عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

علوم پايه

تئوری چسبندگی (5)

تئوری چسبندگی (5)
چسب عمدتاً به نیروهای توزیعی وابسته می باشد که در تمام مولکول ها، وجود دارد. برخی از پلیمرها، چسبندگی بهتری نسبت به سایر پلیمرها، دارند. علت این مسئله، وجود نیروهای واندروالسی است که بوسیله ی اتصال ادامه ...

تئوری چسبندگی (4)

تئوری چسبندگی (4)
وقتی یک چسب مایع به حالت جامد تبدیل می شود، استحکام تئوری مربوط به اتصال، کاهش می یابد که علت آن، وجود تمرکز تنش داخلی است که معمولا در ساختار ایجاد شده است. متداول ترین عامل تنش های داخلی به ادامه ...

تئوری چسبندگی (3)

تئوری چسبندگی (3)
با توجه به تئوری لایه ی مرزی تضعیف شده که ابتدا بوسیله ی Bikerman پیشنهاد شده است، وقتی شکست پیوند در سطح مشترک اتفاق می افتد، معمولا یک گسستگی منسجم در لایه ی مرزی تضعیف شده ایجاد می ادامه ...

تئوری چسبندگی (2)

تئوری چسبندگی (2)
در ادامه، در مورد شکست چسبندگی و شکست پیوستگی، به دو جنبه ی مختلف، نگاه خواهد شد. به هر حال، در عمل، این دو شکستگی در یک نمونه ایجاد می شود. یک فرد می تواند اثر میزان اتصال بین سطحی را بر ادامه ...

تئوری چسبندگی (1)

تئوری چسبندگی (1)
یک تئوری منفرد در مورد چسب ها، وجود ندارد که بتواند به صورت دقیق تمام برهمکنش های اتفاق افتاده میان چسب و زیرلایه را توصیف کند. تئوری های موجود در مورد چسب ها، در این مقاله مورد بررسی قرار ادامه ...

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (5)

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (5)
اتصالات آب بندی و چسبی، باید به گونه ای طراحی شود که بتواند استحکام کششی و برشی بالایی داشته باشد. اگر چه قطعات مونتاژ شده با استفاده از چسب از اتصالات با بست مکانیکی تشکیل شده اند، مزیت های ادامه ...

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (4)

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (4)
از آنجایی که چسب هایی با کاربرد عمومی، هنوز تولید نشده اند، استفاده کننده باید زمانی صرف کرده و از بین چسب های موجود، یک چسب مناسب، انتخاب کند. هر فردی که در زمینه ی طراحی، انتخاب، آزمون و تولید ادامه ...

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (3)

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (3)
روش های اتصال دهی مختلف، می تواند برای اتصال بخش های مختلف، مورد استفاده قرار گیرد، روش های اتصال دهی دیگر، عبارتند از اتصال دهی با چسب، جوشکاری، لحیم کاری و ایجاد اتصال های مکانیکی. این ادامه ...

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (2)

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (2)
چسب ها و مواد آب بندی، اولین بار، در هزاران سال پیش، مورد استفاده قرار گرفتند. شکارچیان اولیه ممکن است اولین کسانی باشند که برای بهبود وسایل خود، از موم به عنوان واکس، استفاده کردند. برج بابل به کمک ادامه ...

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (1)

اصول مربوط به چسب ها و مواد آب بندی (1)
این مقاله، یک آگاهی در مورد چسب ها و مواد آب بندی ارائه کرده است. در واقع، استفاده از چسب ها و مواد آب بندی، یک راه برای به هم پیوند دادن و افزایش ارزش محصولات نهایی، می باشد. اهمیت و برجستگی این ادامه ...