عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

تاريخ ايران

هنر و دانش ساسانی

هنر و دانش ساسانی
هنر ساسانی، هنری درباری و پیوسته در پی برقراری پیوند با سنّت‌های هنری دوره‌ی هخامنشی و استمرار فرهنگ پارتی (اشکانی) بود. این مرحله دوره‌ی پایانی هنری به شمار می‌آید که از چهار هزار سال پیش در ادامه ...

جنبش مزدکیان

جنبش مزدکیان
پایه‌ی قوانین در نظام اجتماعی دوره‌ی ساسانی چه بود؟ نگهداری از پاکی خون خاندان‌ها و اموال و حقوق آنان، اساس این سامانه‌ی اجتماعی بود. زندگی اشراف از نظر لباس و خوراک و مسکن و زن و خدمتکار، با توده‌ی ادامه ...

آیین مانوی

آیین مانوی
دین مانوی در زمان زندگی او از باختر امپراتوری روم تا هند و از مرزهای چین تا عربستان منتشر شد. پس از مرگ مانی، اختلاف‌هایی در میان رهبران آیین مانوی، پدید آمد. فشار بر مانویان نیز بسیار بود. موبدان ادامه ...

نگاهی به اسطوره‌های ایرانی

نگاهی به اسطوره‌های ایرانی
باورهای دینی انسان باستانی، باور به ایزدان گوناگون، چه در شکل ابتدایی و چه در شکل پیشرفته‌ی آن، پیوسته با آیین‌هایی همراه بود. این آیین‌ها بخش بزرگی از دین مردمان باستان را شکل می‌داد. آیین‌ها در سرزمین ایران ادامه ...

ادیان ایران باستان

ادیان ایران باستان
دین در این دوران، از باورها و آیین‌های کهن هند و ایرانی ریشه گرفته بود. این باورها چه بودند؟ پدیده‌های طبیعی و روان مردگان در مرکز این باورها بودند. به تدریج، هر یک از پدیده‌های طبیعت، به صورت خدایی ادامه ...

شاهنشاهی ساسانی

شاهنشاهی ساسانی
در سرزمین پارس، هر شهری پادشاهی داشت که به نام خود سکّه می‌زد. آنان فرمانبر شاهنشاهان اشکانی بودند. مهم‌ترین این پادشاهی‌های کوچک، در شهر استخر بود. این شهر، پایتخت پادشاهان باستانی پارس شمرده ادامه ...

شاهنشاهی اشکانی

شاهنشاهی اشکانی
بنیادگذاران دولت پارت، قوم پرنی بودند. این قوم از خاور دریای مازندران و شمال گرگان برخاستند، آن گه به سرزمین پارت در شمال خراسان آمدند. آنان از نژاد آریایی ایرانی بودند و از آیین مزدایی پیروی نمی‌کردند. ادامه ...

شاهنشاهی سلوکی

شاهنشاهی سلوکی
پس از مرگ اسکندر در سال 323 پ.م.، میان سرداران او، نبردی دراز بر سر فرمانروایی در گرفت. امپراتوری اسکندر چند پاره شد. سلوکوس، یکی از سرداران اسکندر، در سال 312 پ.م.، فاتحانه به بابل وارد شد و ادامه ...

اسکندر و ایران

اسکندر و ایران
مرزهای ایران از شمال تا کوه‌های قفقاز و سرزمین سیبری پیش رفت؛ از خاور به آن سوی رود سند رسید؛ در جنوب، از دریای عُمان و خلیج فارس گذشت و تا مصر، سومالی و حبشه پیشروی کرد و از باختر تا ادامه ...

كارنامه‌ی فرهنگی ایلخانان

كارنامه‌ی فرهنگی ایلخانان
یاقوت حموی مشهورترین جغرافی دان قرن ششم و هفتم، در خاطرات خود از شهر مَروْ می‌گوید: «مرو را در سال 616، هم زمان با حمله‌ی مغول ترك گفتم. در آن موقع در آن شهر، ده كتابخانه وجود داشت كه از جهت ادامه ...