عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

نساجی

انواع مواد پلیمری مهندسی (2)

انواع مواد پلیمری مهندسی (2)
بازار دیسک های نوری مهم ترین مشتری استفاده از PC می باشد و با توجه به علم مواد بایر، باید گفت که بازار جهانی این ماده از 800000 تن به 2.4 میلیون تن رسیده است. در انگلیس، دیسک های فشرده (CD) و دیسک های ویدئویی ادامه ...

انواع مواد پلیمری مهندسی (1)

انواع مواد پلیمری مهندسی (1)
رقابت ایجاد شده به دلیل ایجاد رقیب های ارزان قیمت آسیایی و افزایش قیمت مواد اولیه که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت، گاز و الکتریسیته، اتفاق افتاد، موجب شد تا تولید کننده های اروپایی تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. در نتیجه، وقتی ادامه ...

صنعت پلیمر (2)

صنعت پلیمر (2)
تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی این بازار در سال 2004، نشان داد که اجزا الکترونیکی در اروپا که در بخش کامپیوتر استفاده می شوند، اندازه ی بازاری در حدود 13.51 میلیارد یورو را به خود اختصاص داده است. این میزان، 29 % از ادامه ...

صنعت پلیمر (1)

صنعت پلیمر (1)
با توجه به مطالعات انجام شده بوسیله ی PlasticsEurope که در بروکسل بلژیک قرار دارد، گردش مالی فروش صنعت پلاستیک اروپای غربی در سال 2004، 275 میلیارد یورو بوده است. و آلمان بیش از یک چهارم از این میزان را به خود ادامه ...

مدل مدیریت ریسک دوگانه در صنعت نساجی

مدل مدیریت ریسک دوگانه در صنعت نساجی
هدف از این مقاله بررسی مدل مدیریت ریسك دوگانه و شناسایی و ارزیابی سناریوهای بالقوه ریسك در سطوح صنعتی /سرمایه تمركز داشته كه مانع تاثیرات منفی ریسك های معكوس بر روی صنعت نساجی می باشد. ادامه ...

کامپوزیت های اکسید- اکسید (3)

کامپوزیت های اکسید- اکسید (3)
حساسیت به شکاف بوسیله ی در نظر گرفتن یک نمونه ی کششی در هنگام اعمال تمرگز تنش (با ایجاد یک شکاف در نمونه)، ارزیابی می شود. برای نمونه های کششی ایزوتروپ که دارای حفره ی مدور به اندازه ی نصف عرض سطح ادامه ...

کامپوزیت های اکسید- اکسید (2)

کامپوزیت های اکسید- اکسید (2)
مونازیت ها و اگزونوتیت ها (Monazites and xenotimes) دو گروه از پوشش های اکسیدی تضعیف شده هستند که معیارهای مربوط به انحراف ترک را برای الیاف موجود، فراهم می آورند. از بین این دو گروه، مونازیت ادامه ...

کامپوزیت های اکسید- اکسید (1)

کامپوزیت های اکسید- اکسید (1)
نیاز به مواد مقاوم در برابر اکسیداسیون و با تحمل دماهای بالا، موجب شده است تا تحقیقات در زمینه ی کامپوزیت های اکسید- اکسید گسترده تر شود. این مواد نیازمند این هستند که دارای یک مکانیزم برای ایجاد انحراف در ترک باشند ادامه ...

کامپوزیت های زیرکونیای تقویت شده با آلومینا

کامپوزیت های زیرکونیای تقویت شده با آلومینا
کامپوزیت های زیرکونیای تقویت شده با آلومینا که شامل صفر تا 50 % مولی آلومینا هستند، از طریق پرس گرم زیرکونیای پایدار شده با 10 % مولی ایتریا (10-YSZ) و دو شکل مختلف از آلومینا (ذرات آلومینا و ذرات پلاکت شکل) ادامه ...

کامپوزیت های مولایت- ویسکر SiC و مولایت- زیرکونیا- ویسکر SiC

کامپوزیت های مولایت- ویسکر SiC و مولایت- زیرکونیا- ویسکر SiC
اثر مربوط به استحاله های افزایش دهنده ی تافنس فاز زیرکونیا و مشارکت ویسکرهای SiC بر روی ریزساختار و خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی این مواد در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. کامپوزیت های با خلوص بالا ادامه ...