شیمی

کوچکترین کامیونهای غول پیکر جهان

کوچکترین کامیونهای غول پیکر جهان
کوچکترین کامیونهای غول پیکر جهان را وارسی کنید. ابعاد آنها تقریباً برابر است با پهنای یک رشته دی ان اِی. و البته یک غرابت شیمیایی زیر کاپوت آن نهفته است. ادامه ...

دی اکسید کربن

دی اکسید کربن
دی اکسید کربن ترکیبی است که در آن دو اتم اکسیژن به یک اتم کربن متصل می‌شوند. در دمای معمولی، گازی بی رنگ است که به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد ادامه ...

سایش با نیترید بور مکعبی

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (6)

سایش با نیترید بور مکعبی
مطالعه ها بر روی سایش سرامیک های Ce-TZP با استفاده از چرخ های ساینده ی CBN، در شکل 1 نشان داده شده است. این فهمیده شده است که امکان سایش Ce-TZP با استفاده از نیروهای کوچک تر، مقدور می ادامه ...

سایش ابزار

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (5)

سایش ابزار
در طی ماشین کاری، سری های TTZ هم متحمل سایش حفره ای و هم سایش از پهلو، می شود. شکل 1 نشاندهنده ی یک تصویر از این نوع سایش ها، می باشد. مرز نزدیک حفره، نشاندهنده ی این است که براده برداری از ادامه ...

سایش Y-TTZ

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (4)

سایش Y-TTZ
برای بدست آوردن اشکال شبه شبکه ای، سری های زینتر شده و عملیات حرارتی شده، با چرخ های ساینده ای از جنس نیترید بور مکعبی (CBN) و یا الماسه، ساییده می شوند. در طی فرایند سایش، حذف مواد با تغییر ادامه ...

کاربردهای سیستم های Y-TZP و Ce-TZP

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (3)

کاربردهای سیستم های Y-TZP و Ce-TZP
همانگونه که قبلا گفته شد، تحقیقات دقیق و مطالعه های توسعه ای بر روی سیستم های Y-TZP و Ce-TZP با هدف بهبود این مواد و استفاده در ماشین کاری فولاد و چدن، انجام شده است. تحقیقات در واقع برروی تولید ادامه ...

سرامیک های با تافنس بالا

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (2)

سرامیک های با تافنس بالا
تحقیقات و توسعه در زمینه ی سرامیک های زیرکونیایی، منجر به توسعه ی دو گروه متمایز از سرامیک ها شد. این دو گروه، عبارتند از: زیرکونیای کاملا پایدار شده و زیرکونیای با پایدار شوندگی جزئی می باشند. این ادامه ...

افزایش تافنس با استحاله

مواد با تافنس استحاله ای برای استفاده در ابزارهای برشی (1)

افزایش تافنس با استحاله
پیشرفت های سریع در زمینه ی صنعت هوایی، هسته ای و سایر صنایع، نیازمند بهبود کارایی اجزای مهندسی در حالت سرویس دهی می باشد. این الزامات منجر به توسعه های بزرگ و استفاده از مواد ماشین کاری مختلفی ادامه ...

کاربرد ابزارهای برشی

ابزارهای برشی تولید شده از کامپوزیت های آلومینا- ویسکر کاربید سیلیکون (2)

کاربرد ابزارهای برشی
کاربرد موفق ابزارهای برشی حاوی ویسکر با انتخاب مناسب هندسه ی سری، شروع می شود. در واقع شکل و آماده سازی لبه های سری ها، مسئله ی بسیار مهمی است. بهترین شکل در حقیقت آن شکلی است که دارای ادامه ...

کامپوزیت های آلومینا- ویسکر کاربید سیلیکون

ابزارهای برشی تولید شده از کامپوزیت های آلومینا- ویسکر کاربید سیلیکون (1)

کامپوزیت های آلومینا- ویسکر کاربید سیلیکون
اکسید آلومینیوم (آلومینا) به صورت موفقیت آمیزی به عنوان ابزار برش در سال های اخیر و در بسیاری از کاربردهای ماشین کاری، استفاده می شوند، مخصوصاً به دلیل سختی فوق العاده و پایداری شیمیایی این کامپوزیت ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...