عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای
  • رفع مشکلات عمومی و بیماریهای دندان
  • هویت‌ جوان‌ از‌ دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ و‌ امام خامنه‌ای

علوم فنی و مهندسی

تأثیر کودها روی محیط زیست چیست؟

تأثیر کودها روی محیط زیست چیست؟
استفاده از کودهای شیمیایی به انسان‌ها برای تولید محصولات مختلف به منظور تأمین نیاز جمعیت کمک زیادی کرده است. ولی، به منظور انجام این کار ما تأثیرات سوء روی محیط زیست داشته‌ایم. کودها تبدیل به قسمت ادامه ...

پنبه - یک فیبر طبیعی

پنبه - یک فیبر طبیعی
پنبه گیاهی است که الیافی تولید می کند که برای ساخت لباس و محصولات دیگر مانند حوله، فرش یا ورق استفاده می شود. لباس های ساخته شده از پنبه به ویژه سبک و راحت هستند. ادامه ...

برق (2)

برق (2)
باتری دارای مایع یا خمیری است که باعث می شود تا بار الکتریکی تولید شود. پایانه تخت باتری دارای بار منفی است و پایانه برآمده باتری دارای بار مثبت است. ادامه ...

برق (1)

برق (1)
همه چیز از اتم ساخته شده است. هر یک از آنها دارای سه ذره است: پروتون، نوترون و الکترون. الکترون ها در اطراف مرکز اتم چرخش می کنند. آنها بار منفی دارند. پروتونها که در مرکز اتم قرار دارند، دارای بار مثبت هستند. ادامه ...

کاشت عمودی – کشاورزی آینده

کاشت عمودی – کشاورزی آینده
کشاورزی عمودی روش رشد گیاهان و محصولات روی یک دیگر است که عمدتا در ساختمان هایی با طبقه های زیاد استفاده میشود.. آنها اغلب مانند آسمان خراش ها با شیشه هایی در اطرافشان شبیه گلخانه های غول ادامه ...

استفاده از سرباره ی کوره ی بلند در سیمان و بتن (2)

استفاده از سرباره ی کوره ی بلند در سیمان و بتن (2)
ترکیب اکسیدی سرباره ی کوره ی بلند موجب تشکیل مینرال های مختلفی می شود. آنالیز دیاگرام فازی مربوط به سیستم های اکسیدی مربوطه، این مسئله را پیشنهاد می دهد که بیش از چهل ترکیب دوتایی و سه تایی در این ادامه ...

استفاده از سرباره ی کوره ی بلند در سیمان و بتن (1)

استفاده از سرباره ی کوره ی بلند در سیمان و بتن (1)
نقش قالب سیمان پرتلند خالص به آهستگی کاهش یافته است و این مواد با سیمان های کامپوزیتی و ترکیبی، جایگزین شده است. یکی دیگر از تغییرهای مهم افزایش رو به رشد تعداد کارخانه هایی که در آنها عملیات سایش و ادامه ...

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (3)

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (3)
مدول الاستیک، خزش و شرینکیج ناشی از خشک شدن در بتن ها، به طور قابل توجهی تحت تأثیر استحکام بتن و سفتی اگریگیت هاست. از این رو استحکام نهایی مربوط به بتن حاوی مواد پزولانی، موجب افزایش مدول ادامه ...

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (2)

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (2)
یادگیری هیدراسیون خمیرهای حاوی RHA بسیار مهم می باشد. نمودار ارزیابی حرارتی، توسعه ی ریزساختار و سرعت اولتراسونیک برای مطالعه ی مکانیزم های هیدراسیون ایجاد شده در خمیرهای حاوی RHA مهم ادامه ...

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (1)

استفاده از خاکستر سبوس برنج در بتن (1)
سبوس برنج یک محصول فرعی از صنعت شالی کوبی می باشد. در کشورهای تولیدکننده ی برنج، سبوس برنج توجه زیادی را به خود اختصاص داده است که علت این مسئله، آلودگی های محیط زیستی و افزایش علاقه در ادامه ...