عضویت العربیة English
امام حسین علیه السلام: چشمان هر کس که در مصیبت‌هاى ما قطره‌اى اشک بریزد، خداوند او را در بهشت جاى مى‌دهد. احقاق الحق، ج 5، ص523
  • آیا امام حسین (ع) خود را به هلاکت انداخت؟
  • فرهنگ زیبابینی امام عاشورا از منظر قرآن و روایات
  • آیا امام حسین (ع) خواستار توافق با یزیدیان بودند؟!
  • یزید‌بن‌معاویه و فاجعه کربلا؛ دخالت یا برائت؟!
  • چراغ راه مداحان

دقیقی

برآمد بسي روزگاران بدوي

برآمد بسي روزگاران بدوي
که خسرو سوي سيستان کرد روي برآمد بسي روزگاران بدوي کند موبدان را بدانجا گوا که آنجا کند زندواستا روا پذيره شدش پهلوان سپاه چو آنجا رسيد آن گرانمايه شاه ادامه ...

چو آگاه شد شاه کامد پسر

چو آگاه شد شاه کامد پسر
کلاه کيان برنهاده به سر چو آگاه شد شاه کامد پسر همه زندو استا به نزديک خويش مهان و کهان را همه خواند پيش پس آن خسرو تيغ‌زن را بخواند همه موبدان را به کرسي نشاند ادامه ...

بدان روزگار اندر اسفنديار

بدان روزگار اندر اسفنديار
به دشت اندرون بد ز بهر شکار بدان روزگار اندر اسفنديار که جاماسپ را کرد خسرو گسي از آن دشت آواز کردش کسي بپيچيد و خنديدن اندر گرفت چو آن بانگ بشنيد آمد شگفت ادامه ...

يکي روز بنشست کي شهريار

يکي روز بنشست کي شهريار
به رامش بخورد او مي خوشگوار يکي روز بنشست کي شهريار گوي نامجو آزموده به رزم يکي سرکشي بود نامش گرزم ندانم چه‌شان بود آغاز کار به دل کين همي داشت ز اسفنديار ادامه ...

کي نامبردار زان روزگار

کي نامبردار زان روزگار
نشست از بر گاه آن شهريار کي نامبردار زان روزگار بزرگان و شاهان مهتر نژاد گزينان لشکرش را بار داد به دست اندرون گرزه‌ي گاوسار ز پيش اندر آمد گو اسفنديار ادامه ...

کي نامبردار فرخنده شاه

کي نامبردار فرخنده شاه
سوي گاه بازآمد از رزمگاه کي نامبردار فرخنده شاه سوي کشور نامور کش سپاه به بستور گفتا که فردا پگاه بزد کوس و لشکر بنه بر نهاد بيامد سپهبد هم از بامداد ادامه ...

چو ترکان بديدند کار جاسپ رفت

چو ترکان بديدند کار جاسپ رفت
همي آيد از هر سوي تيغ تفت چو ترکان بديدند کار جاسپ رفت به پيش گو اسفنديار آمدند همه سرکشانشان پياده شدند قباي نبردي برون آختند کمانهاي چاچي بينداختند ادامه ...

چو باز آوريد آن گرانمايه کين

چو باز آوريد آن گرانمايه کين
بر اسپ زريري برافگند زين چو باز آوريد آن گرانمايه کين به سه بهره کرد آن کياني سپاه خراميد تازان به آوردگاه پس آن سپهدار فرخ نژاد از آن سه يکي را به بستور داد ادامه ...

بدو داد پس شاه بهزاد را

بدو داد پس شاه بهزاد را
سيه جوشن و خود پولاد را بدو داد پس شاه بهزاد را سيه رنگ بهزاد را بر نشست پس شاه کشته ميان را ببست نشسته بر آن خوب رنگ سياه خراميد تا رزمگاه سپاه ادامه ...

چو اسفنديار آن گو تهمتن

چو اسفنديار آن گو تهمتن
خداوند اورنگ با سهم و تن چو اسفنديار آن گو تهمتن به زاري به پيش اندر افگند سر از آن کوه بشنيد بانگ پدر ز پيش پدر سرفگنده نگون خراميد و نيزه به چنگ اندرون ادامه ...

آخرین مقالات
آیا میزان موفقیت را به درستی ارزیابی می‌کنیم؟

آیا-میزان-موفقیت-را-به-درستی-ارزیابی-می-کنیمموفقیت واژه‌ای است که تعاریف زیادی از آن ارائه می‌شود. در نگاه عامه، موفقیت با دارایی تعریف می‌شود؛ به ادامه ...

تناسخ در آیین بودا

تناسخ-در-آیین-بوداشاکیامونی بودا، بنیانگذار آیین بودا، نیز مانند اسلاف معنوی و فلسفی خویش معتقد بود که برای شخص گرفتار ادامه ...

تناسخ در آیین هندو

تناسخ-در-آیین-هندواین عقیده که روح پس از مرگ باقی است و زندگانی‌های گذشته مبنای زندگی حاضر، و این زندگی تعیین‌کننده زندگی ادامه ...

گونه‌های تناسخ‌باوری

گونه-های-تناسخ-باورینظریه تناسخ، بسته به پاسخی که به پرسش‌های مطرح در این باره می‌دهند، به فرض‌ها با اقسامی تقسیم می‌پذیرد. ادامه ...

نظریه نسبیت انیشتین به زبان ساده

نظریه-نسبیت-انیشتین-به-زبان-سادهمسلماً همۀ ما حداقل برای یک بار هم شده، اسم «نظریۀ نسبیت» را شنیده‌ایم؛ اما اکثراً رغبتی برای پیگیری ادامه ...

تناسخ چیست؟

تناسخ-چیستاز دیرباز دو دیدگاه اصلی درباره سرنوشت انسان (و موجودات زنده) پس از پایان زندگی وجود داشته است: یکی، ادامه ...

راه‌کارهای علمی و عملی برای دعوت به حجاب

راه-کارهای-علمی-و-عملی-برای-دعوت-به-حجابحجاب و عفاف که خواسته‌ای فطری و دینی است، از مسائل مهم و کلیدی جامعۀ ماست و با بسیاری از مسائل پیوند ادامه ...

نگاهی به زندگی اویس قَرَنی

نگاهی-به-زندگی-اویس-قَرَنیاویس قَرَنی، عالم ربّانی و عارف صمدانی بود و پارسایی اسلامی را به دور از هر گونه آلایش‌های صوفی‌گرانه ادامه ...

مهم‌ترین کارکردهای اجتماعی حجاب

مهم-ترین-کارکردهای-اجتماعی-حجابحجاب و عفاف که خواسته‌ای فطری و دینی است، از مسائل مهم و کلیدی جامعۀ ماست و با بسیاری از مسائل پیوند ادامه ...