عضویت العربیة English
امام على علیه‌السلام: در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید. بحارالأنوار، ج52، ص123

جهان سياست

انديشه سياسي آقامحمد بيدآبادي

وفات: 1162ش/ 1197ق 1783م

انديشه سياسي آقامحمد بيدآبادي
از ويژگي‌هاي شخصيتي آقامحمد بيدآبادي، جامعيت و تسلط او در فقه، عرفان، فلسفه، حكمت است. بنابراين انديشه سياسي او نيز به طور طبيعي بايد پيوندي انداموار با اين سه حوزه داشته باشد. تلاش مقاله آن است تا انديشه ادامه ...

انديشه سياسي ميرزاي قمي (2)

1195 -1117ش/ 1231-1151ق 1816 -1738م

انديشه سياسي ميرزاي قمي (2)
با وجود وحدت آراي سلبي ميرزاي قمي و نظريات محدود ايجابي او با فقهاي اقدم و متقدم، وي در نامه‌اي به آقامحمدخان قاجار، موسوم به ارشادنامه، انديشه‌هايي از خود به جاي گذاشته است كه هم حاوي تفاسيري جديد از ادامه ...

انديشه سياسي ميرزاي قمي (1)

1195 -1117ش/ 1231-1151ق 1816 -1738م

انديشه سياسي ميرزاي قمي (1)
ابوالقاسم بن محمد حسن ميرزاي قمي، مجتهد نامور صدر دوره قاجار، پس از خاتمه تحصيلات عاليه در عتبات و نوميدي از ادامه زندگي در زادگاهش چاپلق و اصفهان، به قم مهاجرت كرد و تمام زندگي خويش را در اين ادامه ...

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (3)

1170 -1084ش/ 1205-1117ق 1792 -1705م

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (3)
بهبهاني در مباحث كلامي، بحثي را در مورد شرايط و اوصاف حاكم اسلامي و مقايسه امامت از ديدگاه تشيع و اهل سنت ارائه داده كه دانشمندان اهل سنت را به مناظره فرا خوانده است. از ديدگاه وي، منصب امامت را به ادامه ...

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (2)

1170 -1084ش/ 1205-1117ق 1792 -1705م

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (2)
در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه بهبهاني ادله‌ي متعددي را مي‌توان اقامه كرد كه برخي از آنها نقلي، برخي عقلي و برخي ديگر تركيبي از عقلي و نقلي است. در ادامه به بيان اين ادله مي‌پردازيم. ادامه ...

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (1)

1170 -1084ش/ 1205-1117ق 1792 -1705م

انديشه سياسي وحيد بهبهاني (1)
تحقيق حاضر كه افكار سياسي علامه وحيد بهبهاني را بازكاوي مي‌كند، با اتكا به روش توصيفي و تحليلي در پي اثبات اين فرضيه است كه وحيد بهبهاني در مقام فقيهي نوگرا در عصر خود و احياكننده‌ي مباني اصولي در ادامه ...

انديشه سياسي محمد بن عبدالوهاب (2)

1171 -1082ش/ 1206-1115ق 1792 -1703م

انديشه سياسي محمد بن عبدالوهاب (2)
محمد بن عبدالوهاب و پيروانش به دلايل پيش گفته معتقد بودند كه مسلمانان مشرك هستند و جنگ با آنها جهاد در راه خدا است و خون‌شان حلال است و سرزمين آنها را بايد به سوي سرزمين اسلام ترك كرد. محمد بن ادامه ...

انديشه سياسي محمد بن عبدالوهاب (1)

1171 -1082ش/ 1206-1115ق 1792 -1703م

انديشه سياسي محمد بن عبدالوهاب (1)
در بلاد اسلامي نيز، مانند هر جامعه و هر دوره‌اي، بخش مهمي از تحولات سياسي اجتماعي تحت تأثير تفكرات و اقدامات افراد تندرو و افراطي قرار مي‌گيرد. افرادي كه اگرچه از نژاد، مليت و مذاهب گوناگون ادامه ...

انديشه سياسي شاه ولي‌الله دهلوي (2)

1144 -1081ش/ 1179-1114ق 1765 -1703م

انديشه سياسي شاه ولي‌الله دهلوي (2)
دهلوي با بيان اين كه هيچ يك از پيامبران الهي مأمور به برآوردن نيازهاي طبقه‌ي دوم و سوم يعني تشكيل اجتماع انساني و تعيين حاكم- آن گونه كه در نظريه ارتفاقات گفته شد- نشده‌اند، بلكه به ضرورت تشكيل حكومت از ادامه ...

انديشه سياسي شاه ولي‌الله دهلوي (1)

1144 -1081ش/ 1179-1114ق 1765 -1703م

انديشه سياسي شاه ولي‌الله دهلوي (1)
شاه ولي‌الله دهلوي صاحب كتاب پر آوازه‌ي حجه الله البالغه از مهم‌ترين شخصيت‌هاي تأثيرگذار در فرهنگ، سياست و مذهب شبه قاره هند در دو سده‌ي اخير به شمار مي‌آيد. گاه خود را متكلم و فيلسوف اسلامي، گاه صوفي و ادامه ...