عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • جایگاه امامت در احادیث اسلامی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

واژه‌شناسی

پسااستعمارگرایی

پسااستعمارگرایی
پسااستعمارگرایی به عنوان یكی از مفاهیم نسبتاً جدید و متأخر ادبیات روابط بین الملل است كه آن را رویكردی چندوجهی و غالباً انتقادی برای بررسی روابط سلطه و مقاومت شمال - جنوب كه هدفش بازیابی دوباره ادامه ...

تئولوژی سیاسی بین المللی

تئولوژی سیاسی بین المللی
یكی از مفاهیم نسبتاً مهم و البته جدید در حوزه روابط بین الملل مفهوم تئولوژی سیاسی بین المللی است. مفهومی كه ناظر بر در نظر گرفتن نقش مذهب و دین به طور كلی در تحولات روابط بین الملل است. در همین ادامه ...

قدرت‌های نوظهور

قدرت‌های نوظهور
قدرت‌های در حال ظهور كشورهایی هستند كه در طی دو دهه گذشته رشد اقتصادی بالایی داشته و به قطب‌های اقتصادی جدیدی در جهان تبدیل شده‌اند (Fleles 2010). ادامه ...

دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی
برای روشن تر شدن مفهوم دیپلماسی عمومی ابتدا باید مفهوم خود دیپلماسی به طور كلی بیشتر آشنا شویم. در همین زمینه مروری بر ادبیات روابط بین الملل و سیاست خارجی نشان دهنده تعاریف بسیار مختلفی است كه ادامه ...

مداخلات بشر دوستانه

مداخلات بشر دوستانه
افزون بر نظریه‌های «دفاع پیش دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نظریه «مداخلات بشر دوستانه» نیز اصل «عدم توسل به زور» موجود در منشور سازمان ملل متحد و استثناهای وارده بر آن را مورد بازنگری و تفسیر ادامه ...

دفاع پیشگیرانه

دفاع پیشگیرانه
مفهوم «پیش دستانه» یكی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است كه در حوزه «دفاع مشروع» مطرح می‌شود. طبق دكترین «دفاع پیش دستانه» كه با نام «دفاع مشروع پیش دستانه» نیز خوانده می‌شود، پاسخ مسلحانه به ادامه ...

تروریسم جدید

تروریسم جدید
واژه تروریسم یكی از پرمناقشه ترین واژه‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقام تعریف علمی است. به بیان لاكوئر هیچ تعریف جامعی از تروریسم وجود ندارد و در آینده هم به وجود نخواهد آمد. در همین زمینه ادامه ...

انقلاب رنگی

انقلاب رنگی
به لحاظ تاریخی از اواسط دهه 1990 همراه با تغییر در ساختار نظام بین الملل و فروپاشی نظام دو قطبی بود كه اصطلاح انقلاب‌های رنگی وارد ادبیات روابط بین الملل شد. در همین راستا انقلاب رنگی رابطه‌ی بین ادامه ...

انقلاب اطلاعات

انقلاب اطلاعات
بی شك یكی از مهم ترین مسائلی كه در دنیای كنونی وجود دارد و بسیاری از مسائل نظامی، اقتصادی و سیاسی را جهت داده و بر آن تأثیر می‌گذارد، پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در همین رابطه «انقلاب ادامه ...

جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی
مفهوم جنبش‌های اجتماعی دارای تعاریف متعدد و گاه تاحدودی متفاوت از هم است. در همین راستا برخی از این تعاریف بر نقش ارزش‌ها و هنجارهای جدیدی كه این جنبش‌ها ارائه می‌دهند و بر آرمان شهری مورد ادامه ...