عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مثبت اندیشی و مثبت گرایی
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟

مکاتب سیاسی

چپ نو

چپ نو
اصطلاحی توصیفی که با مسامحه به مجموعه متنوعی از آموزه‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که در اواخر دهه‌ی 1950، پس از قیام 1956 در مجارستان، به وجود آمدند و در طول دهه‌ی 1960 با قوت و نیروی زیادی رشد ادامه ...

شبح مارکسیسم هیولای نولیبرالیسم

نقدی که متوجه مارکسیسم است متوجه سیستم لیبرالیستی نیز هست

شبح مارکسیسم هیولای نولیبرالیسم
مارکسیسم تنها به یک ایدئولوژی یک دستِ دولتی، آن‌گونه که در انقلاب‌ها و دولت‌های توتالیتاریستی قرن بیستمی، نظیر شوروی، تعریف شده است، محدود نمی‌شود و می‌توان از یک سنت مارکسیستی در قالب نوشته‌های خود مارکس و ادامه ...

پیروزی پس از شکست ؟

ارتدکس‌ها چگونه فکر می‌کنند ؟

پیروزی پس از شکست ؟
از میان حوادث پیچیده و بغرنج جهان کنونی و رویدادهای فاجعه‌بار و اغلب خونین تاریخ معاصر، حادثه تجزیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بسیار آموزنده است. اگرچه در زمان‌های اخیر در مسیان سیل سهمگین جعلیات و دروغ‌ها ادامه ...

بازگشتِ ابدی

آیا کمونیسم در قالب کاپیتالیسم بازتولید شده است ؟

بازگشتِ ابدی
علیرغم سقوط دیوار برلین در سال 1989، کمونیسم هنوز صحنه سیاسی را ترک نکرده است؛ به ویژه در اروپا و فرانسه که هنوز در علوم انسانی سایه کمونیسم در بخش آموزش دیده می‌شود. من کتابی را به تازگی منتشر کرده‌ام که « بازگشت ادامه ...

مارکسیسم در آخرالزمان

بحران اقتصادی شوروی را لیبرال نکرد

مارکسیسم در آخرالزمان
در پایان قرن نوزدهم میلادی، نظام سرمایه‌داری همچنان رو به رشد بود و سوسیالیست‌ها و پیروان اندیشه مارکس نه تنها موفقیتی در مقابله با سرمایه‌داری نداشتند، بلکه در مبانی و راهکارها نیز دچار اختلافات جدی بودند. دستمزدها رو به ادامه ...

لیبرال دموكراسی

لیبرال دموكراسی
اروپا در سال 1939 بعد از یك دوره تقریباً بیست ساله، بار دیگر به ورطه جنگ فرو غلتید. به نظر می‌رسید شرایطی كه به این امر شتاب می‌بخشید، با شرایط سال 1914 تفاوت عمده‌ای داشته باشد؛ زیرا تشتت عقیدتی آشكاری بر ادامه ...

فاشیسم

فاشیسم
فاشیسم، هم از نظر سیاسی و هم از بُعد نظری، به راستی بغرنج‌ترین باورشناسی معاصر است. فاشیسم تا حدود زیادی محصول قرن بیستم است كه در واكنش به تهدید مشهود همه مردم‌سالاریهای پارلمانی از جانب انقلاب سال 1917 ادامه ...

سوسیالیسم

سوسیالیسم
سوسیالیسم در قالب جنبش سیاسی تا حدود زیادی واكنشی به پیامدهای صنعتی شدن بود. لیبرالیسم و سرمایه‌داری در مباحث اجتماعی، با چهره‌ای منافقانه ظاهر شدند و به دفاع از مفهومی از آزادی سیاسی و اقتصادی پرداختند كه عملاً به ادامه ...

كمونیسم

كمونیسم
كمونیسم در شكل امروزین آن عموماً انشعابی از سوسیالیسم تلقی می‌شود؛ اما افكار كمونیستی را با تأكیدی كه بر اتكای كامل فرد بر جامعه و الغای مالكیت خصوصی دارد، می‌توان به افكار اولیه یونانیان و مسیحیان بازگرداند. چیزی كه در ادامه ...

ملی‌گرایی

ملی‌گرایی
ملی‌گرایی همانند لیبرالیسم و محافظه‌كاری، همگام با انقلاب فرانسه در صحنه سیاسی اروپا پدیدار گشت؛ اما برقراری ارتباط آن با دیگر جنبش‌ها و افكار، عمیقاً‌ دشوار است. اگرچه ملی‌گرایی ارتباط بسیار نزدیكی با طبقات متخصص و ادامه ...