عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

جهان سياست

احزاب و سازمان‌هاي سياسي شيعي

احزاب و سازمان‌هاي سياسي شيعي
احزاب و سازمانهاي سياسي، منظور از «حزب» و يا «سازمان» و يا «جمعيت» سياسي در اين مقاله، تشکلهايي است که در سده‌ي اخير در ايران و يا در برخي کشورهاي ديگر به وسيله‌ي مسلمانان شيعه پديد آمده و در ادامه ...

تاريخ انديشه‌ي سياسي شيعه

تاريخ انديشه‌ي سياسي شيعه
انديشه‌هاي سياسي، در يک نگرش کلي و تاريخي ادوار مهم سير تحول انديشه‌ي سياسي شيعي را مي‌توان در پنج دوره برشمرد: ادامه ...

یهود بین الملل (24) The International Jew

یهود بین الملل (24) The International Jew
يهود نمي‌تواند تا ابد نقش متقاضي بشردوستي در جهان را داشته باشد، او خودش نيز بايد اين خصوصيت، اين حس بشردوستي را به جامعه‌اي که به طور جدي به گروه‌هاي بالاتر و قدرتمندتر يهود بابت استثمارش با ادامه ...

سيوطي

884-824 ش/ 911-849 ق 1505-1445 م

سيوطي
عبدالرحمن سيوطي از دانشمندان بزرگ مسلمانان است که شهرت او بيشتر در علوم قرآني است، با اين حال داراي آثار مهم سياسي است که ما نتوانستيم به آنها دست پيدا کنيم. يکي از آثار سياسي ايشان که در دسترس است و ادامه ...

واعظ کاشفي

فوت 883 ش / 910 ق 1504 م

واعظ کاشفي
حسين واعظ کاشفي، عارف، عالم دين، اديب و اخلاق‌گراي سده نهم ق يکي از شخصيت‌هاي فرهنگي ايراني است که علاوه بر حوزه‌هاي فوق‌الذکر، آشنايي عملي و نظري با دنياي سياست داشته و با حضور در دربار ادامه ...

ابن‌ازرق

870-808 ش/ 896-832 ق 1490-1428 م

ابن‌ازرق
ابن‌ازرق، در مقام نويسنده‌اي چندوجهي، از جمله‌ي متفکراني است که در قرن نهم توانست با تأليف آثاري چند اهميت سياسي و اجتماعي خود را ثابت کند. او در اثر مهم خود با نام بدايع‌السلک في طبايع‌الملک، نه تنها به ادامه ...

دواني

881-805 ش / 908-830 ق 1502-1426 م

دواني
جلال‌الدين محمدبن اسعد دواني از فلاسفه‌ي بزرگ اسلام است. وي از جمله‌ي افرادي است که در ميان حکما و متکلمين اسلامي به جامعيت و نبوغ معروف گشته است و با تدريس علوم عقلي و نقلي و عرفاني گام‌هاي مؤثري ادامه ...

قلقشندي

794-734 ش / 821-756 ق 1418-1355 م

قلقشندي
شهاب‌الدين احمدبن علي قلقشندي، عالم، سياستمدار و فقيه شافعي پس از سال‌ها تعليم در مصر سرانجام به مقام افتا و تدريس در فقه شافعي نائل گرديد. جايگاه رفيع علمي او باعث شد تا به زودي در دستگاه فرمانروايي شمال ادامه ...

فاضل مقداد

802-724 ش/ 826-746 ق 1423-1345 م

فاضل مقداد
آرا و نظريات منسجم يک فقيه در محورهاي مختلف و متنوع سياست و اجتماع و اداره امور عمومي جامعه تحت عنوان فقه سياسي، تاکنون نقش بسيار مهمي در روند تکاملي فرهنگ جامعه اسلامي داشته و مسلمانان، حيات ادامه ...

شهيد اول

763-712ش / 786-734 ق 1384-1333 م

شهيد اول
بررسي انديشه سياسي فقهاي شيعه، به معناي کنکاش در آثار انديشمندان فقه اهل بيت براي دستيابي بهتر به نگرش آنان در موضوع سياست و سازوکارهاي مناسب براي ايجاد نظام سياسي مطلوب است. تلاشي انجام گرفته ادامه ...