عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه علیهاالسلام است. بحارالأنوار، ج43، ص44

سایر مقالات

آینده جنبش‌های اسلامی

آینده جنبش‌های اسلامی
موج اخیر جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی نشان داد که اسلام‌گرایی همچنان یکی از مهمترین پدیده‌های خاورمیانه به حساب می‌آید؛ از این نظر، فهم و اطلاع از جوانب این پدیده به یکسان برای پژوهشگران، سیاستگذاران و دست‌اندرکاران ادامه ...

کالبدشکافی نظری اسلام‌هراسی

کالبدشکافی نظری اسلام‌هراسی
«بدون تردید در خلال سی سال گذشته دین به نقش‌آفرینی سیاسی بسیار مهمی... [نایل آمده است]... روند حوادث خلال سه دهه‌ی گذشته به گونه‌ای بوده است که می‌توان ادعا نمود که قرن بیستم با احیای حرکت‌های دینی پایان یافت». ادامه ...

پس از 11 سپتامبر 2001

رویاروئی غرب با اسلام و طرح تهدید امنیتی جدید

رویاروئی غرب با اسلام و طرح تهدید امنیتی جدید
یکی از چالش‌های موجود در جهان اسلام، که اندیشمندان و متفکران مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به تأمل واداشته، چالش غرب‌گرایی و اسلام‌گرایی است. رابطه کنونی اسلام‌گرایی و غرب‌گرایی در گستره عربی - اسلامی با روابط شدیداً ادامه ...

اقتصاد سیاسی جنبش‌های اسلامی خاورمیانه

اقتصاد سیاسی جنبش‌های اسلامی خاورمیانه
از اوایل دهه 1970 میلادی، درآمدهای نفتی، به واسطه افزایش شدید بهای نفت، به شکلی عمیق جوامع خاورمیانه را تغییر داده است. با این حال بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هنوز تغییرات چندانی در عرصه سیاسی این جوامع رخ ادامه ...

اسلام‌گرایی و نقش زنان

اسلام‌گرایی و نقش زنان
جنبش‌های اسلامی از زمان شکل‌گیری خود با مسائل و موضوعات مهمی روبرو بوده‌اند. «زن بودن» و نقش‌های فردی و اجتماعی او یکی از این موضوعات مهم است که مورد توجه همه جنبش‌ها و رهبران آن بوده است. در این مقاله با ادامه ...

جنبش‌های اسلامی؛ خود، دیگری و هویت

جنبش‌های اسلامی؛ خود، دیگری و هویت
قرن بیستم به ویژه از نیمه دوم آن قرن خیزش نهضت‌های اسلامی در سراسر دنیای اسلام و به ویژه در خاورمیانه بوده است. عوامل زیادی در شکل‌گیری این جنبش‌ها نقش در توصیف حرکت‌های اسلامی اخیر در خاورمیانه از واژه‌هایی چون ادامه ...

جنبش‌های اسلامی و مسئله‌ی مشروعیت

جنبش‌های اسلامی و مسئله‌ی مشروعیت
این حقیقت که همواره در طول تاریخ و در اکثر جوامع، فرد یا گروهی به عنوان هیئت حاکمه بر سرنوشت اکثریت آن جوامع مسلط بوده‌اند؛ امری است انکارناپذیر. از بدو شکل‌گیری اجتماعات انسانی برخورداری از برخی شاخصه‌ها در میان فرد ادامه ...

جنبش‌های اسلامی و مؤلفه‌های مدرنیته

جنبش‌های اسلامی و مؤلفه‌های مدرنیته
جنبش‌های اسلامی به عنوان یکی از پدیده‌های مهم معاصر در عرصه‌های گوناگون ورود پیدا کرده‌اند. جدا از این که خود این جنبش‌ها پدیده‌ای مدرن باشند یا خیر و جدا از این که این جنبش‌ها در وضعیت مدرن چه صورت و محتوایی یافته باشند، ادامه ...

اسلام‌گرایی و سکولاریسم؛ تناظر ادله

اسلام‌گرایی و سکولاریسم؛ تناظر ادله
می‌توان گفت که خاستگاه اصلی جنبش‌های اسلامی، مفروض اساسی «پیوند دین و سیاست» است. رابطه‌ای که البته با تفسیرهایی متفاوت از زمان‌های بسیار پیش در میان مسلمانان وجود داشته است. رد پای این ایده را می‌توان در اندیشه ایران ادامه ...

شرق‌شناسی و جنبش‌های اسلامی معاصر

شرق‌شناسی و جنبش‌های اسلامی معاصر
مطالعات پسااستعماری از حوزه‌های مطالعاتی نسبتاً جدید است که به مطالعه‌ی تعامل فرهنگی - سیاسی استعماری و امپریالیستی کشورهای غربی با کشورهای شرقی می‌پردازد. از پیشگامان این مطالعات، محققانی همچون ادوارد سعید، هومی بابا، ادامه ...