عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

سایر مقالات

رکود بزرگ

رکود بزرگ
رکود بزرگ بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ بود. این رکود در ایالات متحده در سال 1929 آغاز شد و حدود یک دهه ادامه داشت. این رکود منجر به فقر، گرسنگی و بیکاری در سراسر جهان شد. ادامه ...

آمارها همیشه سخن نمی‌گویند!

چرا صرف آمارها برای فهم مسائل اقتصادی کفایت نمی‌کند؟

آمارها همیشه سخن نمی‌گویند!
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم ضمن تأکید بر ارائه‌ی آمارهای اقتصادی بر اساس مبانی علمی چنین فرمودند: «این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، ادامه ...

زنده ماندن كودكان و نقش فاعلیت زنان

زنده ماندن كودكان و نقش فاعلیت زنان
شواهد زیادی مبنی بر اینكه آموزش و سواد زنان در كاهش میزان مرگ و میر مؤثر است، وجود دارد. این تأثیر از طرق مختلفی امكان‌پذیر است. اما شاید اهمیتی كه مادران به رفاه فرزندانشان می‌دهند و فرصت‌هایی كه آنان (زمانی كه نقش فاعلی ادامه ...

شفافیت، امنیت و بحران‌های اقتصادی آسیا

شفافیت، امنیت و بحران‌های اقتصادی آسیا
نقش پیش‌گیرانه نظام مردم‌سالار با ضرورت وجود عنصر «نظام حمایتی» در لیست انواع مختلف آزادی‌های ابزاری كاملاً انطباق دارد. حاكمیت نظام مردم‌سالار مبتنی بر انتخابات چند حزبی و رسانه‌های آزاد، لزوم برنامه‌ریزی برای «امنیت ادامه ...

قحطی و پیشگیری از آنها

قحطی و پیشگیری از آنها
علت‌یابی بروز قحطی و روش‌های جلوگیری از آن مستلزم دارا بودن یكسری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است. اما، علاوه بر آن بستگی به درك و فهمی كه توأم با اعمال قدرت و اقتدار نیز باشد، دارد؛ بویژه به میزان جدایی حكمرانان از مردمی ادامه ...

استحقاق و وابستگی متقابل

استحقاق و وابستگی متقابل
گرسنگی نه فقط با تولید غذا و گسترش بخش كشاورزی مرتبط است، بلكه عملكرد كلی اقتصاد، و حتی به طور كلی‌تر كاركرد نظم سیاسی و اجتماعی، نیز مستقیم یا غیرمستقیم، بر توانایی مردم در دست‌یابی به غذا و سلامتی و تغذیه مؤثر است. ادامه ...

ضرورت نقد موشكافانه‌ی نقش بازار

ضرورت نقد موشكافانه‌ی نقش بازار
درواقع، بحث انتقادی عمومی یكی از ضرورت‌های گریزناپذیر سیاست عمومی مناسب در جامعه است؛ چرا كه نقش مناسب بازار نمی‌تواند براساس یكسری فرمول كلی چه به صورت در اختیار قرار دادن همه چیز در دست بازار یا نفی همه چیز ادامه ...

بازار و كارایی

بازار و كارایی
بازار كار می‌تواند در زمینه‌های متعدد نقش تعیین كننده‌ای داشته باشد و جدا از این كه ساز و كار بازار چه نتایجی در زمینه‌ی درآمد و مطلوبیت‌ها به دست می‌دهد، آزادی اولیه در معامله نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ولی، بررسی نتایج ادامه ...

فقر و محرومیت در هند و كشورهای صحرای آفریقا

فقر و محرومیت در هند و كشورهای صحرای آفریقا
در حال حاضر فقر شدید بیشتر در دو منطقه خاص كشورهای صحرای آفریقا و هند متمركز شده است. درآمد سرانه این دو منطقه از همه مناطق دنیا كمتر است، اما این ایده‌ی كافی درباره‌ی ماهیت و محتوای محرومیت‌های مربوطه و حتی فقر ادامه ...

نابرابری در چه؟

نابرابری در چه؟
به هنگام مواجهه با نابرابری، در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی، مسائل غامض متعددی پیش می‌آید. نابرابری‌های ذاتی را مشكل است بتوان برحسب الگوهای انصاف تعریف كرد. توجه و علاقه آدام اسمیت به منافع فقرا (و خشم او از ادامه ...