عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

ایران اسلامی

نشان شیخی خانقاه در عصرِ میرزا حسین بایقرا

نشان شیخی خانقاه در عصرِ میرزا حسین بایقرا
جهان‌بینیِ برخاسته از درک و استدراکِ صوفیان آن چنان جذّاب است که در نظرگاههایِ شتاب‌آلود، آدمی را از رسیدن به اعماقِ ژرفینِ تأمُّلات و تفکّراتِ اجتماعیِ/ دیوانیِ آنها بازمی‌دارد. کم نشنیده‌ایم که صوفیان از قدرت و ادامه ...

چگونگی فروپاشی پادشاهی صفوی

چگونگی فروپاشی پادشاهی صفوی
سلسله مقتدری که شاه اسماعیل اول بنیان گذاشت و در زمان شاه عباس اول به اوج اقتدار خود رسید، با بی‌کفایتی آخرین پادشاهان آن به چنان ضعف و ناتوانی افتاد که با شورش گروهی از افغان‌های ساکن قندهار نابود شد. البته در ادامه ...

نگاهی به کارنامه‌ی شاه محمد خدابنده

نگاهی به کارنامه‌ی شاه محمد خدابنده
محمد میرزا فرزند ارشد شاه‌طهماسب در سال 938 هجری در هرات به دنیا آمد و سرپرستی او به امیرالامرای وقت، حسین‌خان شاملو واگذار شد. او از همان کودکی از جانب پدرش به مناصب حکومتی و دولتی منصوب می‌شد، ادامه ...

نگاهی به کارنامه‌ی شاه اسماعیل دوم صفوی

نگاهی به کارنامه‌ی شاه اسماعیل دوم صفوی
اسماعیل دوم در سال 940 هجری از مادری ترکمن از طایفه موصلو به دنیا آمد. تا سن بیست‌سالگی در خدمت پدر بود و در طول این مدت به فراگیری فنون جنگی و علم و دانش اشتغال داشت. اسماعیل میرزا از نوجوانی ادامه ...

نگاهی به کارنامه‌ی شاه طهماسب اول صفوی

نگاهی به کارنامه‌ی شاه طهماسب اول صفوی
طهماسب اول در همان روزی که پدرش از دنیا رفت، بنا به وصیت او بر تخت پادشاهی نشست. او در سال 918 یا 919 هجری در شاه‌آباد اصفهان به دنیا آمد و مادرش تاجلوبیگم به دلیل نفوذی که در حرم شاه داشت، در همان ادامه ...

بنیاد‌گذاری دولت صفوی

بنیاد‌گذاری دولت صفوی
در سال 905 هجری اسماعیل میرزا به عنوان مرشد مریدان خود حرکتی را برای دستیابی به حکومت آغاز کرد. او با از میان برداشتن حکومت‌های محلی شروان و آذربایجان و تصرف نواحی دیگر ایران توانست پادشاهی ادامه ...

مشایخ خاندان صفوی

مشایخ خاندان صفوی
پس از مرگ شیخ زاهد گیلانی، صفی‌الدین اردبیلی رسما به عنوان شیخ طریقت، ارشاد مردم و مریدان را به عهده گرفت و این مقام پس از او در فرزندانش باقی ماند که به مشایخ صفویه معروف گردیده‌اند و مریدانی که به این ادامه ...

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (4)

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (4)
نصر بن احمد در دوران حکومت خویش، گرایش و تمایل بسیار زیادی نسبت به مذهب اسماعیلیه از خود نشان داد. محمد بن احمد النسفى (متوفى به سال 331 ه.ق كه مردى عالم، اديب و مشهور به حرّيت در فكر بود؛ ادامه ...

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (1)

امیر احمد بن اسماعیل (295 – 301 ه.ق)

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (1)
امیر اسماعیل پس از 16 سال ( 279- 295 ه.ق) فرمانروایی قدرتمند و تثبیت پایه های حکومت سامانیان دارفانی را وداع گفت. پس از فوت وی پسرش ابونصر احمد به جانشینى او نشست و – مكتفى - خلیفه عباسی رسما ادامه ...

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (2)

در زمان امیر نصر بن احمد (301 – 331 ه.ق) - بخش نخست

بررسی وضعیت سیاسی حکومت سامانیان (2)
نصر بن احمد سومین امیر سامانی می باشد که پس از به قتل رسیدن احمد بن اسماعیل در سال 301 ه.ق به حکومت رسید. در اکثر منابع و تحقیقات جدید از این دوره به عنوان اوج طلایی حکومت سامانیان نام می برند... ادامه ...