عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

روان شناسی

جادوگری و روانکاوی

جادوگری و روانکاوی
به نظر بسیاری، روانکاوی، یکی از دستاوردهای انقلابی تمدن قرن بیستم می‌نماید، و ما آنرا همسنگ علم وراثت یا نظریه‌ی نسبیت می‌دانیم. برخی دیگر که بی‌تردید نسبت به کاربرد نادرست روانکاوی بیش از تعالیم حقیقی آن حسّاس‌اند، ادامه ...

عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر

عقیده‌ی ادیپی در ادب و هنر
اگر عقده‌ی ادیپ، به اعتقاد بسیاری، جهانشمول است، پس طبیعتاً باید نشانش در بسیاری از آثار ادبی و هنری به جای مانده باشد. ادامه ...

عقده‌ی ادیپی و دریافت‌های گوناگون آن

عقده‌ی ادیپی و دریافت‌های گوناگون آن
عقده‌ی ادیپ، که بزرگترین کشفِ فروید و سنگ پایه‌ی روانکاوی محسوب است، در قاموس روانکاوی فرویدی، دلبستگی شهوانی یا عاشقانه‌ی کودک به والدِ ناهمجنس خویش یا جایگزینش و همزمان، نفرت از والدِ همجنس خود است که ادامه ...

اسطوره از دیدگاه روانکاوی

اسطوره از دیدگاه روانکاوی
«در تاریخ روانکاوی، از همان آغاز، مفهومِ کشاکش میان نیروهای روانی در انسان، برانگیخته‌ی تنش یا تشویشی نفسانی، امری اساسی تلقی شد. به موجب نطریّات فروید، بعضی تصورات و انگارها (idée) که بار «عاطفی» ادامه ...

چند نکته درباره‌ی نمایش روان درمانی (پسیکودرام)

چند نکته درباره‌ی نمایش روان درمانی (پسیکودرام)
1892-1974، مجموعی از فنون را که بی هیچ دعوی هنری، ناظر به این هدف‌اند که از طریق بداهه‌سازی در بازی تئاتر، استعدادها و توانائیهای بالقوه و مستور و یا سرکوب شده‌ی حیات ذهنی و خاصه حیات عاطفی را رشد داده ادامه ...

عقده‌ی نووالیس

عقده‌ی نووالیس
روانكاوی از دیرباز به بررسی افسانه‌ها و اساطیر پرداخته است؛ و برای این قبیل تحقیقات، اسباب و ابزار توجیهی به قدر كفایت سرشاری فراهم ساخته كه می‌توانند افسانه‌های مربوط به تسخیر آتش را روشن كنند. اما چیزی كه روانكاوی آن را به ادامه ...

عقده‌ی امپدوكلس

عقده‌ی امپدوكلس
روانپزشكی جدید، روانشناسی مرتكب عمدی حریق را روشن كرده است، و خصیصه‌ی جنسی تمایلات او را باز نموده است. متقابلاً آسیب خطرناكی را كه ممكن است روان با مشاهده‌ی خرمن یا بامی آتش گرفته و شعله‌های بلند آن بر متن آسمان ادامه ...

عقده‌ی پرومته

عقده‌ی پرومته
از آتش و گرما به عنوان وسایل تبیین و توجیه در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌شود، زیرا آنها برای ما یادآور خاطرات فناناپذیر، و تجارب شخصی ساده و قاطع و سرانجام بخشی هستند. بدینگونه آتش، پدیده‌ی ممتازیست كه می‌تواند همه چیز ادامه ...

باشلار و روانكاوی عناصر

باشلار و روانكاوی عناصر
باشلار در كتاب «روانكاوی آتش» عقده‌هایی كشف كرده است كه به ذهن فروید هم نمی‌رسیدند از قبیل: عقده‌ی پرومته (رباینده‌ی آتش)، عقده‌ی آمپدوكل Empédocle (خودكشی در كوه آتشفشان آتنا Etna)، عقده‌ی نووالیس (ققنوس از ادامه ...

شناخت نیت متناقض با مثال

شناخت نیت متناقض با مثال
آیا تا به حال در وضعیت‌هایی بوده‌اید که در آنها تلاش کرده‌اید یک فکر وسواسی را سرکوب کنید تا فقط دریابید که به جای فراموش کردن آن، در مورد آن حتی بیشتر فکر می‌کنید؟ نیت متناقض می‌گوید که شما کار دقیقاً متضاد را انجام ادامه ...