عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: کسی که دسته‏ ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‏شود.الکافی، ج۵، ص۵۵

حسابداری

اقتصاد اطلاعاتی (5)

اقتصاد اطلاعاتی (5)
برای آگاهی از اثر عدم مشاهده ی تلاش مشتری به منظور تصادف نكردن، ما ابتدا باید موردی را درنظربگیریم كه در آن شركت بیمه می تواند میزان سطح تلاش مشتری دراین زمینه را مشاهده كند. ادامه ...

اقتصاد اطلاعاتی (4)

اقتصاد اطلاعاتی (4)
وقتی بیشتر مشتری ها بیمه نامه ی اتومبیل دریافت می كنند، آنها به شركت بیمه، بیمه نامه ای را ارائه نمی دهند و منتظر یك پاسخ شفاهی هستند (مشابه مدل ارائه شده در آخرین بخش). به جای آن، شركت بیمه به طور نمونه وار به ادامه ...

اقتصاد اطلاعاتی (3)

اقتصاد اطلاعاتی (3)
یادآوری می كنیم كه تعادل وقتی ادغام شونده است كه دو نوع از مشتریان بیمه نامه ی یكسانی را پیشنهاد دهند. با انجام این كار، شركت بیمه نمی تواند تفاوتی میان آنها قائل شود. درنتیجه، با مشتری با ریسك پایین مشابه با مشتری با ادامه ...

اقتصاد اطلاعاتی (2)

اقتصاد اطلاعاتی (2)
برای شروع، این متداول است كه برای هر نوع ریسك، مطلوبیت مورد انتظار یك بیمه نامه ی عمومی را تعریف كنیم. بنابراین، داریم: ادامه ...

اقتصاد اطلاعاتی (1)

اقتصاد اطلاعاتی (1)
در تئوری نئوكلاسیك رفتارهای مشتری و شركت، مشتری های اطلاعات كاملی در مورد ویژگی های مهم اجناسی (مانند كیفیت و دوام آنها) كه آنها می خرند، دارند. شركت ها اطلاعات كاملی در مورد بهره وری منابعی كه آنها نیاز دارند، ادامه ...

طراحی و آنالیز مشارکتی در مدیریت شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین (2)

طراحی و آنالیز مشارکتی در مدیریت شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین (2)
تمام نکاتی که در حین بحث های گروه متمرکز در نظر گرفته شده است، در فرایند آنالیز نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. جدول 1 مدل SMLR کامل که برای فرآیندهای کلیدی در مدیریت شبکه‌ی SC ادامه ...

طراحی و آنالیز مشارکتی در مدیریت شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین (1)

طراحی و آنالیز مشارکتی در مدیریت شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین (1)
این مطالعه بر روی طراحی مشارکتی یک مدل فرآیندهای کلیدی در مدیریت زنجیره‌ی تأمین (SC) تمرکز دارد و همچنین اهمیت نسبی این فرایندهای کلیدی برای صنعت نیمه رسانا را مورد آنالیز قرار داده است. این طراحی و آنالیز ادامه ...

تولید ناب در شرکت های کوچک

تولید ناب در شرکت های کوچک
استفاده و اجرای اصول تولید ناب در 20 سال گذشته، اثر قابل توجهی بر روی بسیاری از شرکت های تولدی داشته است. تجربه نشان می دهد که روش ها و ادوات مربوط به تولید ناب برای شرکت های بزرگ و کوچک مشابه همدیگر ادامه ...

تحلیل محتوا در حسابداری (1)

تحلیل محتوا در حسابداری (1)
تحلیل محتوا (content analysis) (CA) به طور گسترده در تحقیقات حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیقات از این تحلیل به منظور آشکار سازی بصیرت های مفید در حسابرسی عملی استفاده می‌شود. این مقاله یک ادامه ...

تحلیل محتوا در حسابداری (2)

تحلیل محتوا در حسابداری (2)
سومین چالش اصلی در مورد قضاوت های غیر عینی است كه به عنوان معانی و گروه بندی های مناسب (کدگذاری) متون در نظر گرفته میشوند. همانگونه که Krippendorff گفته است و Stanton و Stanton نیز در سال 2002 ادامه ...