عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

حرف ش

ضرب المثل ها - حرف ش

ضرب المثل ها - حرف ش
شاگرد اتو گرم، سرد ميارم حرفه، گرم ميارم حرفه ! ادامه ...