جهان سوم

تشکيل جهان سوم

تشکيل جهان سوم
اکثريت بزرگ جوامع جهان سوم در مناطقي هستند که زماني تحت حکومت استعماري قرار داشت- در آسيا، آفريقا و آمريکاي جنوبي. يکي دو نقطه هنوز مستعمره هستند. معدودي از مناطق استعمار شده زودتر استقلال به دست آوردند، ادامه ...

جهان سوم Third world

جهان سوم Third world
این اصطلاح را (با تسامح) برای اشاره به کشورهایی با اقتصاد توسعه نیافته در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین به کارمی برند که گفته می شود گروهی با ویژگی های مشترکی چون فقر، نرخ بالای زاد و ولد، و وابستگی اقتصادی ادامه ...

در راه تشکیل ایالات متحده شرق

در راه تشکیل ایالات متحده شرق
ملّت گرایی (ناسیونالیسم) نظریّه ایست سیاسی با اثرات اقتصادی و فرهنگی که در اروپای غربی بر اثر پیدایش شیوه ی تولید سرمایه داری ظاهر گردید. ناسیونالیسم در کشورهای سرمایه داری همراه با توسعه ی استعمار سرمایه داری به ادامه ...

داستان غم انگیز بیافر

داستان غم انگیز بیافر
با این همه، اگر وضعیت انقلابی همچنان تعمیق می یافت، استعمار نو نمی توانست به این سادگی در آفریقا تجدد حیات یابد. دیالکتیک آزادی که کشورهای آفریقایی را از زیر سلطه ی امپریالیسم رهانید، ثابت کرد که با فوران انقلاب می ادامه ...

بازداشت توسعه (2)

بازداشت توسعه (2)
على رغم این که از آغاز گفت وگو درباره توسعه جهان سوم و کاربست مدل ها، نظریه ها و مکتب هاى توسعه در جهان غیر غرب، چند دهه مى گذرد؛ اما کشورهاى جهان سوم و ادامه ...

بازداشت توسعه (1)

بازداشت توسعه (1)
این مقاله در پى یافتن پاسخ به این سوال که چرا با گذشت چندین دهه از گفت وگوها و مدل هاى نظرى توسعه. جهان سوم هم چنان عقب مانده یا نگاه داشته شده، به بررسى و نقد نظریه هاى مورد ادامه ...

ایران و هژمونی منطقه ای

ایران و هژمونی منطقه ای
ایران نیز از مدل های قدیمی جاه طلبی ملی است؛ تمدن پارسی و مغرور، که در منطقه اش به داشتن احساس تفوق مشهور است. ایران نیز همچون چین، هندوستان و روسیه کنونی، ادامه ...

جهان سوم و معادلات سیاسی جدید

جهان سوم و معادلات سیاسی جدید
وقایعی که در سال های 1955 و 1956 پدیدار شده بود نتوانست پایان جهان دو قطبی زاییده جنگ دوم جهانی و یا پایان جنگ سرد را اعلام کند. ادامه ...

خاورميانه؛ آينه تنازع هويت ها

خاورميانه؛ آينه تنازع هويت ها
پرسش هويت در يک جامعه هنگامي مطرح مي شود که هويت در آن جامعه در بحران قرار گرفته باشد. در وضعيت فعلي خاورميانه که منطقه با بحران هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي مواجه است. پرسش هويت، پرسش کاملا مشروعي است. تنازع هويت ها در خاورميانه بستگي به ساختار خاص اجتماعي و فرهنگي و پراکندگي قومي و نژادي دارد و جدالي بي سرانجام است. روند تاريخي استمرار جدال هويتي در خاورميانه تاثيرگذار بوده و خواهند بود. ادامه ...

اشغال عراق و مسائل پس از آن

اشغال عراق و مسائل پس از آن
اشغال عراق در ابتداي سدة حاضر، از حوادث مهمي ميباشد كه پيآمدهاي آن، نه تنها منطقة استراتژيك خليج فارس، بلكه همة جهان را در بر گرفته است. پاسخ به اين سؤال كه سناريوي اشغال عراق، چگونه نوشته شده و چه اهدافي را دنبال ميكرده است، ميتواند بيانگر حوادث مشابه بعدي باشد. براي دستيابي به اين هدف ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...