عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مثبت اندیشی و مثبت گرایی
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟

سید جمال‌الدین اسدآبادی

جنبش هاي اسلامي سيد جمال و محمد عبده

جنبش هاي اسلامي سيد جمال و محمد عبده
سيد جمال‌الدين اسدآبادي معروف به افغاني، و محمد عبده دو پايه مهم انديشه جنبش در جوامع مسلمان‌نشين هستند. اين دو در زمانه‌اي علم اسلام‌خواهي و اسلام‌گرايي را برافراشتند که جهان اسلام وضعيت خاصي را تجربه مي‌کرد. قرن ادامه ...

رساله اي درباره حقيقت مذهب نيچري و بيان حال نيچريان

رساله اي درباره حقيقت مذهب نيچري و بيان حال نيچريان
در اين روزها از تمامي هندوستان چه ممالک مغربيه و شماليه و چه ادده و چه پنجاب و چه بنگاله و چه سند و چه حيدرآباد دکن صداي نيچري به گوش مي رسد و در هر بلده و قصبه معدودي چند ملقب به نيچري يافت شدند و چنان ظاهر ادامه ...

عدالت اجتماعي در اسلام

ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

عدالت اجتماعي در اسلام
سيد جمال الدين اسدآبادي گفت: شکي نيست که عدالت از اشرف صفات و بزرگترين فضايل انساني است که حفظ حقوق اجتماع و تحکيم پايه هاي کشور براساس آن قرار دارد. هرگاه در جامعه اي عدالت حکمفرما شود، مابين جور و ستم و ادامه ...

قضا و قدر از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

قضا و قدر از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي
سيد جمال الدين اسدآبادي درباره ي قضا و قدر چنين مي گويد: بعضي از عقايد فردي از افکار فرد سرچشمه مي گيرد، ولي در کردار خارجي اثر آن، از خوب و بد، تشخيص داده مي شود يا بر نفس اثر خود را باقي مي گذارد. ادامه ...

سخنان برجسته سيد جمال الدين اسدآبادي

سخنان برجسته سيد جمال الدين اسدآبادي
1. هرگاه سيد جمال الدين اسدآبادي مي خواست سوگند ياد کند مي گفت: به عزت و سرّ عدالت سوگند. 2. از سخنان سيد جمال الدين اسدآبادي است که اوهام حقايق را از بين نمي برد. ادامه ...

تعصب ملي و مذهبي سيد جمال الدين اسدآبادي

تعصب ملي و مذهبي سيد جمال الدين اسدآبادي
سيد مي گفت: استقرار بر احوال و اوضاع افراد هر ملتي و اطلاع از چگونگي آنها درخور دقت و تأمل است. بايد گفت که تعصبات و حماسه ي ملي در بسياري از افراد موجود است. شخص متعصب، به فرزندان کشورش مباهات مي کند، و ادامه ...

روش سيد جمال الدين و سيد احمدخان هندي در تفسير قرآن

روش سيد جمال الدين و سيد احمدخان هندي در تفسير قرآن
يکي از مشهورترين مردان بزرگ اسلامي هندوستان سيد احمدخان، مؤسس دانشگاه عليگره، است که تأليفاتي در راه بيداري هنديان به زبان اردو دارد و مهمترين آنها تفسير قرآن مجيد است. گويند روابط سيد جمال الدين با سيد احمدخان خوب نبود؛ با ادامه ...

احزاب سياسي شرق

احزاب سياسي شرق
سيد جمال الدين اسد آبادي گفت: تشکيل احزاب سياسي در شرق بهترين وسيله ي ارتقاي ملتهاي اسلامي و درمان همه ي آشفتگيهاست. دريغا خود همين درمان تبديل به بدترين و دردناکترين دردها مي گردد. ما شرقيان احزاب سياسي را براي درخواست ادامه ...

مردان بزرگ

مردان بزرگ
هيچ گمان نمي کنم کسي نظير نابغه ي شرق، سيد جمال الدين، تا اين درجه به فلسفه ي اين شعر عرفي پي برده، آن را به اين مهارت و تردستي سرمشق زندگاني خود کرده باشد. ادامه ...

سيد جمال الدين اسدآبادي در بغداد

سيد جمال الدين اسدآبادي در بغداد
سيد جمال الدين اسدآبادي معروف به افغاني در سفر دوم به ايران که منجر به تبعيد او از مرز و بوم ميهن شده بود، و چون اين تبعيد بنا به دستور ميرزا علي اصغر امين السلطان ( اتابک معروف ) به نزديکترين نقطه ي خارج از ايران، يعني خاک ادامه ...