عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان
  • ماجرای غم انگیز فدک

تاریخ و تاریخ‌نگاری

فتوح الشام اثر عبدالله بن محمد القدامی

فتوح الشام اثر عبدالله بن محمد القدامی
کتاب فتوح الشام اثر قُدامی که اکنون ناپیداست، گرچه از کهن‌ترین آثار مربوط به فتوح اسلامی به شمار می‌رود، در هیچ یک از فهارس بروکلمان و سزگین به آن اشاره نشده است. ادامه ...

تأملی در پیوند دو رشته تاریخ و معماری

تأملی در پیوند دو رشته تاریخ و معماری
تاریخ و معماری امروز دو رشته‌ی دانشگاهی مستقل از یکدیگرند. در گذشته نیز، این دو در طبقه بندی علوم و صناعات مستقل از هم بودند. اما این دو شاخه بی ارتباط با یکدیگر نیستند. ادامه ...

تفسیر در تاریخ نظر مناسبات بین رشته‌ای

تفسیر در تاریخ نظر مناسبات بین رشته‌ای
تفسیر از جمله‌ی مهم‌ترین کاربست‌هایی است که خوشبختانه مورخان بیش از کارورزان دیگر رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی با آن آشنایی و سروکار دارند. طی چند دهه‌ی اخیر، به ویژه با رشد و گسترش دامنه‌ی دانش و ادامه ...

بنیادهای انسان شناسی تاریخی نزد ویلهلم دیلتای

بنیادهای انسان شناسی تاریخی نزد ویلهلم دیلتای
در ایران، نام ویلهلم دیلتای بیشتر و مشخصاً به جدا کردن علوم طبیعی و علوم انسانی از همدیگر و بیان وجوه روش شناختی این علوم گره خورده، اما به هسته‌ی مرکزی این افتراق تقریباً توجهی نشده است. آنچه دیلتای در محل ادامه ...

عنو میراث زیستی- فرهنگی در رمانان

عنو میراث زیستی- فرهنگی در رمانان
تاریخ در مقام آزمایشگاه بسیاری از مباحث علوم انسانی و از جمله سیاست قابل بهره گیری است. در قالب یک مطالعه‌ی تاریخی، می‌توان به آزمون و سنجش و ارزیابی بسیاری از فرضیه‌های مورد ادعا در علوم انسانی دست زد. ادامه ...

فراسوی تاریخ در تاریخ

فراسوی تاریخ در تاریخ
در این مقاله در صدد است تا به این پرسش پاسخ گوید که آیا آنچه مطالعات بین رشته‌ای (Interdisciplinary Studies) نامیده شده است می‌تواند به رشته‌ی تاریخ یاری رساند و یا، برعکس، اصولاً تهدیدی جدی برای آن- ادامه ...

تعامل دانش تاریخ و روان کاوی

تعامل دانش تاریخ و روان کاوی
این مطالعه‌ی میان رشته‌ای می‌کوشد تا نقش آموزه‌های روان کاوی را در خوانش، تحلیل و تبیین رویدادهای تاریخی بررسی نماید. پرسش و فرضیه‌ی پژوهشی: آیا نگاه روان کاوانه به شخصیت‌های تاریخی و نیز فرآیندهای ادامه ...

نقد تاریخ سیاسی

ارزیابی همکاری میان رشته‌ای تاریخ و علوم سیاسی

نقد تاریخ سیاسی
بی گمان، تاریخ سیاسی در صدر علایق شناختی- تاریخی جوامع مختلف قرار دارد، زیرا سالانه ده‌ها کتاب و صدها مقاله درباره‌ی تاریخ سیاسی نوشته می‌شود، رشته‌های مختلفی برای آموزش تاریخ سیاسی تأسیس شده است و در ادامه ...

نقش تاریخ در آموزش زبان‌های خارجی

نقش تاریخ در آموزش زبان‌های خارجی
امروزه، با گسترش دامنه‌ی علوم و پیدایش حوزه‌های میان رشته‌ای، بهرگیری از دانش چند رشته‌ی علمی مختلف در درک یک موضوع از اهمیت بالایی برخوردار شده است. تاریخ نیز به منزله‌ی یکی از رشته‌های مادر در علوم ادامه ...

شکل گیری شهر سر پل زهاب در دوره‌ی قاجار

شکل گیری شهر سر پل زهاب در دوره‌ی قاجار
موضوع پژوهش حاضر شکل گیری شهر سر پل زهاب در دوره‌ی قاجار است. سر پل زهاب با مساحت تقریبی 879 کیلومتر مربع یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه در مرزهای غربی ایران با عراق است. این شهر در اوایل ادامه ...