عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

فیزیک

معادله‌های ماکس ول و نسبیت

معادله‌های ماکس ول و نسبیت
نظریة نسبیت، فرآوردة تلاش هایی بود که با توجه به صرفه جویی منطقی برای بهبود بخشیدن به یک بنیاد فیزیک، به صورتی که در آغاز قرن وجود داشت، انجام گرفت. نظریة به اصطلاح خاص یا محدود نسبیت، مبتنی بر این واقعیت است که ادامه ...

قانون تشعشع

قانون تشعشع
در سال 1900، ماکس پلانک در جریان پژوهشی صرفا نظری، کشف بسیار شایان توجهی کرد: قانون پرتوتابی (تشعشع) اجسام به عنوان تابعی از دما را نمی شد به تنهایی از قوانین برق پویایی (الکترودینامیک) ماکس ول نتیجه گرفت؛ برای ادامه ...

شالوده نظری یکنواخت نیوتون

شالوده نظری یکنواخت نیوتون
بخش بزرگ تر پژوهش فیزیکی، به گسترش شاخه های گوناگون فیزیک اختصاص دارد، که موضوع هریک فهم نظری حوزه های کمابیش تجربی است و در هر یک از آن ها قانون ها و مفهوم ها تا حد امکان به تجربه نزدیک است. این رشته، ادامه ...

تأثیر اندیشه‌های فاراده

تأثیر اندیشه‌های فاراده
از زمان نیوتن به بعد، نظریة کنش، از دور همواره نظریه ای تصنعی محسوب می شد. تلاش هایی انجام گرفت تا گرانش به وسیلة نظریة جنبشی یعنی بر اساس نیروهای حاصل از برخورد ذره های باردار فرضی توضیح داده شود، اما تلاش ها ادامه ...

بنیاد جبرگرایانه فیزیک

بنیاد جبرگرایانه فیزیک
باید پذیرفت که منشأ درک نظری جدید، به هیچ روی، پرواز پندار نیست، بلکه نیروی قاهر واقعیات تجربی است. هر کوششی که تا کنون برای نمایش دادن خصوصیاتی که ذره و موج ر پدیده¬های نور و ماده متجلی می¬سازند و با توسل به ادامه ...

اساس فیزیک نظری

اساس فیزیک نظری
همگان آلبرت آینشتاین را فیزیک دان نظری بسیار عالی قدر سدة بیستم می دانند. او در 1879 (1258 خورشیدی) در اولم، آلمان، چشم به جهان گشود. با این که دوران کودکی شادمانه ای را پشت سر گذاشته بود، در مدرسه بیمارگونه بود و ادامه ...

هدایت حرارت در توکاماک

هدایت حرارت در توکاماک
پلاسمای توکاماک در اثر یونش یک گاز (رقیق) در اتاقک خلأ چنبره‌ای به وجود می‌آید. در میدان مغناطیسی توکاماک، پلاسما توسط ترکیبی از یک میدان مغناطیسی چنبره‌ای قوی و یک میدان قطبیوار ضعیفتر محصور (در داشت) می‌شود. میدان ادامه ...

وحدت میدان‌های الكترومغناطیسی و ضعیف

وحدت میدان‌های الكترومغناطیسی و ضعیف
در سال 1979 گلاشو، عبدالسلام و واینبرگ به خاطر ارائه نظریه‌ای برای وحدت برهم‌كنش‌های ضعیف و الكترومغناطیسی جایزه نوبل دریافت كردند. بنا بر نظریه الكتروضعیف (نظریه وحدت بین برهم‌كنش‌های ضعیف و الكترومغناطیسی) به نظر ادامه ...

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک

میکروسکوپی نوری روبشی میدان - نزدیک
بررسی فیزیکی سیستمها یا زیر سیستمهای زیستی، با انگیزه‌های متعدد و بسیار متفاوتی انجام می‌شود. برای درک این مطلب که چه مسائل مشخصی، چرا، و در کجا در حوزه زیست فیزیک در دست بررسی هستند، خوب است بدانیم که چه ادامه ...

معلم کامل فیزیک: هیویت

معلم کامل فیزیک: هیویت
گاهی وقتها بهترین نحوه یاد دادن یک مفهوم فیزیکی آن است که با استفاده از ابزارهای زندگی روز مره، از آن مفهوم یک تصویر ذهنی بسازیم. نمایش خیلی رایجی که از آن برای یاد دادن مفهوم ضربه و پایستگی اندازه حرکت استفاده می‌شود آن ادامه ...