عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

فرهنگ و انديشه

نقش عدالت در توسعه تمدن اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه

نقش عدالت در توسعه تمدن اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه
تمدن اسلامی که پایه و اساس آن بر محور دین قرار دارد، در طول تاریخ یعنی از زمان پیامبر گرامی اسلام تاکنون بارها دچار ضعف و ایستایی شده است و به طور قطع این امر به علت عدم توجه به رهنمودهای قرآنی است که می‌تواند جامعه را ادامه ...

بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند

بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند
فردوسی اشعر متفرّقه‌ی بزمی هم داشته که از آنها کمی به دست ما رسیده و از آن جمله هم همه را اصلی و صحیح نمی‌توان شمرد. دکتر اته در دو مقاله‌ی مشروح تمام آنچه را که از کتب مختلفه و تذکره‌ها ممکن بوده از اشعار فردوسی جمع‌آوری ادامه ...

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن
شاهنامه‌ی فردوسی یک دریای عظیمی است که برای تتبّع دقیق و مشروح آن سال‌های دراز صرف وقت لازم است. این کتاب جسیم شامل قریب پنجاه هزار بیت است. اگر چه معروف آن است که شاهنامه 60000 بیت دارد و خود فردوسی نیز ادامه ...

ویژگی‌های اخلاقی فردوسی

ویژگی‌های اخلاقی فردوسی
از شکل و شمایل فردوسی چیزی در دست نداریم مگر آن که می‌توانیم بر حسب اشعاری که در مدح احمدخان لنجانی گفته (بر فرض صحّت نسبت آن اشعار) بگوئیم که وی زلف دراز داشته زیرا که گوید وی از زلف فردوسی گرفته و از آب ادامه ...

زمان سرایش شاهنامه

زمان سرایش شاهنامه
نسخه‌ی کامل شاهنامه که به نام سلطان محمود غزنوی پرداخته شده نسخه‌ای است که غالباً در دستها است. علامات و قرائنی در دست است که این نسخه در طوس پرداخته شده و این نسخه بنا بر آنچه در خاتمه‌ی آن ذکر شده در سنه‌ی 400 ادامه ...

نگاهی به زندگانی فردوسی

نگاهی به زندگانی فردوسی
سخن‌پرداز بزرگی که داستان ملی و تاریخ ایران را بر حسب روایات بومی کاملاً به رشته‌ی نظم کشید فردوسی طوسی بود که بنای پایداری از نظم برافراشت که یکی از مفاخر ملّی ایران گردیده و داستان ملّی را تا امروز حفظ کرد. ذیلاً می‌خواهیم ادامه ...

شاهنامه‌های فارسی

شاهنامه‌های فارسی
اسم این شاهنامه و مؤلّف آن فعلاً فقط از یک مأخذ برای ما معلوم است و آن کتاب الآثار الباقیه تألیف ابوریحان بیرونی است. در این کتاب پس از آنکه خود بیرونی در خصوص اولین انسان و خلقت و سرگذشت کیومرث شرحی به روایت از ابوالحسن ادامه ...

پیشروان فردوسی

پیشروان فردوسی
داستان‌سرائی منظوم ظاهراً از عهد قدیم طرف میل وهوس ایرانیان بوده. در شماره‌ی گذشته (صفحه‌ی 12، ستون 1، حاشیه‌ی 2) از آنچه جاحظ متوفّی سنه‌ی 255 از نغمات و الحانی که در روزهای نوروز در حضور سلاطین ساسانی راجع به ادامه ...

سرچشمه‌های شاهنامه

سرچشمه‌های شاهنامه
یک کتاب مهمّ در اواخر دوره‌ی ساسانیان تألیف شده که هم توان گفت مهمّترین کتب باقیه از آن دوره بوده و هم برای موضوع ما مناسبت مستقیم دارد و آن کتاب تاریخ پادشاهان ایران است که به دلایل زیادی وجود آن برای ما ثابت شده و اسمش ادامه ...

داستان ملّی ایران

داستان ملّی ایران
شاهنامه عبارت است از داستان‌ها و افسانه‌های ملّی ایران یعنی همه‌ی قصّه‌ها و اساطیری که از قدیم سینه ‌به سینه از اسلاف به اخلاف مانده و در میان آن قوم در افواه دائر بوده و به مرور زمان هم شاخ و برگ پیدا کرده و هم به تدریج بر آن ادامه ...