عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

اندیشه سیاسی در اسلام

توسعه‌ی سیاسی در جهان عرب

توسعه‌ی سیاسی در جهان عرب
در دیدگاه لیبرالیستی، هدف از توسعه‌ی سیاسی، افزایش تخصص در نهادهای سیاسی است كه از طریق ایجاد نظام‌های كثرت‌گرا- كه مشاركت در رقابت سیاسی را محقق ساخته است- ایجاد می‌شود. به رغم اختلاف دو دیدگاه لیبرالیستی و ادامه ...

توسعه‌ِ سیاسی در كشورهای اسلامی غیرعرب زبان

توسعه‌ِ سیاسی در كشورهای اسلامی غیرعرب زبان
در ایران توسعه‌ی سیاسی با موانع سیاسی- اجتماعی متعددی روبرو بوده است و درك فرآیند توسعه‌ی سیاسی بدون توجه به این موضوع امكان‌پذیر نیست. تمركز قدرت در دست حكومت یكی از موانع توسعه‌ی سیاسی به شمار آمده است. برخلاف ادامه ...

اندیشمندانِ جهان اسلام و توسعه

اندیشمندانِ جهان اسلام و توسعه
در كشورهای اسلامی، در پی آشنایی با وضع جدید غرب، تلاش جدی برای اقتباس و الگوبرداری از نهادهای مهم جدید و مؤثر بر جریان توسعه، از جمله مدرسه و دانشگاه، هم در صورت و هم در محتوا آغاز شد. به همین سبب، غالباً در ادامه ...

چپ گرایی در آفریقای مسلمان

چپ گرایی در آفریقای مسلمان
چپ در آفریقا به تدریج و پس از جنگ جهانی دوم در پرتو مبارزه با استعمار رایج شد. در این زمان برخی از نخبگان و روشنفكران افریقایی در جستجوی باور و اندیشه‌ای بودند كه بتوانند بر مبنای آن اختلافات داخلی را كاهش دهند و ادامه ...

چپ گرایی در جنوب شرق آسیا

چپ گرایی در جنوب شرق آسیا
ورود و گسترش افكار و جنبش‌های چپ گرا در جنوب شرق آسیا، تحت عوامل متعدد درونی و بیرونی شكل گرفت. مهاجران چینی، به ویژه در مراكز شهری این منطقه، در اقتصاد و آموزش كشورهای جنوب شرق آسیا و انتقال تفكرات و ادامه ...

چپ گرایی در شبه قاره هند

چپ گرایی در شبه قاره هند
شكل گیری احزاب و گروه‌های ملهم از انقلاب 1917 روسیه در منطقه‌ی شبه قاره، به جنبش خلافت و جنبش هجرت برمی گردد كه در آن گروهی از مسلمانان از مناطق شمالی هند به افغانستان و سپس به آسیای مركزی و تاشكند رفتند و ادامه ...

چپ گرایی در افغانستان

چپ گرایی در افغانستان
نخستین گروه‌های سیاسی چپ گرا در دهه‌ی 1340ش/ 1960، در دوران نخست وزیری سردار محمدداوود (1332-1342ش/ 1953-1963)، وارد فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی شدند و در همان زمان، تلاش برای پایه گذاری احزاب با ادامه ...

چپ گرایی در تاتارستان

چپ گرایی در تاتارستان
نخستین سازمان سیاسی چپ، كه در قازان (مركز تاتارستان) تأسیس یافت، با گرد آمدن گروهی از وابستگان روسی تبار حزب سوسیال دموكرات كارگری روسیه (1) مقیم آن شهر شكل گرفت. این گروه برای تبلیغ ماركسیسم در بین ادامه ...

چپ گرایی در قفقاز

چپ گرایی در قفقاز
كانون شكل گیری جنبش چپ در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم در قفقاز، شهر باكو (1)‌بود این شهر به سبب استخراج و تولید روزافزون نفت، از اواخر دهه‌ی 1280/ اوایل دهه‌ی 1870، توسعه‌ی بسیار یافته و به مركز صنعتی درجه اول ادامه ...

چپ گرایی در آسیای مركزی

چپ گرایی در آسیای مركزی
در اوایل سده‌ی چهاردهم/ بیستم نفوذ اندیشه‌های چپ در آسیای مركزی آغاز شد. وجود تعدادی از فعالان سوسیال دموكرات در میان تبعیدیان سیاسی كه به آسیای مركزی فرستاده می‌شدند، در اشاعه و گسترش اندیشه‌های سوسیال ادامه ...