عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: نوروز، روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می‌کند. بحارالأنوار، ج52، ص276

جهان سياست

قواعد فقه سياسي از ديدگاه شيخ انصاري

قواعد فقه سياسي از ديدگاه شيخ انصاري
يکي از مباحث اساسي و بنيادي در فقه سياسي در انديشه شيخ، قواعد فقه سياسي است. از آنجا که فقه سياسي به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‌ها مي‌پردازد، قواعد و اصول اين علم مي‌تواند اصولي زيربنايي براي حکومت در ادامه ...

مبادي فقه سياسي شيخ انصاري

مبادي فقه سياسي شيخ انصاري
آشنايي با مکتب فقهي و اصولي شيخ انصاري، آرا و انديشه‌ها، طرز اجتهاد، مباني و پايه‌هاي فکري، نوآوري‌ها و برخي زواياي ديگر که تاکنون کمتر، به بوته نقد و بررسي گذارده شده، بيشترين منظور ما مي‌باشد. به نظر مي‌رسد انديشه ادامه ...

ديدگاه صاحب جواهر

مشروعيت و مباني آن

مشروعيت و مباني آن
در هر جامعه‌اي عده‌اي به عنوان حاکم، فرمانروا و يا هر عنوان ديگري، بر عده‌اي که مردم و ملت ناميده مي‌شوند، فرمان مي‌دهند، قانون وضع مي‌کنند، ماليات مي‌گيرند و به عبارت ديگر حکم مي‌رانند، دليل اين که عده‌اي فرمانروا ادامه ...

دولت و حکومت از ديدگاه صاحب جواهر

دولت و حکومت از ديدگاه صاحب جواهر
پژوهشگران دولت را به گونه‌هاي مختلف طبقه‌بندي کرده‌اند. هر چند به سبب ماهيت يکسان دولت‌ها در صحت اين طبقه‌بندي‌ها ترديد شده است. همه دولت‌ها از چهار عنصر بنيادي مردم، سرزمين، حکومت (سازمان) و حاکميت ادامه ...

ديدگاه محقّق نراقي

مردم و حکومت اسلامي

مردم و حکومت اسلامي
در بحث مشروعيت سياسي، مفهوم «ظل‌اللهي» سلطان در انديشه محقق نراقي از جايگاه خاصي برخوردار مي‌باشد. در اين تلقي، صرف قدرتمند بودن ملوک و سلاطين دليلي بر حقانيت و مشروعيت سياسي محسوب نمي‌گردد. هر چند در ادامه ...

گونه‌هاي حکومت از ديدگاه محقق نراقي

گونه‌هاي حکومت از ديدگاه محقق نراقي
هر چند نراقي در مباحث مربوط به حکومت و ولايت آنها به بحث از ولايت فقها به عنوان حاکم جامع‌الشرايط اکتفا کرده و از طرح انواع حکومت‌ها خودداري مي‌کند، اما در بحث عدالت از کتاب معراج‌السعادة به نحوي مي‌توان دو نوع ادامه ...

سياست و حکومت از ديدگاه محقّق نراقي

سياست و حکومت از ديدگاه محقّق نراقي
اهتمام و توجه وافر محقق نراقي به سياست به مفهوم مملکت‌داري و سلطنت، زماني آشکار مي‌شود که جايگاه عدالت در منظومه فکري اين محقق را شناسايي کنيم. علامه نراقي تلاش مي‌کند تا ميان سياست مطلوب و مفهوم عدالت، پيوند ادامه ...

محقق اردبيلي و منابع مالي حکومت اسلامي

محقق اردبيلي و منابع مالي حکومت اسلامي
تأمين هزينه‌هاي لازم براي انجام هر بخش از فعاليت‌هاي حکومت اسلامي را نيز در بررسي ساختار نظام سياسي از نظر محقق اردبيلي بايد بررسي نماييم. آنچنانکه از آثار مختلف وي استفاده مي‌شود، ايشان منابع مالي مختلفي را در اختيار ادامه ...

حکومت اسلامي از ديدگاه محقّق اردبيلي

حکومت اسلامي از ديدگاه محقّق اردبيلي
اشکال حکومت از نظر محقق اردبيلي را براساس منبع حاکميت آن مي‌توان بر دو نوع کلي تقسيم کرد. نوع اول حکومت‌هايي است که حاکميت خود را از سوي خداوند متعال که آفريننده جهان و انسان است و حاکميت مطلق بر جهان از آن ادامه ...

انديشه‌ي سياسي محقق کرکي

انديشه‌ي سياسي محقق کرکي
از نظر شيعه در زمان بسط يد امام معصوم (عليه‌السلام) هيچ حکومتي در عرض حکومت امام معصوم (عليه‌السلام) مشروع نيست و همه ادامه ...