حكومت، از اعلام زنان   saltanat
سلم   نام يكي از پسران فريدون، صلح و آشتي   salm
سلما   بزرگداشت، تعظيم   salma
سلمان   سنگ بزرگ، نام يكي از صحابه پيامبر   salman
سلمك   گوشه اي در دستگاه شور، يكي از آهنگهاي قديمي   salmak
سلمه   سرمه، گياهي است از تيره اسفنجيان   salame
سلمه   زن نازك اندام   salame
سلمي   باد جنوب، نام قبيله اي عرب، از اعلام زنان   salma
سلمي   زن سالمتر و نيرومندتر   solma
سلوان   داروي بيغمي، مهره افسون، نام چشمه اي   solvan
سلوي   مايه تسلي، عسل، بلدرچين، گل مريم   salva
سليل   فرزند، بركشيده، شمشير بركشيده، شراب ناب   salil
سليله   مونث سليل، نام مادر حضرت امام حسن عسكري   salile
سليم   سالم، بي عيب، درست   salim
سليمان   پادشاه مقتدر يهود، پسرداود، پر از سلامتي   soleyman
سليمه   زن سالم و تندرست   salime
سماء   آسمان، سقف خانه يا چادر   sama
سمانه   بلدرچين، زن چاق و فربه، نام مادر امام دهم   samane
سمر   افسانه، روزگار   samar
سمن   ياس، ياسمن، مجازا به معني سفيد، رخساره   saman
سمن چهر   داراي چهره زيبايي مانند ياس   samancehr
سمنبر   خوشبو، معطر، داراي بدني لطيف و خوشبو   samanbar
سمندخت   دختر سمن، دختري كه مانند سمن خوشبو و معطر است   samandoxt
سمندر   جانوري افسانه اي كه‌در آتش زندگي مي كند   samandar
سمنديس   مانند گل ياسمن   samandis
سميح   باگذشت، بزرگوار   samih
سميحه   زن باگذشت و فداكار   samihe
سمير   افسانه گونه، داستانگوي شب، دهر، روزگار   samir
سميرا   سمير، سميره، زن داستانگو، زن گندمگون   samira
سميره   زن گندمگون، داستانسرا، هر خطي كه نوشته شده باشد   samire
سميع   شنوا، شنونده، از صفات الهي   sami
سميعه   زن شنوا   samie
سمينه   پارچه نازك، زن فربه و چاق و خوش اندام   samine
سميه   همنام، همتا، بلند، رفيع   somayye
سنا   پرنده درنا   sona
سناء   روشنايي، فروغ، بلندي   sana
سنباد   سندباد، دريانورد مشهور افسانه اي   sanbad
سنبل   گل است از تيره سوسنها با گلهاي زيبا و خوشرنگ، خوشه گندم   sonbol
سنجر   پرنده اي شكاري، مردمان صاحب حال و سماع   sanjar
سها   ستاره اي كم نور و مخفي كه براي امتحان ديد چشم مورد نظر بود   soha
سهام   تيرها، بهره، نصيب   seham
سهام الدين   بهره ها و نصيبهاي دين   sehamaddin
سهراب   دارنده رنگ و روي سرخ، سرخاب، نام پسر رستم كه بدست او كشته شد   sohrab
سهره   پرنده اي از تيره گنجشكان شبيه بلبل و خوش آواز   sehre
سهل   آسان، نرم، از اعلام مردان، زمين هموار   sahl
سهند   محكم، پابرجا، نام كوهي آتشفشاني در اروميه   sahand
سهنديس   مانند سهند محكم و پابرجا   sahandis
سهي   راست و درست، تازه، نوجوان، صفت سرو   sahi
سهي دخت   دختر راست قامت و بلند قد   sahidoxt
سهيل   نام ستاره اي است درخشان كه در اواخر فصل گرما طلوع مي كند و ميوه ها در آن وقت مي رسند، چون در يمن كاملا مشهود است به سهيل يماني مشهور شده است   soheyl
سهيلا   نرم و ملايم   soheyla
سودابه   دخترزا، بخشنده سود خوب، نام همسر كيكاووس كه عاشق ساوش شد   sudabe
سوده   سرور، مهتر، سياه، نام همسر پيامبر، در فارسي ساييده شده، فرسوده   sude
سورا   معادل ثريا، ستاره پروين   sura
سورن   نيرومند، توانا، سورنا   suran
سورنا   بسياري و انبوه مردمان همبزم و همجماعت   surana
سوري   گل محمدي، هر گل سرخ، شادي، خوشحالي   suri
سوزان   مطمئن بودن، در فارسي سوزنده، ملتهب   suzan
سوسن   گياهي است از طايفه زنبق، با رنگهاي مختلف   susan
سوشيانت   نجات دهنده، هر يك از موعودهاي زردشتي كه در آخرالزمان ظهور خواهند كرد   suseyant
سوفيا   خردمند، عاقل، از اعلام زنان   sufiya
سوگند   قسم، عهد و پيمان   sogsnd
سويد   مصغر سيد، آقاي كوچك   soveyd
سي گل   داراي زيبايي گلها   sigol
سيامك   دارنده موي سياه، نام پسر كيومرث كه در زمان پدر كشته شد   siyamak
سياوش   دارنده اسب نر سياه، سياوخش، نام پسر كيكاوس كه مظلومانه كشته شد   siyavash
سيده بانو   بانوي بزرگ   sayyedebanu
سيده بيگم   بانوي بزرگ   s-beygom
سيرانوش   گردش، تماشا، سيران، نوش كردن   siranus
سيرنگ   سميرغ، عنقا   sirang
سيروان   قشنگ، زيبا   siravan
سيروس   تلفظ فرانسوي كورش   sirus
سيف   شمشير، ساحل، شمشير ماهي   sayf
سيف الله   شمشير خدا   sayfollah
سيلويا   مصغر سيلوانا، سيلوي، دخترك جنگل   silviya
سيماء   چهره، قيافه، رخسار، علامت   sima
سيمبر   دارنده بدن سفيد و نقره اي، سيمين بدن   simbar
سيمدخت   دختر سفيد و نقره اي   simdoxt
سيموش   مانند نقره سفيد و زيبا   simvas
سيمون   مطيع، فرمانبردار   simon
سيمين   نقره فام، به رنگ نقره، نقره اي، خوب و ظريف   simin
سيمين بانو   بانوي سفيد و ظريف   siminbanu
سيمينه   نقره گون، مانند نقره   simine
سينا   نام كوه و شبه جزيره اي در شمال شرقي مصر، سنگريزه   sina
سينداد   داده و بخشيده سيمرغ، از اعلام مردان   sindad
سيندخت   دختر سيمرغ، نام فرشته اي در دين زردشت   sindoxt