عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

مدیریت

عملکردهای مدیریت

عملکردهای مدیریت
مدیریت به عنوان یک فرایند اجتماعی توصیف می شود که مسئولیت برنامه ریزی اقتصادی و تنظیم عملکردهای یک شرکت را دارد و بدین وسیله، به اهداف از پیش تعیین شده ی شرکت، می رسیم. این فرایند، یک فرایند دینامیک است که شامل ادامه ...

مقدار بهینه در انبارداری (4)

مقدار بهینه در انبارداری (4)
یک سطح ایمن مناسب در این وضعیت، در واقع 5 رب گوجه برای هر ذوز است تا بدین صورت زمان سفارش دهی شما در یک زمان مناسب انجام شود. ببازده ی زمانی چند روز، در برخی موارد، به عنوان زمان انجام کار (lead time) ادامه ...

مقدار بهینه در انبارداری (3)

مقدار بهینه در انبارداری (3)
در عملیات های متمرکز و چند واحده، اقتصاد مربوط به مقیاس، موجب می شود تا واقعیت های مربوط به خرید، بزرگ تر شوند. وقتی ارزش انبارداریی، به سطح چند مالتی ملیون دلار برسد، حالت های دارای فرمولاسیون دقیق تر، در تعیین ادامه ...

مقدار بهینه در انبارداری (2)

مقدار بهینه در انبارداری (2)
تخمین: یک تلاش به منظور پیش بینی در آینده می باشد. اطلاعات کنونی و گذشته، می تواند در تخمین مواردی به ما کمک کند که ممکن است در آینده ی نزدیک رخ دهد. در واقع تخمین فروش، تخمینی است که فروش آینده را پیش بینی می کند. ادامه ...

مقدار بهینه در انبارداری (1)

مقدار بهینه در انبارداری (1)
مقادیر صحیح سفارش (correct order quantities) و واژه ی مشابه آن، یعنی "زمان صحیح سفارش دهی" احتمالا یکی از کلیدی ترین مسائل در مدیریت انبارداری می باشد. بدون وجود یک ایده ی معقولانه در مورد "مقادیر صحیح ادامه ...

طبقه بندی مواد مهندسی و علل شکست در آنها

طبقه بندی مواد مهندسی و علل شکست در آنها
مهندسان مدرن دارای گستره ی وسیعی از مواد در خدمت خود هستند. این مواد می توانند به راحتی به گروه فلزات آهنی و غیر آهنی، مواد آلی غیر فلزی و مواد غیر آلی، کامپوزیت ها و نیمه رساناها، تقسیم بندی شوند. ادامه ...

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (3)

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (3)
شکل 5 بخش دوم این مقاله، نشاندهنده ی المان های اقتصادی مربوط به مهندسی محصولی می باشد. این بخش هم شامل هزینه های نیروی کار و همچنین مواد مورد نیاز برای طراحی و ترسیم، اجرای کارهای توسعه ای و انجام آزمایشات ادامه ...

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (2)

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (2)
ویژگی های محصول مربوط به مفهوم انتخاب شده، در طراحی انجام شده در سطح سیستم، تفسیر شده است. این مسئله موجب شده است تا توصیف گسترده ای در مورد ظاهر و معماری محصول، ایجاد شود. ظاهر و معماری مربوط به ادامه ...

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (1)

طراحی محصول و توسعه در شرکت های صنعتی (1)
طراحی محصول و توسعه ی این محصولات در واقع یک سری فعالیت مشارکتی محسوب می شود که بین بخش های مختلف یک شرکت صنعتی مانند بخش های طراحی، مواد و تولید، مالی، حقوقی، فروش و بازاریابی انجام می شود. این ادامه ...

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (4)

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (4)
این ممکن است که هزینه های بین زمان انجام سفارش هفتگی و ماهانه را با استفاده از جفت های D1×K1 ، E1×L1 ، I1×P1، H1×O1، G1×N1، F1×M1 و J1×Q1 ، مقایسه کنیم. دوباره باید گفت که در مقایسه، از یک آزمون t ادامه ...