عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

مدیریت

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (4)

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (4)
این ممکن است که هزینه های بین زمان انجام سفارش هفتگی و ماهانه را با استفاده از جفت های D1×K1 ، E1×L1 ، I1×P1، H1×O1، G1×N1، F1×M1 و J1×Q1 ، مقایسه کنیم. دوباره باید گفت که در مقایسه، از یک آزمون t ادامه ...

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (1)

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (1)
این مقاله نتایج مربوط به مطالعه ی شبیه سازی مقیاس بزرگ را که در مورد پیش بینی تقاضای لوازم یدکی و کنترل موجودی می باشد را ارائه کرده است. با استفاده از این نتایج می توان بهترین سیاست را در داخل هر یک گروه های SKU ادامه ...

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (2)

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (2)
با توجه به کارهای Babai(2011) و همکارانش استفاده از توزیع پارامتری (مانند نرمال، گاما و ...) برای مدل سازی LTD، در زمانی محدود می شود که آیتم ها تناوب قابل توجهی داشته باشند. وقتی تقاضا تغییر بیشتری داشته باشند، توزیع ادامه ...

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (3)

پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی (3)
این بخش مدل شبیه سازی پیشنهاد شده برای سیستم کنترل موجودی را نشان می دهد. این بخش شامل ساختار دیتابیس، موارد برون نهشتی، هزینه ها و ساختار مربوط به انجام سفارش، می باشد. TFR و فاکتورهای اکسپوننسیالی مربوطه ادامه ...

در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (2)

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (2)
یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی مدیریت عالی هر سازمان، درک مفهوم واقعی مقوله برنامه ریزی استراتژیک به معنای کامل و جامعه آن است. هر مدیریت مسولیت شناس، وظیفه دارد برای حفظ بقاء و پویایی سازمان خود با اصول ادامه ...

در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (1)

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (1)
هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی کشور به سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی اختصاص می‌یابد و عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف، نشانگر اتلاف منابع و به هدر رفتن امکانات فیزیکی و انسانی، به ویژه فرصت‌های موجود است. ادامه ...

عین الحیات

عین الحیات
چشمه ساران، سنگ‌های سخت و محکم را می‌شکافند و می‌جوشند و بر زمین جاری می‌شوند، طبیعت خشک و بی روح را جان می‌دهند، گیاهان و حیوانات را تغذیه می‌کنند و به آن‌ها حیات و طراوات خاصی می‌بخشند. ادامه ...

عین الله

عین الله
آن لحظه که از زمین گیاهی سر زده و بروید یا برگی از درختی بر زمین افتد یا در دل خاک، خزنده‌ای بخزد یا در اعماق دریاها جنبنده‌ای به حرکت درآید یا در آسمان‌ها جنبشی صورت گیرد، از دیده خداوند بصیر پنهان و پوشیده نخواهد بود: ادامه ...

در شرکت های بازرگانی

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نظریه‌های حاضر پیرامون شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تأثیر فرهنگ بر روی آن، به صورت کلی بر این فرض قرار گرفته است که انسان‌ها فرهنگ ویژه‌ی خود را مجزا از مناسبات ملی و ساختارهای صنعتی گسترش ادامه ...

درآمدی بر ضرورت‌های مدیریت استراتژیک در عصر نوین

درآمدی بر ضرورت‌های مدیریت استراتژیک در عصر نوین
در این نوشتار، با توجه به شرایط محیطی حاکم بر جهان - که لزوم بررسی‌های راهبردی را به لحاظ مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، تکنولوژیکی و اجتماعی ضروری کرده است - به مؤلفه‌های این ابعاد ادامه ...