عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

ویژه نامه

وقف چشمه جاری-ویژه نامه هفته وقف

وقف چشمه جاری-ویژه نامه هفته وقف
وقف چشمه جاری-ویژه نامه هفته وقف ادامه ...

وقف، عدالت اجتماعی و حکومت مهدوی

وقف، عدالت اجتماعی و حکومت مهدوی
وقف، عدالت اجتماعی و حکومت مهدوی ادامه ...

وقف، ایثار، احسان ماندگار

وقف، ایثار، احسان ماندگار
وقف، ایثار، احسان ماندگار ادامه ...

وقف، نیازها، نقش و مردم

وقف، نیازها، نقش  و مردم
وقف، نیازها، نقش و مردم ادامه ...

وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی

وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی ادامه ...

وقف، قرآن، بیداری اسلامی

وقف، قرآن، بیداری اسلامی
وقف، قرآن، بیداری اسلامی ادامه ...

وقف سنت نبوی و سیره علوی

وقف سنت نبوی و سیره علوی
وقف سنت نبوی و سیره علوی ادامه ...

وقف کارکردهای اقتصادی

وقف کارکردهای اقتصادی
وقف کارکردهای اقتصادی ادامه ...

مروری برموضوعات ومباحث وقف

مروری برموضوعات ومباحث وقف
با توجه به وسعت و گستردگي مباحث مربوط به موضوع وقف و با درنظر داشتن اينكه اطلاع رساني به مردم در زمينه وقف از ضروريات اجتناب ناپذير است و با ملاحظه محدوديت همايش و فشردگي برنامه هاي آن چند محور از مباحث مربوطه را به صورت فهرست مرور مي كنيم : ادامه ...