عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

سایر مقالات

محمود گاوان وزير گم نام شيعي در دکن (2)

محمود گاوان وزير گم نام شيعي در دکن (2)
دوره ي سلطنت ملوک بهمني صرف توجه به علم و علما و توسعه ي فعاليت هاي علمي و فرهنگي گرديد. اين امر از طريق مهاجرت علما و هنرمندان سرزمين هاي مختلف اسلامي به دکن صورت گرفت. توجه ملوک بهمني به تعليم و ادامه ...

محمود گاوان وزير گم نام شيعي در دکن (1)

محمود گاوان وزير گم نام شيعي در دکن (1)
محمود گاوان، وزير برجسته ي ملوک بهمني، از خانواده ي اشرافي گيلان بود. پس از توطئه و دسيسه چيني برخي امراي گيلان عليه او، به دکن مهاجرت کرد و پس از مدت کوتاهي به دربار بهمنيان راه يافت. او با نشان دادن نبوغ نظامي ادامه ...

شيعيان و فرصت ها و چالش هاي حضور آنان در آفريقا (2)

شيعيان و فرصت ها و چالش هاي حضور آنان در آفريقا (2)
دسته هايي از شيعيان در شمال، شرق، غرب و جنوب آفريقا ساکن هستند. هر يک از مناطق، بخش ها، کشورها و شهرهاي محل زندگي شيعيان در چهار گوشه جغرافيايي، ويژگي هايي خاص خود دارد. اين ويژگي ها ناشي از مؤلفه هاي ذيل است: ادامه ...

شيعيان و فرصت ها و چالش هاي حضور آنان در آفريقا (1)

شيعيان و فرصت ها و چالش هاي حضور آنان در آفريقا (1)
قاره ي آفريقا يکي از بزرگ ترين قاره هاي مسلمان نشين زمين است. شيعيان نيز از نخستين سال هاي آغازين اسلام، به آفريقا کوچيده اند و در طول سده ها، در بخش هاي گوناگون اين قاره حضور داشته اند. در اين مقاله، چگونگي ادامه ...

نقش مراجع ايراني در رهبري جنبش شيعيان عراق عليه انگليس (2)

نقش مراجع ايراني در رهبري جنبش شيعيان عراق عليه انگليس (2)
به دنبال اين فتوا در روز سي ام ژوئن1920 گروهي مردان مسلح عشيره الظولم به پايگاه سياسي انگليس در الرميثه حمله کردند. اين حمله نقطه شروع مقاومت مسلحانه عليه اشغال بود. (1) بعد از الرميثه، عشاير بوحسان قيام کردند. ادامه ...

نقش مراجع ايراني در رهبري جنبش شيعيان عراق عليه انگليس (1)

نقش مراجع ايراني در رهبري جنبش شيعيان عراق عليه انگليس (1)
اهميت عتبات عاليات به عنوان مهمترين مراکز ديني و آموزشي جهان تشيع از يک سو و نقش و نفوذ عراق در رشد فکري و معنوي تشيع از سوي ديگر باعث گرديده شيعيان جهان و از جمله ايرانيان از ديرباز توجه ويژه اي به اين ادامه ...

شاهان صفوي و زيارت

شاهان صفوي و زيارت
شاهان صفوي به دليل وضعيت سياسي - اجتماعي ايران و مقابله با قدرت امپراتوري عثماني و ايجاد وحدت سياسي - مذهبي و تقويت و مشروعيت بخشي به حکومت خود،‌ اقدام به رسميت دادن مذهب تشيع نمودند و به زيارت به عنوان ادامه ...

ملوک بهمني و جايگاه تشيع در دکن (2)

ملوک بهمني و جايگاه تشيع در دکن (2)
دوره ي احمدشاه ولي بهمني ( حک: 825-838 ق) نيز سرآغازي جديد براي تمايلات شيعي از سوي ملوک بهمني به شمار مي رفت. تيرگي روابط گيسودراز و فيروزشاه منجر به حمايت گيسودراز از احمدخان گرديد. احمدخان با وي رابطه ادامه ...

ملوک بهمني و جايگاه تشيع در دکن (1)

ملوک بهمني و جايگاه تشيع در دکن (1)
ملوک بهمني ( حک: 748-934 ق) به عنوان اولين حاکمان مستقل مسلمان در دکن، تسنن را مذهب رسمي خود قرار دادند. با اين همه، اقدامات و عملکرد برخي از آنان زمينه هاي رونق و شکوفايي تشيع در دکن را فراهم کرد. اين امر از ادامه ...

پراکندگي فرق و مذاهب تشيع در کردستان

پراکندگي فرق و مذاهب تشيع در کردستان
مناطق کردنشين به دليل تنوع مذهبي و وجود تفکرات آييني فراوان، يکي از حوزه هاي پيچيده در زمينه ي فرق و مذاهب است و کمبود تحقيقات و مطالعات علمي در اين خصوص مزيد بر علت بوده، بر اين پيچيدگي مي افزايد. بيشترين ادامه ...