عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

فیزیک

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک
بررسی فیزیکی سیستمها یا زیر سیستمهای زیستی، با انگیزه‌های متعدد و بسیار متفاوتی انجام می‌شود. برای درک این مطلب که چه مسائل مشخصی، چرا، و در کجا در حوزه زیست فیزیک در دست بررسی هستند، خوب است بدانیم که چه ادامه ...

معلم کامل فیزیک: هیویت

معلم کامل فیزیک: هیویت
گاهی وقتها بهترین نحوه یاد دادن یک مفهوم فیزیکی آن است که با استفاده از ابزارهای زندگی روز مره، از آن مفهوم یک تصویر ذهنی بسازیم. نمایش خیلی رایجی که از آن برای یاد دادن مفهوم ضربه و پایستگی اندازه حرکت استفاده می‌شود آن ادامه ...

محصور نمودن پلاسما به وسیله آینه‌های متوالی

محصور نمودن پلاسما به وسیله آینه‌های متوالی
در طرح آینه‌های متوالی، پلاسما با توپی گذاری الکتروستاتیکی دو انتهای محوری آن با استفاده از پلاسماس به دام افتاده در سلولهای مخصوص انتهایی، در یک ستون مغناطیده در داشته می‌شود. سلول مرکزی متشکل از یک سیم لوله مغناطیسی ادامه ...

سخنرانی پل جی هیویت – قسمت پنجم

گوهر مفقود

گوهر مفقود
فکر نمی‌کنید اساس مهارت فیزیک دانهای با تجربه در تحلیل ریاضی، همان درک و حسی باشد که از مفاهیم فیزیک دارند؟ که دریافت مفهومی فیزیک چارچوبی است که می‌شود از آن به تمام ایده‌ها، مفاهیم و مسادل فیزیک نظر کرد و آنها را ادامه ...

گداخت یا درداشت لخت

گداخت یا درداشت لخت
پژوهش در باره گداخت یا درداشت لخت از زمان پیدایش آن، در چند دهه قبل، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در طرحهای پژوهش گداخت یا درداشت لخت، سوخت ساچمه‌ای شکل دوتریوم – تریتیوم در اثر پرتو گیری از یک تپ پر انرژی، ادامه ...

سخنرانی پل جی هیویت – قسمت ششم

فیزیک مفهومی

فیزیک مفهومی
باید به دانش جو یاد داد که اول مفهوم را بفهمد بعد محاسبه کند. من متقاعد شده‌ام که هر چه فاصله این دو مرحله بیشتر باشد بهتر است. اگر دانش جو قبل از خواندن درسهای معمول فیزیک یک درس فیزیک مفهومی بگیرد آن وقت هیچ مشکلی در ادامه ...

سخنرانی پل جی هیویت – قسمت سوم

فیزیک را باید لمس کرد

فیزیک را باید لمس کرد
من هم مثل خیلی از شماها، بیشترِ فیزیکی را که بلدم ضمن تدریس یاد گرفته‌ام. همه‌امان می‌دانیم که معلم بیشتر از محصل چیز یاد می‌گیرد. علتش این است که مطالبی را که به آنها فقط فکر ‌کنیم معمولاً فراموش می‌کنیم ولی چیزهایی که در باره‌شان ادامه ...

فرایندهای دینامیکی در بلور نگاری

فرایندهای دینامیکی در بلور نگاری
بلور نگاری علمی است که ساختارهای هندسی و خواص بلورها را توصیف می‌کند. بلور آرایشی از اتمهای جامدات است که به طور منظم در سه بعد تکرار می‌شود. این تکرار باعث می‌شود که بلور برای پرتوهای ایکس، نوترونها و الکترونها ادامه ...

طیف نمایی در آشامی پرتو ایکسی با تفکیک زمانی

طیف نمایی در آشامی پرتو ایکسی با تفکیک زمانی
طیفهای در آشامی پرتو ایکسی با تفکیک زمانی برای نخستین بار در گستره زمانی میکرو ثانیه به دست آمد. لیزری که با تپهای منظم تابش سینکروترونی پرتوهای ایکس حاصل از چشمه سینکروترون انرژی بالای کرنا (CHESS) هم زمان ادامه ...

سرد کردن اتمها با لیزر

سرد کردن اتمها با لیزر
اتمها و مولکولهای تشکیل دهنده هوا، در دمای اتاق با سرعتی در حدود چهار هزار کیلو متر بر ساعت در جهتهای مختلف حرکت می‌کنند. از آن جا که این اتمها و مولکولها با سرعت بسیار زیادی از حوزه دید ناپدید می‌شوند مطالعه آنها دشوار ادامه ...