عضویت العربیة English
امام على علیه‌ السلام: فاطمه علیها السلام، همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود. امالى طوسى، ص 155
  • جایگاه امامت در احادیث اسلامی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

تاریخ اندیشه‌ی سیاسی

اخلاق دشمنی در اندیشه‌ی سیاسی اسلام

اخلاق دشمنی در اندیشه‌ی سیاسی اسلام
زندگی بشر بخشهای تلخ و شیرین زیادی دارد و از جمله بخشهای ناخوش و ناگوار زندگی انسانها، «دشمنی» بین آنهاست. دشمنی در زندگی بشر، اگرچه اصالت ندارد اما واقعیت دارد، و از آنجا که دین برای زندگی است و ادامه ...

پوزیتیویسم در اروپا تا 1900 میلادی

پوزیتیویسم در اروپا تا 1900 میلادی
لفظ «پوزیتیویسم» را آگوست کنت در دهه 1820 وضع کرد. اما برای فهم سرگذشت اندیشه های ورای این لفظ، دست کم به سه دلیل، لازم است نگاهی بیفکنیم به قرن هیجدهم و حتی قرن هفدهم، یکم، اولاً به دلیل عناصر فکری مقوی حائز اهمیتی ادامه ...

ترویج ایده‌ی مزدک توسط سوسیالیست‌های اوتوپی (تخیلی)

ترویج ایده‌ی مزدک توسط سوسیالیست‌های اوتوپی (تخیلی)
نابرابری اجتماعی در جامعه به ظهور آثار هنری و فلسفی کمک کرده است، که در آن‌ها، رؤیاهای سازندگان این آثار درباره‌ی یک جامعه‌ی منظم و ایده آل عملی شده و نیازهای همگان به طور کامل و صرف نظر از ادامه ...

سیمای شهر آرمانی افلاطون

سیمای شهر آرمانی افلاطون
مدینه های بزرگ چندان با روحیه افلاطون سازگار نیست. او اصرار دارد محدوده شهر مشخص باشد، زیرا که مردم شهر باید یکدیگر را بشناسند. «آنجا که مردمان با یکدیگر بیگانه اند هیچ کس نمی تواند حرمت و مقامی ادامه ...

شهر خدا

شهر خدا
شهر خدا عنوان کتابی است از سنت اگوستین که به نوعی جامعه آرمانی را در دنیای مسیحیت به تصویر می کشد. این کتاب به مدت پانزده سال در فاصله سال های 412 تا 427 و در بیست و دو جلد در سی و سه سالگی ادامه ...

گناه نخستین در شهر خدا

گناه نخستین در شهر خدا
در شهر خدا تعلیم داده می شود که انسان را نمی توان به طور طبیعی بی گناه و بدون اشتباه تصور کرد. اراده او متمایل به شر است که البته نتیجه گناه حوا و عشق آدم است. در حالی که قبل از ارتکاب گناه نخستین، یعنی در ادامه ...

دین و سیاست نزد آگوستین

دین و سیاست نزد آگوستین
اگوستین اصولاً نظر خوشی به سازمانها و نهادهای بشری ندارد. او در بخشهایی از کتاب شهر خدا نگاه بدبینانه ای به سازمانها می افکند و امپراتوری ها و قلمروهای سلطنتی را در شهر خاکی چیزی جز اموال راهزنی یا ادامه ...

صلح جهانی در شهر خدا

صلح جهانی در شهر خدا
شهر خدای اگوستین زندگی در سایه صلح و آرامش و عدالت حقیقی را جستجو می کند. همه چیز در این شهر فراهم است تا صلحی پایدار و عدالت در میان شهروندان برقرار گردد؛ شهری که همگان مشغول کار خویش اند و ادامه ...

ناکجا آباد: بهشت جدید

ناکجا آباد: بهشت جدید
فرانسیس بیکن در آثار خود رویکردی دوگانه در خصوص آرمانشهر از خود نشان داده است؛ در جایی مدینه های فاضله را به نقادی کشانده و آنها را جمهوری خیالی فیلسوفان به شمار می آورد و در جایی دیگر با حسن نظر به مدینه ادامه ...

فردیت و نظام قانونی

فردیت و نظام قانونی
قانون، «بخشی از فرهنگ، موضوعی فرهنگی یا نیرویی فرهنگی است.» قانون به مثابه بخشی از فرهنگ، از مفاهیم ویژه‌ی طرز فکر رایج آن فرهنگ و محدوده‌های متنوعی که زندگی اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار ادامه ...