عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مثبت اندیشی و مثبت گرایی
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟

علوم انسانی

مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت

مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت
این تحقیق به روش اسنادی به منظور تشریح مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت، انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی است که نگرش درست به ثروت و زندگی دنیوی، اهتمام به کار و تولید، توزیع درست و مصرفِ صحیح، از مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت است. ادامه ...

تحلیل نظریه علم دینی استاد جوادی آملی

تحلیل نظریه علم دینی استاد جوادی آملی
عده‌ای پنداشته‌اند رابطه علوم دینی، همانند فیزیک اسلامی و شیمی‌اسلامی با علوم طبیعی همانند رابطه فرش دستباف با فرش ماشینی است. با وجود آنکه هر دو فرش‌اند. ولکن محتوا و ماهیتی کاملا مغایر دارند؛ ازاین رو علوم دینی همانند فیزیک اسلامی، محتوایی کاملا مغایر با علوم طبیعی مثل فیزیک دارند». ادامه ...

انسان‌شناختی در اندیشه شهید صدر

انسان‌شناختی در اندیشه شهید صدر
مبانی معرفت‌شناختی شهید صدر در انسان‌شناختی او نیز متجلی می‌شود. با این مبنای هستی شناختی و معرفت‌شناختی، انسان ازجمله موجوداتی است که دارای دو ساحت است؛ ساحت مادی و ساحت معنوی. ادامه ...

مثبت اندیشی و مثبت گرایی

مثبت اندیشی و مثبت گرایی
در یک کلام می‌توان گفت که انسان است و اندیشه‌هایش. اگر اندیشه منفی باشد: یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف برده و در مسیری خارج از مسیر واقعی خلقت بشریت می‌کشاند. و اگر اندیشه مثبت باشد: انسان را به سر منزل خیر و صلاح و موفقیت خواهد رساند. ادامه ...

نیم کیلو باش، آدم باش!

نیم کیلو باش، آدم باش!
یکی از ادبیات‌هایی که به تازگی مورد توجه برخی صاحب‌نظران و مورد نقادی برخی دیگر قرار گرفته ادبیات بیابانی است. ادبیات بیابانی را می‌توان همان دل نوشته ها، دعا‌ها و اشعار و نثرهای پشت ماشین ها به خصوص ماشین‌های سنگین دانست. ادامه ...

آیا می‌دانید اختلال دوقطبی چیست؟

آیا می‌دانید اختلال دوقطبی چیست؟
اختلال دو قطبی یکی از بیماری های روانی است که در انتهای نوجوانی و یا بزرگ سالی شخص به آن مبتلا می‌شود. این بیماری هم در وجه مثبت و هم منفی حالت‌های متفاوتی دارد. ادامه ...

اینستاگرام و خودتخربیی

اینستاگرام و خودتخربیی
هنگامی که شما صفحه اینستاگرام خود را پیمایش می‌کنید و دیگران را مشاهده می‌کنید، خودتان را با آنها مقایسه نکنید. زیبایی طبیعی خود را در فراموش نکنید و هرگز احساس نکنید که شما باید با شخص دیگری رقابت کنید و یا اینکه تغییر خاصی در خودتان ایجاد کنید تا شبیه آنها شوید؛ ادامه ...

نظریه فردیت یافتگی

نظریه فردیت یافتگی
فردیت یافتگی یا تفرد در دوره میانسالی رخ می‌دهد و شخصیت فرد را از تعدد به وحدت و یکپارچگی سوق میدهد. در فرآیند فردیت یافتگی، جامع ترین کهن الگو «self» میان جنبه هشیار و ناهشیار هماهنگی‌ایجاد می‌کند و فرد را از واقعیت‌های درونی آگاه می‌کند. ادامه ...

مبانی روش شناسی نظریه فردیت یافتگی یونگ

مبانی روش شناسی نظریه فردیت یافتگی یونگ
یونگ در نظریه فردیت خود با وجود اینکه از مبانی غیرمحسوس نیز استفاده کرده اما خود را در ظاهر مانند گذشتگان خود تجربه‌گرا نشان می‌دهد. وی سعی نموده در بیشتر مبانی خود از روش تجربه‌گرایی استفاده کند هرچند در برخی گزینه‌ها امکان بهره بردن از روش تجربی وجود ندارد. ادامه ...

امکان تغییر تابع مصرف فریدمن با در نظر گرفتن مبانی نظری اسلام

امکان تغییر تابع مصرف فریدمن با در نظر گرفتن مبانی نظری اسلام
این مقاله با توجه به سه محور بحث در نظریه تابع مصرف فریدمن یعنی تغییر در کرانه پایین تابع مصرف و در کرانه بالا و در شیب تابع مصرف به بررسی امکان تغییر تابع مصرف می‌پردازد و در مقابل با توجه به مبانی این نظریه مبانی اسلامی‌ با آن سنجیده می‌شود تا مشخص شود که آیا با مبانی اسلامی‌ نیز این نظریه می‌تواند همچنان به روند خود ادامه دهد یا خیر؟ ادامه ...