عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

فیزیک

شاره‌ و دینامیک آن

شاره‌ و دینامیک آن
هدف دینامیك شاره‌ها مطالعه شارش گازها و مایعات است. این علم پایه بسیاری از رشته‌های علوم، مثل اختر فیزیك، ژئوفیزیك، هوانوردی، احتراق، و فیزیك پلاسماست. معادلات حاكم بر حركت شاره، از پایستگی ماده، تكانه و انرژی ادامه ...

سولیتون و انتقال خود – بسامد در آن

سولیتون و انتقال خود – بسامد در آن
در سال‌های اخیر، پیش‌بینی امكان وجود تپ سولیتون و انتشار پایدار آن در الیاف نوری تك مد، از نظر تجربی كاملاً به تأیید رسیده است. برای این تپ‌های ناپاشنده چند كاربرد جالب توجه پیشنهاد یا پیاده شده است. یكی از این موارد، ادامه ...

تفرق اشعه ایكس با تفكیك زمانی

تفرق اشعه ایكس با تفكیك زمانی
اندازه‌گیری پراكندگی پرتوایكس با زمان واقعی در گذشته برای بررسی تغییر شكل تابكاری بلور و جداسازی فاز در بسپارهای با وزن مولكولی زیاد به كار رفته است. اخیراً كلر و همكارانش با استفاده از تابش سنكروترونی یك رشته ادامه ...

تأثیر میدان‌های لیزری قوی بر اتم‌های واقع در آن‌ها

تأثیر میدان‌های لیزری قوی بر اتم‌های واقع در آن‌ها
اكنون سال‌هاست می‌دانیم هر اتمی كه در معرض لیزری به شدت بالاتر از W/cm2 1010 قرار بگیرد، با از دست دادن یكی از الكترون‌های خارجی، به مقدار زیاد یونیده می‌شود. در حدود سال 1982، از آزمایش‌های انجام شده در ادامه ...

پریدن‌های كوانتومی در اتم تکی

پریدن‌های كوانتومی در اتم تکی
یكی از هدف‌های مكانیك كوانتومی توصیف فرایند دینامیكی گسیل خود به خود است كه در طی آن اتم برانگیخته با گسیل یك فوتون و انگیخته می‌شود. برخی از اثرات كوانتومی جالب توجه را كه معمولاً در گسیل جمع كثیری از اتم‌های ادامه ...

اورانیوم و گذار لمب در آن

اورانیوم و گذار لمب در آن
نظریه كوانتومی برهم‌كنش نور و ذرات باردار، یا الكترودینامیك كوانتومی (QED)، نظریه بنیادین شناخت اتم‌ها و پایه نظریه‌هایی است كه برهم‌كنش كوارك‌ها (كرودینامیك كوانتومی) و همچنین نیروی هسته‌ای ضعیف را توضیح می‌دهد. اتم ادامه ...

وجود چند شاهد بر این که نوترینو جِرم دارد

وجود چند شاهد بر این که نوترینو جِرم دارد
در سال 1996 شواهدی به دست آمده بود كه احتمال جرم‌دار بودن نوترینو را تقویت می‌كند. داده‌هایی كه از آشكارگر سوسوزن مایع نوترینو در لوس‌آلاموس به دست آمده شامل 22 رویداد است كه در آن ظاهراً نوترینویی با یك طعم تغییر شكل ادامه ...

نیمه بلورها

نیمه بلورها
مناظره بر سر شبه بلورها در مدتی نسبتاً كوتاه به انتخابی ساده – كه طنینی فلسفی هم دارد – منجر شده است: قاعده یا تصادف؟ همین شش سال قبل بود كه تصور می‌شد این صورت عجیب ماده، كه حدفاصل بلور با نظم و شیشه بی‌نظم است، ادامه ...

نوع اتمی لیزر

نوع اتمی لیزر
صحبت از نوعی از لیزر است؛ لیزری كه مجموعه‌ای همدوس از فوتون‌ها نیست، بلكه مجموعه‌ای همدوس از اتم‌هاست. گروهی از ام‌آی‌تی گزارش یك جفتنده خروجی را منتشر كرده‌اند كه به كمك آن می‌توان از یك چگاله بوزه – اینشتین پرتوی ادامه ...

نور عجیب - 2

نور عجیب - 2
این صدا احتمالاً فقط به گوش طرفداران نظریه موج شوك مثل موسیقی پاپ می‌آید. اما ایشان باید به اخبار دیگری هم گوش بدهند كه شاید برایشان چندان خوش‌آیند نیست. خبر گیج‌كننده به قول مایكل موران از لیورمور، این است: كیت ونینگر و ادامه ...