عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • توصیه های رهبر انقلاب درباره تحصیل بانوان
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

اقتصاد

مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت

مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت
این تحقیق به روش اسنادی به منظور تشریح مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت، انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی است که نگرش درست به ثروت و زندگی دنیوی، اهتمام به کار و تولید، توزیع درست و مصرفِ صحیح، از مبانی توسعه ی اقتصادی از منظر قرآن و سنت است. ادامه ...

امکان تغییر تابع مصرف فریدمن با در نظر گرفتن مبانی نظری اسلام

امکان تغییر تابع مصرف فریدمن با در نظر گرفتن مبانی نظری اسلام
این مقاله با توجه به سه محور بحث در نظریه تابع مصرف فریدمن یعنی تغییر در کرانه پایین تابع مصرف و در کرانه بالا و در شیب تابع مصرف به بررسی امکان تغییر تابع مصرف می‌پردازد و در مقابل با توجه به مبانی این نظریه مبانی اسلامی‌ با آن سنجیده می‌شود تا مشخص شود که آیا با مبانی اسلامی‌ نیز این نظریه می‌تواند همچنان به روند خود ادامه دهد یا خیر؟ ادامه ...

مبانی نظری اسلام در نظریه مصرف

مبانی نظری اسلام در نظریه مصرف
در این بخش به ذکر تفاوتهای مبانی نظری اسلام با مبانی مورد پذیرش میلتون فریدمن اشاره می شود. مبانی فریدمن بر مبنای اقتصاد لیبرال و شاخص مکتب نئوکلاسیک مطرح شده است اما در مبانی اسلامی با توجه به جایگاه خدا و انسان و نیز با توجه به عوامل موثر در این جهان مورد بررسی قرار می گیرد. ادامه ...

مبانی نظری میلتون فریدمن در نظریه مصرف

مبانی نظری میلتون فریدمن در نظریه مصرف
در نوشته‌های فریدمن تنها به مبانی روش‌شناسی او در علم اقتصاد تصریح شده است و به مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، خداشناسی، اعتقادی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی او در نظریه مصرف اشاره ای نشده است؛ ادامه ...

مبانی و روش‌شناسی نظریه ذی‌نفعان

مبانی و روش‌شناسی نظریه ذی‌نفعان
تمام نظریات علوم اجتماعی دارای چهار مبنای معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی است. این اصول موضوعه به طور خودآگاه یا ناخودآگاه بر نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی تاثیر دارد. ادامه ...

روش‌های سنجش و‌ اندازه‌گیری اثربخشی سازمان در نظریه ذی‌نفعان فریمن

روش‌های سنجش و‌ اندازه‌گیری اثربخشی سازمان در نظریه ذی‌نفعان فریمن
با توجه به بزرگ بودن سازمان محاسبه آن ها چندان ساده نیست. برای سنجش و اندازه گیری سازمان روش های متعددی وجود دارد که با توجه به هرکدام مقیاس متفاوتی از عملکرد سازمان به دست می دهد؛ این روش ها عبارتند از: روش مبتنی بر هدف؛ روش مبتنی بر تامین منابع؛ روش مبتنی بر فرآیند درونی؛ روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع. ادامه ...

مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرآیند تبدیل دانش

مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرآیند تبدیل دانش
در این قسمت بر اساس گفته‌های نظریه پردازان در کتاب شرکت‌های دانش آفرین و دیگر کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان و با استناد به کتاب افکار بزرگ در مدیریت نوشته اسمیت و هیت که مبانی نظریه مذکور را بیان می‌دارند، در صدد بیان و استنباط مبانی فکری نظریه ایجاد دانش برآمدیم و مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی نظریه ایجاد دانش را به صورت مستند بیان می‌نماید. ادامه ...

مبانی اسلامی‌ جایگزین در مبانی نظریه ایجاد دانش

مبانی اسلامی‌ جایگزین در مبانی نظریه ایجاد دانش
در اینجا مبانی و روش شناسی اسلامی‌ بیان شده و این مبانی جایگزین مبانی و روش شناسی نظریه ایجاد دانش می‌شود تا مشخص شود آیا با این جایگزینی نظریه همچنان مانند قبل استمرار خواهد داشت یا اینکه با مبانی اسلامی‌ قابلیت استمرار خود را از دست خواهد داد؟ ادامه ...

برآیند جایگزینی مبانی در نظریه ایجاد دانش سازمانی

برآیند جایگزینی مبانی در نظریه ایجاد دانش سازمانی
مدیریت دانش، به فرآیند چگونگی خلق، انتشار و به کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد؛ به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش، اشتراک دانش میان کارکنان برای ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان است. ادامه ...

جایگزینی مبانی اسلامی‌ در نظریه ذی‌نفعان ادوارد فریمن

جایگزینی مبانی اسلامی‌ در نظریه ذی‌نفعان ادوارد فریمن
در نظریه ذی نفعان مدیر سازمان باید بین منافع گروه‌های مختلف، تعادل و توازن برقرار نمایند؛ به گونه ای که نفع کل سازمان تأمین گردد. مدیر اسلامی ‌بر اساس یافته‌های اسلامی‌تصمیم می‌گیرد. باید توجه داشت که مسئولیت سازمانی یک مسأله سازمانی است که به وظایف سازمان در برابر جامعه مرتبط می‌شود؛ ادامه ...