عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • خوانشی متفاوت از معنای تبلیغ
  • رفع مشکلات عمومی و بیماریهای دندان
  • هویت‌ جوان‌ از‌ دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ و‌ امام خامنه‌ای

زبان‌شناسی

تکوین و تحول معانی وجهی «باید» براساس فرایند معین‌شدگی

تکوین و تحول معانی وجهی «باید» براساس فرایند معین‌شدگی
«باید» در کتب دستور زبان فارسی، فعلی شبه‌معین معرفی شده است که بازنمایی مفاهیم «اجبار»، «الزام» و «ضرورت» انجام عملی را برعهده دارد (احمدی گیوی 1384 : 341). براساس پیشینه‌ی ادامه ...

تثبیت ترتیب کلمه در زبان فارسی

تثبیت ترتیب کلمه در زبان فارسی
زبان همواره در معرض تغییراتی است که واحدهای آن را از حوزه‌ی واژگان به حوزه‌ی نحو و از حوزه‌ی نحو به حوزه‌ی صرف هدایت می‌کنند. این مجموعه از تغییرات براساس فرایند «دستوری‌شدگی» و در چارچوبی به ادامه ...

نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی

نمودنمایی فعل «رفتن» براساس تصویرگونگی خطی

نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی
استفاده از امکانات تحلیلی با کلمات نقشی آزاد، یکی از روش‌های بیان مفاهیم دستوری در زبان‌های دنیاست. افعال معین از اجزای مهم دستوری هستند که می‌توانند به صورت کلمات نقشی آزاد در بیان مفهوم دستوری ادامه ...

نمود تکمیلی در زبان فارسی

نمود تکمیلی در زبان فارسی
«نمود دستوری» یکی از مقوله‌های معنایی فعل است که بازنمایی ویژگی‌های مرتبط با «دیرش» زمانی آن را برعهده دارد. با آنکه در پیشینه‌ی مطالعات زبان‌شناختی، نمود دستوری، بازنمودن جریان زمان درونی یک ادامه ...

ساخت غیابی در زبان فارسی

ساخت غیابی در زبان فارسی
براساس دیدگاه دوگروت (2000)، ساخت غیابی، ساختی است که از رهگذر آن، «غیابِ» فاعل در جمله رمزگذاری می‌شود، بی‌آنکه به لحاظ واژگانی مکان وی در خارج از مرکز مکانی گفتگو مورد اشاره واقع ادامه ...

دستوری‌شدگی افعال ارتقایی در زبان فارسی

دستوری‌شدگی افعال ارتقایی در زبان فارسی
مفهوم ارتقا مفهومی برگرفته از نحو زایشی است. مهم‌ترین ویژگی افعالی که حامل این مفهومند عدم نیاز به موضوع بیرونی است. با آنکه اغلب مطالعات این حوزه، مطالعاتی صوری و همزمانی بوده‌اند، اما در ادامه ...

دستوری‌شدگی «زمان آینده» در فارسی

دستوری‌شدگی «زمان آینده» در فارسی
با آنکه مفهوم زمان آینده مفهوم جدیدی در حوزه‌ی شناخت بشر نیست، اما رمزگذاری مستقل آن در بسیاری از زبان‌های دنیا پدیده‌ای متأخر است. بررسی رده‌شناختی بازنمایی این مفهوم حاکی از این حقیقت است که ادامه ...

فرایند شبه‌وند‌شدگی در زبان فارسی

فرایند شبه‌وند‌شدگی در زبان فارسی
دستوری‌شدگی، فرایند تکوین اجزاء نقشی از اجزاء واژگانی است. از آنجا که اجزاء نقشی، مفاهیمی بسیار کلی و انتزاعی دارند، تغییر در معنا، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این فرایند قلمداد می‌گردد. بسیاری از ادامه ...

فرایند همکرد شدگی در زبان فارسی

فرایند همکرد شدگی در زبان فارسی
دستوری شدگی و واژگانی‌شدگی از فرایندهای مهمی هستند که به طور عادی هم‌زمان می‌توانند در هر زبانی وجود داشته باشند. از رهگذر دستوری‌شدگی امکانات دستوری از منابع واژگانی به زبان اضافه می‌شوند. از ادامه ...

آیا زبان مادری وجود دارد؟

آیا زبان مادری وجود دارد؟
شاید این پرسش در نگاه نخست به نظر بیش از اندازه «بی‌معنا» بیاید؛ زیرا در برابر آن این گزاره به ظاهر بدیهی مطرح می‌شود که از آنجا که هر انسانی از مادری زاده شده است و این مادر نیز زبانی دارد؛ بنابراین هر ادامه ...