تاریخ جهان معاصر

علل واقعی و فاجعه‌بار جنگ دو کره

علل واقعی و فاجعه‌بار جنگ دو کره
جنگ کره در بیست و پنجم ژوئن سال 1950 آغاز شد و سه سال به طول انجامید تا زمانی که در بیست و هفتم جولای 1953 صلح موقت اعلام شد. این جنگ منجر به مرگ سه میلیون نفر شد و خرابی‌های وسیعی به بار آورد. علل ادامه ...

پیامدهای حاصل از جنگ جهانی اول

پیامدهای حاصل از جنگ جهانی اول
ویرانی‌ها و خرابی‌های حاصل از جنگ جهانی اول بیش از هر رخداد جنگی دیگر پیش از آن بود. 9 میلیون سرباز و غیر نظامیان بی‌شماری در این جنگ جان خود را از دست دادند ادامه ...

ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت
ناپلئونِ اول که همچنین با نام ناپلئون بناپارت شناخته می‌شد، از جمله بزرگترین نابغه‌های ارتشی دوران خود و شاید بزرگترین ژنرال در تاریخ به حساب می‌آمد. او امپراتوری‌ای ساخت که اکثر اروپای غربی و مرکزی را ادامه ...

تاریخ هند

تاریخ هند
مردم هندوستان هزاران سال است که در این کشور زندگی می‌کنند. تمدن دره سند یا ایندوس در زمره نخستین تمدن‌های شکل گرفته، قرار دارد. در قرن هشتم اسلام شروع به گسترش در هند نمود و ادامه ...

تنش سیاسی دو ابرقدرت

تنش سیاسی دو ابرقدرت
جنگ سرد در زمان رقابت و درگیری بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. این جنگ در پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با فروپاشی کمونیسم در پایان دهه 1980 به پایان رسید. در این زمان، تنش سیاسی ادامه ...

توضیح مختصر جنگ هندوستان و چین در سال 1962

توضیح مختصر جنگ هندوستان و چین در سال 1962
جنگ هندوستان و چین در سال 1962 که در ارتفاعات بیش از 4000 متر درگرفت، منحنی یادگیری بزرگی برای رزم آراهای دفاعی هندوستان است. در اینجا شرح مختصری از جنگ چین و هندوستان آورده شده است. ادامه ...

کارنامه‌ی دویست سال آزمون و خطا

کارنامه‌ی دویست سال آزمون و خطا
فرانسوی‌ها بیش از دویست سال که در آرزوی نظام مطلوب خود می‌کوشند. آنها نظام‌های گوناگون سیاسی را آزموده‌اند و اینک بیش از نیم قرن است که به جمهوری پنجم رضایت دادند. با وجود همه دگرگونی‌ها، نظام سیاسی فرانسه در ادامه ...

تمرکززدایی و قدرت‌های محلی

تمرکززدایی و قدرت‌های محلی
تاریخچه آنچه که امروز قدرت‌های محلی نامیده می‌شود، به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. پس از انقلاب سال 1789، انقلابیون سری پرشور برای ایجاد نظامی مردمی و دموکراتیک داشتند. در آن روزگار دادن اختیارات بیشتر به شهرها و قدرت‌های ادامه ...

ساختار و روابط قدرت در فرانسه‌ی کنونی

ساختار و روابط قدرت در فرانسه‌ی کنونی
ژنرال که از سال 1946 به دلیل مخالفت با نظام جمهوری چهارم خود را کنار کشیده بود، با دیگر وارد میدان سیاست شد و به عنوان رئیس دولت از مجلس رأی اعتماد گرفت. دوگل بی‌درنگ به فکر تغییر نظام سیاسی افتاد و مجلس نمایندگان را ادامه ...

جامه‌ای برای یک ژنرال

جمهوری پنجم فرانسه

جامه‌ای برای یک ژنرال
بازگشت ژنرال دوگل به قدرت، به معنای جمهوری چهارم و آغاز نظام جدیدی بود. دوگل خود را ملی و بالاتر از همه جناح‌بندی‌ها می‌دانست. شاید به همین سبب کمیته‌ای فراجناحی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل داد. میشل ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...