از قرن 7 تا قرن 10 هجری

دین در دوره‌ی صفوی

دین در دوره‌ی صفوی
سیاست مذهبی شاهان صفوی را می‌توان نسبت به نوساناتی که در طول عصر صفوی طی کرده، به سه دوره تقسیم کرد: ادامه ...

جنبش‌های مذهبی در سده‌های هشتم و نهم

جنبش‌های مذهبی در سده‌های هشتم و نهم
در قرن هشتم و نهم هجری، نهضت‌ها و جنبش‌هایی تحت عناوین دینی و مذهبی و توسط برخی عالمان و اندیشمندان این دوره برپا می‌شد که در واقع حرکت‌هایی اصلاح‌طلبانه علیه اوضاع اجتماعی نابهنجار و ستمکاری حکّام به ادامه ...

مذاهب اسلامی سده‌های هشتم و نهم

مذاهب اسلامی سده‌های هشتم و نهم
دوره حاکمیت ایلخانان، یعنی از نیمه قرن هفتم تا دهه‌های نخست قرن هشتم، را باید دوره آزادی مذهبی دانست؛ زیرا آنان در امور مذهبی مداخله نمی‌کردند و در این زمینه با تسامح رفتار می‌کردند. این سیاست آزادی مذهبی و عدم ادامه ...

تجارت معاصر در جهان اسلام

تجارت معاصر در جهان اسلام
در نیمه‌ی اول سده‌ی سیزدهم/ اواخر سده‌ی هجدهم و اوایل سده‌ی نوزدهم، هم‌زمان با گسترش نظام صنعتی انگلستان در سراسر اروپا، و بسط استعمار اروپا در افریقا و آسیا و آمریکا و اقیانوسیه، به تدریج نوعی اقتصاد جهانی، تاحدودی شبیه ادامه ...

تاریخ تجارت در جهان اسلام

تاریخ تجارت در جهان اسلام
تصویر کامل تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی بین قرن اول تا نهم، به دلیل خاستگاه گزینشی منابع و ماهیت منابع طبقه‌بندی شده، دشوار است، اما این عامل دیدگاه ما را درباره‌ی اهمیت و ساختارهای تاریخ اقتصادی تغییر نمی‌دهد. منابع اصلیِ ادامه ...

امپراتوری عثمانی در پایان قرون وسطی

امپراتوری عثمانی در پایان قرون وسطی
در سال 1261، یونانی‌ها قسطنطنیه را از لاتن‌ها که ضعیف شده بودند پس گرفتند، ولی امپراتوری یونان که به این ترتیب از نو تشکیل یافت دوام نداشت و فقط شامل تراس، مقدونیه و شمال غربی آسیای صغیر بود. دو دولت یونانی ادامه ...

مسلمانان و اروپا

مسلمانان و اروپا
تا قرن هیجدهم تمدن اسلامی به اوج خود رسیده و فرآیند زوال سیاسی جوامع اسلامی آغاز گردیده بود. تا این زمان رژیم صفویان مورد غلبه‌ی مهاجمان افغان قرار گرفته بود و کاملاً تجزیه شده بود. امپراتوری عثمانی با یک دوره ادامه ...

رژیم‌های سیاسی در جهان اسلام

رژیم‌های سیاسی در جهان اسلام
رژیم‌های سیاسی در کنار علما و صوفیان از جمله چهره‌های اصلی جوامع اسلامی در دوره‌ی بین قرن دهم تا قرن نوزدهم می‌باشند. در این دوره کلیه‌ی جوامع اسلامی، دارای مفاهیم و تعاریف یکسانی در زمینه حکومت بودند و از نهادهای ادامه ...

نخبگان و جمعیت‌های مسلمان

نخبگان و جمعیت‌های مسلمان
یکی از ویژگی‌های مشترک کلیه جوامع اسلامی پیشامدرن موجود «علما» و صوفیانی در آن حدود که به عنوان سرمشق و الگو، به عنوان معلمان علوم اسلامی، و به عنوان رهبران جمعیت‌های مسلمان در این جوامع فعالیت می‌کردند. علما ادامه ...

ارزیابی گروش به اسلام

ارزیابی گروش به اسلام
دین اسلام در جریان قرون هفتم تا دهم توسط فاتحان عرب به آفریقای شمالی، اسپانیا، جزیره‌ی سیسیل، و سواحل اروپایی دریای مدیترانه انتقال داده شد، و توسط سربازان و بازرگانان عرب وارد صحرای آفریقا و منطقه سودان (1) گردید. بعد ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...