عضویت العربیة English
امام حسین علیه‌السلام: چون حضرت فاطمه وفات کرد، امیرالمومنین او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد. کافی، ج2، ص356

اندیشه سیاسی در اسلام

بررسی رابطه‌ی اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزّالی و امام خمینی (ره)

بررسی رابطه‌ی اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزّالی و امام خمینی (ره)
اخلاق و سیاست، از دیرباز، ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول كرده است. امام محمد غزالی و امام خمینی رحمةالله علیه از معدود اندیشمندانی هستند كه تأملاتی ژرف در زمینه‌ی اخلاق و سیاست داشته‌اند. از این روی، پژوهش حاضر ادامه ...

سازوکارهاي سياسي مهار قدرت

سازوکارهاي سياسي مهار قدرت
هنگامي که بحث از مهار حقوقي- سياسي قدرت به ميان مي‌آيد، وارد حوزه‌ي مهار بيروني شده‌ايم. طرح اين بحث براي آن است که مهار دروني نيز داراي اشکال‌هايي است. هر چند مهار دروني يکي از راه‌هاي موفق و اطمينان‌آور مهار قدرت ادامه ...

آسيبهاي عملي قدرت سياسي

آسيبهاي عملي قدرت سياسي
پس از شکل‌گيري ديدگاه صاحب قدرت، نگرش او بر عمل و کارکردش اثر مي‌گذارد. وقتي در نگاه قدرتمند، رأي و نگره‌ي او غيرقابل نقد باشد، بهترين بستر براي عمل خودکامانه و رويارويي با منتقدان و محدوديت آزادي آنها فراهم مي‌شود. ادامه ...

آسيبهاي نفسانيِ قدرت سياسي

آسيبهاي نفسانيِ قدرت سياسي
اصطلاحي در دانش روان‌شناسي وجود دارد که آن را «اختلال شخصيتي خودشيفتگي» مي‌نامند و به معناي آن است که فرد بيمارگونه عاشق و شيفته‌ي خود شود. البته دوست داشتن امر ديگري است و نکوهيده و ناپسند نيست. در ادامه ...

هدفها و کارکردهاي قدرت نامطلوب

هدفها و کارکردهاي قدرت نامطلوب
کارکردها معمولاً در جهت هدف‌ها هستند و نوعي تعامل و دادوستد ميان آنها وجود دارد. کارکردهاي قدرت نامطلوب به گونه‌اي طراحي شده است و نيز مي‌شود که جامعه را به سوي هدف‌هاي ناشايست آن مي‌کشاند و آن را به انحراف مي‌بَرَد. در ادامه ...

هدفها و کارکردهاي قدرت مطلوب

هدفها و کارکردهاي قدرت مطلوب
با توجه به کارکردهاي مشترکي که براي قدرت نام برديم، در ادامه اشاره خواهيم کرد قدرت مطلوب از آنجا که داراي هدف‌هاي متفاوتي و ديگرگون است، طبعاً کارکرد آن نيز جز کارکردهاي مشترک بايد متفاوت باشد. اين کارکردها آن را از ادامه ...

کارکردهاي مشترکِ قدرت مطلوب و نامطلوب

کارکردهاي مشترکِ قدرت مطلوب و نامطلوب
قدرت‌ها، مطلوب يا نامطلوب، در برخي کارکردها مشترک اند. برخي هدف‌ها نيز ويژه‌ي هر قدرت است که مفصل در اين نوشته به آنها اشاره خواهيم کرد. براي نمونه هر دو نوع قدرت به دنبال ايجاد امنيت هستند؛ زيرا بدون امنيت اصولاً فضا ادامه ...

شاخصه‌هاي قدرت نامطلوب

شاخصه‌هاي قدرت نامطلوب
براساس آيه‌هاي قرآن کريم، يکي از ويژگي‌هاي قدرت نامطلوب آن است که در زمين و ديار خود فساد و جامعه را از اصلاح دور مي‌کنند. در لغت آمده است فساد، ضد و نقيض صلاح است و مفسده، خلاف مصلحت است. هنگامي که گفته ادامه ...

مباني انسان‌شناختي قدرت نامطلوب

مباني انسان‌شناختي قدرت نامطلوب
مباني هستي‌شناختي در نوع نگرش به انسان تأثيرگذار است. بينش مادي صرف به هستي، انکار خدا و گسست ارتباط با مدبّر هستي انساني به وجود مي‌آورد که خود را پيرو دستورهاي خداوند نمي‌داند و با پنداشته‌هاي خودبافته، گستره‌ي عقل ادامه ...

مباني هستي شناختي قدرت نامطلوب

مباني هستي شناختي قدرت نامطلوب
يکي از مباني قدرت نامشروع آن است که قدرتمندان همه چيز را در همين دنيا جستجو مي‌کنند و مي‌پندارند همه چيز در همين دنيا به پايان مي‌رسد. در اين نگره آنچه اصالت مي‌يابد، ارزش‌ها، اصول و هنجارهاي دنيوي است؛ انديشه‌هاي اخروي و ادامه ...