عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

سایر مقالات

تفاوت ایران قدیم و ایران جدید

تفاوت ایران قدیم و ایران جدید
ایران قدیم و ایران جدید چه تفاوتهایی با یک دیگر دارند؟ اکنون می‌توان برای پاسخ به این پرسش اساسی، تفاوت‌های عمده‌ی آنها را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان کرد که این خود نشان دهنده‌ی تحول جامعه‌ی ایران در ابعاد مختلف است. ادامه ...

ناسیونالیسم دولتی پهلوی

ناسیونالیسم دولتی پهلوی
دولت- ملّت پهلوی نیز همانند الگوی مشترک اوایل قرن بیستم، بر اساس بزرگداشت ستایش شکوه گذشته بنیان گذاشته شد. بزرگداشت و یادآوری خاطره‌ی جمعی تاریخی از طریق نمادها و اساطیر، مراسم و رسومات، موزه‌ها و مکان‌های ادامه ...

هویت ایرانی در سده‌های نوزدهم و بیستم

هویت ایرانی در سده‌های نوزدهم و بیستم
ایران با برخورداری از میراث بیداری تاریخی دیرپا و آگاهی فرهنگی نسبت به هویت خود، به عصر ملت‌سازی و ناسیونالیسم قرن نوزدهم پای گذاشت. اندیشه‌های جدید غربی (که از قرن هجدهم در غرب گسترش یافته بودند)، با انطباق ادامه ...

ایده‌ی ایران در تاریخ‌نگاری صفوی

ایده‌ی ایران در تاریخ‌نگاری صفوی
تاریخ‌نگاری ایلخانی و تیموری پدیده‌ی تازه کاربرد «ایران» به منزله‌ی قلمرو پادشاهان معاصر بود، نه همچون پدیده‌ای تاریخی در دوران پیش از اسلام. بنابراین، کاربرد مفهوم «ایران»، که در دوران سلاجقه از رونق افتاده بود و ایالات ادامه ...

هویت ایرانی در عصر صفوی

دین و هویت قومی و ملی

دین و هویت قومی و ملی
همان‌طور که می‌دانیم ادیان جهانی، به طور کلی و در بسیاری از موارد، احساست و عواطف قومی را تشویق نمی‌کنند، چنان که اسلام تقسیم امت به «قبایل و شعوب» یا «عرب و عجم» را فقط برای شناسایی آن‌ها دانسته و میران تقریب ادامه ...

بازسازی تاریخ ملی پیشامدرن

بازسازی تاریخ ملی پیشامدرن
اهمیت تاریخ‌نگاری و جغرافیای تاریخی محدود به استفاده‌ی مکرر از «ایران» و واژه‌های مربوط به آن و حتی تأکید دوباره بر واژه‌ی ایران‌زمین و بازیابی آن نیست. اهمیت این دوره به دلیل بازسازی دوره‌بندی چهار مرحله‌ای «تاریخ ملّی ادامه ...

هویت ایرانی در پهنه‌ی جغرافیای تاریخی ایران

هویت ایرانی در پهنه‌ی جغرافیای تاریخی ایران
مهم‌ترین تحولی که در بازسازی پهنه‌ی جغرافیای تاریخی ایران در دوران ایلخانان پدید آمد. بنیان نهادن آگاهی فضایی از ایران‌زمین به منزله‌ی یک مجموعه‌ی کامل جغرافیایی بود که شامل ایالت‌ها و ولایت‌های گوناگونی می‌شد که در ادامه ...

هویت ایرانی در دوران ایلخانان و تیموریان

هویت ایرانی در دوران ایلخانان و تیموریان
تاریخ ایران در قرن هفتم شاهد دگرگونی‌های بزرگی بود که با ایلغار چنگیزخان در سال 616ق. به ماوراءالنهر، خوارزم و خراسان، که آبادترین مناطق آسیای میانه و ایران بود، آغاز شد و مغولان در فاصله‌ی چند سال با قتل و غارت و ادامه ...

هویت ایرانی در دوره‌ی سلجوقیان

هویت ایرانی در دوره‌ی سلجوقیان
هویت ایرانی در زمان سلجوقیان وارد دوره‌ای از تغییرات پیچیده شد که پیامدهای درهم یا مختلطی نیز در پی داشت. در این دوران، سقوط حماسه‌ی ایرانی و کاربرد کم‌تر واژه‌ی «ایران» در شعر و تاریخ‌نگاری فارسی با شکوفایی ادبیات ادامه ...

هویت ایرانی در دوره‌ی گذار غزنوی

هویت ایرانی در دوره‌ی گذار غزنوی
در اوایل سلسله‌ی غزنوی، که بیانگر آغاز سلطه‌ی ترکان است، زندگی فرهنگی و سنت ادبی سامانیان ادامه پیدا کرد. نخستین شاهان غزنوی، که با عنوان غلام یا سربازان برده در دستگاه نظامی سامانی پرورش یافته بودند، بخشی از ادامه ...