عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

علوم انسانی

گسترش ایران‌شناسی

گسترش ایران‌شناسی
ایران‌شناسی همانند دیگر رشته‌های علمی، نمونه‌های تحقیقات خاص خود، انجمن‌های علمی ویژه و نهادهای مخصوص به خود را دارد و به یاری آنها اشاعه می‌یابد. ادامه ...

ایران‌شناسی در سده‌ی بیستم

ایران‌شناسی در سده‌ی بیستم
ایران‌شناسانی که در آلمان و یا به زبان آلمانی درباره‌ی ایران پژوهش و مطالعه انجام می‌دهند، در شناخت و بررسی زبان‌های ایرانی مطالعات زبان‌شناسانه مقام اصلی را در میان ایران‌شناسان دارند، معمولاً از سه کشور آلمان، اتریش و ادامه ...

تاریخچه ایران‌شناسی

تاریخچه ایران‌شناسی
اگر ایران‌شناسی در مفهوم کلی شناخت ایران باشد، هرودوت (484- 420 ق. م)، گزنفون (430- 355 ق. م.)، دو پژوهشگر نامدار یونانی، و چند تن دیگر از سیاحان و اندیشه‌گران آن روزگارِ باختر زمین از خاور به معنای اعم و از ادامه ...

گسترش خاورشناسی

گسترش خاورشناسی
خاورشناسی، همانند رشته‌های دیگری از علوم اجتماعی و طبیعی، نمونه‌های تحقیقاتی خاص خود، انجمن‌های علمی ویژه و نهادهای مخصوص به خود را داشته که به یاری آنها اشاعه یافته است. این رشته در طول سده‌ی نوزدهم ارش و ادامه ...

خاورشناسی در ایران

خاورشناسی در ایران
بر پایه فرهنگ انگلیسی آکسفورد (oxford 1971) خاورشناسی در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی عبارت بود از کار خاورشناس و خاورشناس به شخصی اطلاق می‌شد که بر تعدادی از زبان‌های شرقی و ادبیات آن- زبان ادامه ...

جای زبان و اسطوره در الگوی فرهنگ بشری

جای زبان و اسطوره در الگوی فرهنگ بشری
افلاطون در نخستین عبارت گفتگونامه‌ی فایدروس وصف می‌کند که چگونه سقراط پس از برخورد با فایدروس می‌گذارد تا این شخص او را با خود تا آن سوی دروازه‌های شهر، بر کرانه‌های ایلیسوس بکشاند. افلاطون ادامه ...

جادوگری و روانکاوی

جادوگری و روانکاوی
به نظر بسیاری، روانکاوی، یکی از دستاوردهای انقلابی تمدن قرن بیستم می‌نماید، و ما آنرا همسنگ علم وراثت یا نظریه‌ی نسبیت می‌دانیم. برخی دیگر که بی‌تردید نسبت به کاربرد نادرست روانکاوی بیش از تعالیم حقیقی آن حسّاس‌اند، ادامه ...

عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر

عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر
اگر عقده‌ی ادیپ، به اعتقاد بسیاری، جهانشمول است، پس طبیعتاً باید نشانش در بسیاری از آثار ادبی و هنری به جای مانده باشد. ادامه ...

عقده‌ی ادیپی و دریافت‌های گوناگون آن

عقده‌ی ادیپی و دریافت‌های گوناگون آن
عقده‌ی ادیپ، که بزرگترین کشفِ فروید و سنگ پایه‌ی روانکاوی محسوب است، در قاموس روانکاوی فرویدی، دلبستگی شهوانی یا عاشقانه‌ی کودک به والدِ ناهمجنس خویش یا جایگزینش و همزمان، نفرت از والدِ همجنس خود است که ادامه ...

اسطوره از دیدگاه روانکاوی

اسطوره از دیدگاه روانکاوی
«در تاریخ روانکاوی، از همان آغاز، مفهومِ کشاکش میان نیروهای روانی در انسان، برانگیخته‌ی تنش یا تشویشی نفسانی، امری اساسی تلقی شد. به موجب نطریّات فروید، بعضی تصورات و انگارها (idée) که بار «عاطفی» ادامه ...