عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

دالایی لاما

بررسی آموزه‌ی معنویت بدون خدای دالایی لاما

بررسی آموزه‌ی معنویت بدون خدای دالایی لاما
پس از رنسانس در مغرب زمین به دلایل گوناگون، حس دین‌گریزی رو به فزونی نهاد و به همین‌رو دین و معنویت در جامعه به خاموشی گرایید و سرانجام بحران‌های شدید انسانی روی داد. جهان ماشینی و خشک غربی ادامه ...

نقد و بررسی دیدگاه دالایی لاما درباره‌ی دین و معنویت

نقد و بررسی دیدگاه دالایی لاما درباره‌ی دین و معنویت
از نظر دالایی لاما، دین و ایمان نقش مهمی در زندگی دارند. او معتقد است ایمان تیرگی ذهن را می‌زداید و آن را روشن و شفاف می‌کند. ادامه ...

تحلیل و بررسی مراقبه و تلاش در دیدگاه دالایی لاما

تحلیل و بررسی مراقبه و تلاش در دیدگاه دالایی لاما
دالایی لاما معتقد است موقعیت زندگی و آینده‌ی ما به انگیزه و اراده و اعتماد به نفس بستگی دارد؛ گاه زندگی در اثر تجربیات بغرنج به صورتی بامعناتر درمی‌آید. اگر به زندگی افراد بنگرید که از آغاز زندگی همه چیز در ادامه ...

تحلیل دشمنان درونی در نگاه دالایی لاما

تحلیل دشمنان درونی در نگاه دالایی لاما
هر چند اساس بنیان بشری بر خوبی و مهربانی است، این دلیل نمی‌شود که دالایی لاما وجود برخی مسائل منفی و مشکلات اخلاقی را انکار کند: ادامه ...

نقد و بررسی اهمیت درون در دیدگاه دالایی لاما

نقد و بررسی اهمیت درون در دیدگاه دالایی لاما
عوامل درونی، بسیار مهم‌تر از عوامل بیرون‌اند. این عامل درونی، یعنی رضایت است که حتی اگر عوامل بیرونی مانند مال و ثروت، دوستان و یا سلامت وجود نداشته باشد، باز هم فرد در شادی زندگی می‌کند. ادامه ...

دالایی لاما و نقش خرد در زندگی اخلاقی

دالایی لاما و نقش خرد در زندگی اخلاقی
دالایی لاما برای خرد در زندگی و یافتن و تمییز دادن میان ارزش‌های مثبت و منفی نقش بسیاری قائل است، هرچند نقش خرد را تنها در این تشخیص نمی‌داند: ادامه ...

نقد و بررسی طبقه بندی احساسات در نگاه دالایی لاما

نقد و بررسی طبقه بندی احساسات در نگاه دالایی لاما
از نظر دالایی لاما زندگی درونی انسان‌ها که همان احساسات و دنیای ذهنی آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی این احساسات را بنابر معیارهایی - که بیان خواهد شد - به مثبت و منفی تقسیم می‌کند: ادامه ...

نقد و بررسی مواجهه با مرگ و رنج در نگاه دالایی لاما

نقد و بررسی مواجهه با مرگ و رنج در نگاه دالایی لاما
از دیدگاه بوداییان، رنج و مرگ به عنوان مظهری از رنج، حقیقتی انکارناپذیر در زندگی دنیایی است. دالایی لاما معتقد است: ادامه ...

بررسی نیروانه و رسیدن به درجه بودایی در تعالیم دالایی لاما

بررسی نیروانه و رسیدن به درجه بودایی در تعالیم دالایی لاما
دالایی لاما «هدف زندگی» را در چند جا متفاوت بیان داشته است: گاه رسیدن به شادی، در برخی مواضع- براساس سنت بودایی - رسیدن به نیروانه یا موکشا و گاه نیز رسیدن به درجه‌ی بودایی. حال باید دید این سه هدف ادامه ...

نسبی بودن امور در تعالیم دالایی لاما

نسبی بودن امور در تعالیم دالایی لاما
بوداییان به نسبی بودن تمام موجودات و حتی ارزش‌ها معتقدند. دالایی لاما دراین‌باره می‌گوید: "فرد باید تشخیص دهد که هر پدیده‌ای و هر رویدادی، جنبه‌های مختلفی ندارد. همه چیز از یک طبیعت نسبی برخوردار است. ادامه ...