عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831
  • سنجش عشق و دوستی
  • فرهنگ مصرف کالای داخلی
  • تولید ملی، حمایت از کار و کالای ایرانی از منظر رهبری

فیزیک

ملاحظاتی در مورد حرکت پرتابی

ملاحظاتی در مورد حرکت پرتابی
مسئله حرکت پرتابی طی چندین مقاله و یادداشت در AM J PHYS بررسی شده است (بوز 1983؛ لیکتن برگ، ویلز 1978؛ پالفی ـ ماهاری، بالزارینی 1982) ادامه ...

مقاله‌های پر ارجاع فیزیک انرژی‌های بالا

مقاله‌های پر ارجاع فیزیک انرژی‌های بالا
هیچ گونه فهرست رسمی از مقاله‌های "پرفروشِ" فیزیک وجود ندارد، اما تعداد دفعاتی که به یک مقاله‌ی منتشر شده ارجاع شده است معیار ارزش علمی آن مقاله است. هرویج گالیک از مرکز شتاب‌دهندة خطی استانفورد (SLAC) تعداد ادامه ...

رعد و برق

رعد و برق
رعد و برق یک شکل از برق است که در خلال طوفان آزاد می شود. هنگامی که بارهای الکتریکی در ابر ایجاد می شود، و انرژی الکتریکی آن به طورناگهانی آزاد می شود رعد و برق به وجود میاید. گرچه رعد و برق بیشتر در ادامه ...

رادیواکتیویته چیست؟

رادیواکتیویته چیست؟
فروپاشی رادیواکتیو در هسته اتمی ناپایدار رخ می‌دهد. هسته اتمی ناپایدار دارای انرژی کافی برای کنار هم نگه داشتن هسته به خاطر پروتون یا نوترون اضافی نیست. فروپاشی رادیواکتیو به سه نوع آلفا، بتا و گاما تقسیم می‌شود. ادامه ...

حالت‌های چلانیده

حالت‌های چلانیده
در سال‌های گذشته مشاهدة حالت‌های چلانیدة نور در چند آزمایشگاه، هیجان زیادی در میان جامعة اپتیک‌دان‌ها بر انگیخت. اگرچه دورنمای "چلانیدن نور" ممکن است تصاویر گوناگونی را در ارتباط با "الاستیسیتة" میدان الکترومغناطیسی، ادامه ...

لیزر اتمی، مقدمه‌ای برای شروع کار

لیزر اتمی، مقدمه‌ای برای شروع کار
در این مقاله لیزر اتمی به زبانی ساده تعریف، و ویژگی های آن بررسی می شود. هم چنین لیزر اتمی با لیزر اپتیکی مقایسه می شود. ادامه ...

پلاسما: مبانی، برنامه‌ها، و تشخیص‌ها

پلاسما: مبانی، برنامه‌ها، و تشخیص‌ها
امروزه پردازش پلاسما در ساخت دستگاه‌های کوچک، مهره اصلی محسوب می‌شود. همچنین، آن را به عنوان یک روش درمان سطحی برای صنایع مختلف به منظور افزایش عمر ابزاری که از آنها استفاده می کنند به ادامه ...

مبحثی در موضوع فیزیک مادة چگال

مبحثی در موضوع فیزیک مادة چگال
فیزیک مادة چگال دامنة گسترده‌ای دارد که مرزهایش هم مشخص نیست. در این رشته خواص ماده، و گاهی اوقات نیز پدیده‌هایی بررسی می‌شوند که می‌توانند مستقل از خواص ماده باشند. پیشرفت‌هایی تکنولوژی غالباً از ادامه ...

مبادلۀ انرژی ارتعاشی در برخوردهای مولکولی با سطوح جامد

مبادلۀ انرژی ارتعاشی در برخوردهای مولکولی با سطوح جامد
اگر چه مبادلة انرژی ارتعاشی بین مولکول‌های فاز گاز و سطوح جامد نقش مهمی در زمینه‌های عملی، مانند انتقال حرارت، محصورسازی پلاسما، و خوردگی دارد، ولی در همین سال‌های اخیر بوده است که برداشت ما از ادامه ...

لیزرها – پرتوهای قوی نور

لیزرها – پرتوهای قوی نور
لیزر به معنای تقویت نور توسط انتشار تابش تحریک شده است. لیزر شیئی است که پرتوهایی از نور را تولید می کند که می تواند فاصله های زیادی را طی کند. چنین پرتوهایی بسیار قدرتمند هستند که می توانند الماس، ادامه ...