عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

تاريخ جهان

کارنامه‌ی دویست سال آزمون و خطا

کارنامه‌ی دویست سال آزمون و خطا
فرانسوی‌ها بیش از دویست سال که در آرزوی نظام مطلوب خود می‌کوشند. آنها نظام‌های گوناگون سیاسی را آزموده‌اند و اینک بیش از نیم قرن است که به جمهوری پنجم رضایت دادند. با وجود همه دگرگونی‌ها، نظام سیاسی فرانسه در ادامه ...

تمرکززدایی و قدرت‌های محلی

تمرکززدایی و قدرت‌های محلی
تاریخچه آنچه که امروز قدرت‌های محلی نامیده می‌شود، به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. پس از انقلاب سال 1789، انقلابیون سری پرشور برای ایجاد نظامی مردمی و دموکراتیک داشتند. در آن روزگار دادن اختیارات بیشتر به شهرها و قدرت‌های ادامه ...

ساختار و روابط قدرت در فرانسه‌ی کنونی

ساختار و روابط قدرت در فرانسه‌ی کنونی
ژنرال که از سال 1946 به دلیل مخالفت با نظام جمهوری چهارم خود را کنار کشیده بود، با دیگر وارد میدان سیاست شد و به عنوان رئیس دولت از مجلس رأی اعتماد گرفت. دوگل بی‌درنگ به فکر تغییر نظام سیاسی افتاد و مجلس نمایندگان را ادامه ...

جمهوری پنجم فرانسه

جامه‌ای برای یک ژنرال

جامه‌ای برای یک ژنرال
بازگشت ژنرال دوگل به قدرت، به معنای جمهوری چهارم و آغاز نظام جدیدی بود. دوگل خود را ملی و بالاتر از همه جناح‌بندی‌ها می‌دانست. شاید به همین سبب کمیته‌ای فراجناحی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل داد. میشل ادامه ...

سومین و چهارمین جمهوری فرانسه

به سوی دموکراسی پایدار

به سوی دموکراسی پایدار
آدولف تی‌یر از کارپردازان اصلی گذار از نظام مونارشی به جمهوری است. در شرایطی که مونارشیست‌ها اکثریت را در مجلس در اختیار داشتند، او توانست تشکیل جمهوری سوم را اعلام کند. تی‌یر مردی آزموده و سرد و گرم کشیده بود. مردم ادامه ...

از انقلاب فرانسه تا جمهوری سوم

ناکامی فرآیند دموکراسی

ناکامی فرآیند دموکراسی
با پیروزی انقلاب فرانسه، نبرد بین جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان آغاز شد. جنگ و گریز بین دموکرات‌‌ها و اقتدارگرایان بسیار به درازا کشید. از انقلاب فرانسه تا جمهوری سوم را باید دوران تاخت و تاز و پیروزی‌های پی‌درپی اقتدارگرایان ادامه ...

تاریخ سیاسی ترکان

تاریخ سیاسی ترکان
هسته‌ی اولیه‌ی اتحادیه‌ی گوک‌ترک قبیله‌ای بود از بازماندگان دودمان حاکم تسو- کو که آخرین دولت هون را تشکیل داد. نام این دودمان که از پانصد خانواده تشکیل می‌شد آشینا به معنای «گرگ نجیب» بود. این دودمان در همان ایالت که ادامه ...

آیین ترکان

آیین ترکان
به نظر قفس‌اوغلو، دین گوگ‌تنری(خدای آسمان)، دین اصلی و اصیل ترک‌های صحرانورد، از جمله هون‌ها بوده و تا زمان قبول اسلام باوردارانی داشته است. ترک‌ها، پیش از قبول اسلام، غالباً پیرو مذهب شمنی بودند. بعضی از افراد ادامه ...

خاستگاه ترکان

خاستگاه ترکان
ترک نام مشترک گروه‌های قومی ترک‌زبان است. هر یک از این اقوام نام مخصوصی دارند و در منطقه‌ی پهناوری از کوه‌های خینگان در منچوری در شرق تا حوضه‌ی میانه‌ی رود دانوب در غرب، و از هندوستان و ایران و مصر در جنوب ادامه ...

لجنی که در عمارت نفوذ کرده است.

لجنی که در عمارت نفوذ کرده است.
عمارت بنای یادبود جفرسون و بسیاری از دیگر آثار تاریخی آمریکا و جهان بتدریج با اجتماع پیچیده ی موجودات ریز به نام ادامه ...