عضویت العربیة English
امام هادی علیه‌السلام: شب زنده دارى، خواب را شیرین‌تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش‌تر مى‌کند. تنبیه الخواطر، ص141

علوم پايه

ویژگیهای مغناطیسی مجاور هسته کهکشان

ویژگیهای مغناطیسی مجاور هسته کهکشان
هسته کهکشان راه شیری، با گزارش کشفیات متعدد و جدید از طرف اختر شناسان پرتو گاما، فرو سرخ و رادیویی به طور روز افزونی در مرکز توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در جند سال گذشته تلسکوپ رادیویی آرایه بسیار بزرگ در نیو ادامه ...

هدایت حرارت در توکاماک

هدایت حرارت در توکاماک
پلاسمای توکاماک در اثر یونش یک گاز (رقیق) در اتاقک خلأ چنبره‌ای به وجود می‌آید. در میدان مغناطیسی توکاماک، پلاسما توسط ترکیبی از یک میدان مغناطیسی چنبره‌ای قوی و یک میدان قطبیوار ضعیفتر محصور (در داشت) می‌شود. میدان ادامه ...

وحدت میدان‌های الكترومغناطیسی و ضعیف

وحدت میدان‌های الكترومغناطیسی و ضعیف
در سال 1979 گلاشو، عبدالسلام و واینبرگ به خاطر ارائه نظریه‌ای برای وحدت برهم‌كنش‌های ضعیف و الكترومغناطیسی جایزه نوبل دریافت كردند. بنا بر نظریه الكتروضعیف (نظریه وحدت بین برهم‌كنش‌های ضعیف و الكترومغناطیسی) به نظر ادامه ...

نوارهای غباری آسمان فرو سرخ

نوارهای غباری آسمان فرو سرخ
علاوه بر آشکار شدن ربع میلیون چشمه انفرادی، دو چشمه تابش فرو سرخ که همگی در سر تا سر آسمان توزیع شده‌اند توسط ایراس کشف شد. قسمتی از این گسیل، به خصوص در طول موجهای کوتاه، از چشمه‌هایی در راستای صفحه دایرة ادامه ...

نقشهای هم رفت

نقشهای هم رفت
دینامیک شاره‌ها مطالعه شارش، تراکم، تغییر شکل، انبساط و چسبندگی شاره‌ها (گازها و مایعات) است. درک شارش شاره‌ها در طراحی هواپیماها، کشتی‌ها، و موتورها، در پیش بینی وضع هوا، و در جست و جوی منابع جدید انرژی اهمیت ادامه ...

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک
بررسی فیزیکی سیستمها یا زیر سیستمهای زیستی، با انگیزه‌های متعدد و بسیار متفاوتی انجام می‌شود. برای درک این مطلب که چه مسائل مشخصی، چرا، و در کجا در حوزه زیست فیزیک در دست بررسی هستند، خوب است بدانیم که چه ادامه ...

معلم کامل فیزیک: هیویت

معلم کامل فیزیک: هیویت
گاهی وقتها بهترین نحوه یاد دادن یک مفهوم فیزیکی آن است که با استفاده از ابزارهای زندگی روز مره، از آن مفهوم یک تصویر ذهنی بسازیم. نمایش خیلی رایجی که از آن برای یاد دادن مفهوم ضربه و پایستگی اندازه حرکت استفاده می‌شود آن ادامه ...

محصور نمودن پلاسما به وسیله آینه‌های متوالی

محصور نمودن پلاسما به وسیله آینه‌های متوالی
در طرح آینه‌های متوالی، پلاسما با توپی گذاری الکتروستاتیکی دو انتهای محوری آن با استفاده از پلاسماس به دام افتاده در سلولهای مخصوص انتهایی، در یک ستون مغناطیده در داشته می‌شود. سلول مرکزی متشکل از یک سیم لوله مغناطیسی ادامه ...

سخنرانی پل جی هیویت – قسمت پنجم

گوهر مفقود

گوهر مفقود
فکر نمی‌کنید اساس مهارت فیزیک دانهای با تجربه در تحلیل ریاضی، همان درک و حسی باشد که از مفاهیم فیزیک دارند؟ که دریافت مفهومی فیزیک چارچوبی است که می‌شود از آن به تمام ایده‌ها، مفاهیم و مسادل فیزیک نظر کرد و آنها را ادامه ...

گداخت یا درداشت لخت

گداخت یا درداشت لخت
پژوهش در باره گداخت یا درداشت لخت از زمان پیدایش آن، در چند دهه قبل، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در طرحهای پژوهش گداخت یا درداشت لخت، سوخت ساچمه‌ای شکل دوتریوم – تریتیوم در اثر پرتو گیری از یک تپ پر انرژی، ادامه ...