عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

تاریخ ایران

نقش اقتصادی زنان در عصر صفوی

نقش اقتصادی زنان در عصر صفوی
ساختار جامعه‌ی ایران از گذشته تا حال به سه گروه شهری، روستایی و عشیره‌ای تقسیم می‌شود و این سه نوع زندگی اجتماعی با ویژگی‌های متفاوت در نهاد خانواده و اقتصاد جامعه‌ی ایران نیز تأثیرگذار ادامه ...

القاب و عناوین زنان از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری

القاب و عناوین زنان از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری
علم تاریخ موضوع عملی است که مطالعات شاخه‌های گوناگون آن، ما را در شناخت گوشه‌های تاریک تاریخ یاری می‌رساند. بررسی القاب و عناوین یکی از این شاخه هاست که دامنه تحقیقات را مستندتر و ادامه ...

زن ایرانی در نگاه سفرنامه‌های خارجی دوره صفوی

زن ایرانی در نگاه سفرنامه‌های خارجی دوره صفوی
در قرن نهم میلادی با تلاش‌های اسماعیل از نوادگان صوفی برجسته اردبیلی - شیخ صفی‌الدین - دولتی بنیان نهاده شد که در کمتر از یک قرن توانست صاحب یک امپراتوری بزرگ جهانی شود. دولتی که به ادامه ...

نقش زنان صفوی در مشروعیت‌پذیری دولت‌های ایرانی پس از صفویه

نقش زنان صفوی در مشروعیت‌پذیری دولت‌های ایرانی پس از صفویه
بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بدون درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه زنان، تحقیقی ناقص است. نقش زنان در مشروعیت‌‌پذیری دولت‌ها، توازن سیاسی، آمد و رفت پادشاهان و سلسله‌ها و حوادث ادامه ...

نقش زنان دربار صفوی در تحولات اجتماعی پس از مرگ شاه تهماسب اول تا پادشاهی شاه محمد خدابنده

نقش زنان دربار صفوی در تحولات اجتماعی پس از مرگ شاه تهماسب اول تا پادشاهی شاه محمد خدابنده
زنان در نظام سیاسی و ساختار حکومتی ایران، همواره نقش پنهان و پیدایی داشتند، اما در دوره صفویه با توجه به ازدواج‌های سیاسی که برخی از اعضای این خاندان با شاهزاده خانم‌های حکومت‌های مسیحی ادامه ...

آبش‌خاتون آخرین فرمانروای سلغری فارسی و سعدی

آبش‌خاتون آخرین فرمانروای سلغری فارسی و سعدی
در زمان حمله مغول به ایران، ایالت فارس تحت حاکمیت سلغریان اداره می‌شد و هنگامی که قوم مهاجم حکومت ایلخانی را تشکیل دادند، سلغریان با قبول تابعیت آنان، استقلال داخلی خود را حفظ کردند، اما ادامه ...

نقش ترکان‌خاتون در شکوفایی تجارت کرمان

681- 655 هـ .ق

نقش ترکان‌خاتون در شکوفایی تجارت کرمان
دولت قراختائیان (قتلغ خانیان) از حکمرانان محلی کرمان بودند. این سلسله به مدت اندکی بیش از یک قرن (706- 619 هـ .ق) در کرمان به عنوان دست‌شاندگان ایلخانان حکمرانی کردند. در میان حاکمان ادامه ...

نقش زنان در تحولات سیاسی عصر صفویه

نقش زنان در تحولات سیاسی عصر صفویه
مهمترین نقش سیاسی زنان عصر صفوی را در ازدواج‌های سیاسی می‌توان مشاهده نمود. این ازدواج‌ها که معمولاً بین بزرگان و سران انجام می‌پذیرفت با هدف تحکیم روابط سیاسی و یا به عنوان گروگان ادامه ...

نجات فرزند انگیزه‌ای برای وقف

تحلیلی بر وقفنامه مادر شاه سلیمان

نجات فرزند انگیزه‌ای برای وقف
در طول تاریخ ایران علی‌رغم تمام محدودیت‌ها، زنان به انحاء مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند. یکی از مواردی که زنان مشارکت ادامه ...

زامیاد یشت یا یشت نوزدهم

زامیاد یشت یا یشت نوزدهم
زامیادیشت (ZAMYĀD YAŠT) یا یشت نوزدهم (Yašt 19)، آخرین قسمت از بخش عظیم مجموعه‌ی سروده‌های یشت در اوستای نو است که دو قسمت کوتاه و مختصر نیز به همراه دارد: یشت بیستم، ادامه ...