عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

روان شناسی

نیت نجیب ناشنیده پشت آزمایش ظالمانه ی میلگرام

نیت نجیب ناشنیده پشت آزمایش ظالمانه ی میلگرام
آزمایشات علمی همیشه تصاویر حیوانات بیچاره در قفس، آزمایشگاه های استریل سفید و نوعی ظلم و ستم را جادو می‏کنند. در مورد رشته ی روانشناسی چطور، چون در اینجا موضوعات مورد آزمایش بیشتر تست ها موش های سفید و یا میمون ادامه ...

مروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمق

مروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمق
توصیف ساده ی شده ی روان شناسی عمق به این صورت است که رشته ای است که در آن مطالعه ی ذهن ناخود آگاه انجام می شود. هم چنین می توان به عنوان روان کاوی به آن اشاره کرد. ادامه ...

یونگ و کیمیاگری

یونگ و کیمیاگری
کارل گوستاو یونگ در ترجمه‌ی حال درون‌نگرانه‌اش که گزارشش به زبان فرانسه با عنوان «زندگانی من» انتشار یافته، فاش می‌کند که از 1918 تا 1926 به مطالعه‌ی آثار گنوسیان اشتغال داشت و آن مطالعات در وی تأثیر عمیقی به جا ادامه ...

راه حق

راه حق
صلاحیت روان‌شناسی به عنوان علمی تجربی فقط تا آنجاست که براساس تحقیقات تطبیقی، فی‌المثل بداند که آیا نمونه‌ی نوعی (یعنی اثر و نشان) بازیافته در روان را می‌توان به حق، تصویر خدا دانست یا نه؟ و اما این ملاحظه، گویای هیچ ادامه ...

غرب - شرق و معنای آنها

غرب - شرق و معنای آنها
وجدان و شعوری کامل و والا، مقتضی نوعی Weltanschauung (جهان‌نگری) است. و هرگونه شعور به علل و نیات، جهان‌نگری‌ای در نطفه است. و هر قسم افزایش معرفت و تجربه، گامی دیگریست که آن جهان‌نگری در راه ادامه ...

غرب در رویارویی با مسائل دینی

غرب در رویارویی با مسائل دینی
جهان غرب با مرده‌ریگی که از حقوق رومی نصیبش شده و میراث مابعدالطبیعه‌اش که مبتنی بر اخلاق مسیحی یهودی تبار است و آرمانش در زمینه‌ی حقوق جاودانی بشر، با این تحول در قرن بیستم روبروست. غرب مضطرب از ادامه ...

پدیده‌ی دین، پادزهر «توده‌زدگی»

پدیده‌ی دین، پادزهر «توده‌زدگی»
توهم قدرت دولت به خود می‌بالد، و چون نیک بنگری، آن قدرت موهوم چیزی جز خودرأیی رؤسای قبیله که چرخ دولت را می‌گردانند نیست. همه‌ی نهضت‌های اجتماعی و سیاسی معاصر که بر این توهم مبتنی است، ناظر به رهانیدن آن ادامه ...

روان‌شناس و شاعر

روان‌شناس و شاعر
سرّ کار آفرینش، هم چنانکه فی‌المثل حریت و اختیار مطلق، مسأله‌ی والائیست که روان‌شناسی نمی‌تواند گشودن آن را تعهد کند، بلکه فقط قادر به شرح و توصیف آنست. همچنین انسان خالق، معمایی است، و از هر سو که برای گشودن آن ادامه ...

روان‌شناسی و شعر

روان‌شناسی و شعر
روان‌شناسی، از دیدگاهی به شاهکاری ادبی می‌نگرد که به سبب ویژگی‌هایش با دیدگاه ادبیات، تفاوت دارد. ارزشها و واقعیاتی که نگرش ادبی بدانها دلبسته و پابند است، ممکن است از نظر روان‌شناسی جالب نباشند، و برعکس آثاری که ادامه ...

یونگ با اقتدار صور مثالی

یونگ با اقتدار صور مثالی
«انسان دوست دارد خود را حاکم روان خویش بداند. اما مادام که از تسلط بر خلقیات و هیجانات خود عاجز باشد یا نتواند بر شیوه‌های گوناگون رخنه‌یابی عناصر ناخودآگاه در نقشه‌ها و تصیماتش معرفت و وقوف یابد، قطعاً مالک، و ادامه ...