عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

تاریخ علم

پزشکی و اخترشناسی اسلامی

پزشکی و اخترشناسی اسلامی
پزشکان مسلمان درباره‌ی اخترشناسی درست مانند جادو نظریات مختلف داشتند. بسیاری از پزشکان خود اخترشناس بودند، مانند یحیی بن جریر تکریتی (حـ 421 هـ.ق /1030 م) یا علی بن رضوان (فتـ 641 هـ.ق / ادامه ...

عناصر جادوگرانه‌ی پزشکی اسلامی

عناصر جادوگرانه‌ی پزشکی اسلامی
پزشکی پیش از اسلام، پزشکی عامیانه‌ای بوده که سخت تحت تأثیر عوامل جادویی و سحری قرار داشته است. پس از آشنایی یافتن جهان اسلام با هلنیمآبی، با این پزشکی عامیانه به وسیله‌ی یک نظام فوق العاده پرورده‌ی ادامه ...

داروشناسی در پزشکی اسلامی

داروشناسی در پزشکی اسلامی
از لحاظ سنتی علم درمان بیماری به سه بخش می‌شود؛ یعنی، جراحی، علم پرهیز و تغذیه، و بالاخره داروشناسی، در پزشکی سده‌های میانه حوزه‌ی اخیر شاید بیشترین اهمیت را در عمل داشته است. امّا در داروشناسی نیز ادامه ...

خوراک در پزشکی اسلامی

خوراک در پزشکی اسلامی
علی بن عباس مجوسی می‌گوید: «علم پزشکی را می‌توان به سه بخش نمود. نخست علم «چیز‌های طبیعی»، دوّم علم «چیز‌های ناطبیعی» و سوّم علم «چیز‌های فوق طبیعی». ادامه ...

سرایت پذیری بیماری در پزشکی اسلامی

سرایت پذیری بیماری در پزشکی اسلامی
از قرار معلوم در روزگاران قدیم تصور بر این بود که بیماری‌‌ها مسری و سرایت پذیرند، اما سرایت پذیری بیماری هنوز به عنوان یک اصل کلی پذیرفته یا به عبارت درنیامده بود. توکودیدس در شرح طاعون سال 430 ادامه ...

آسیب شناسی در پزشکی اسلامی

آسیب شناسی در پزشکی اسلامی
ابومنذر زیادة الله ابن عبدالله اغلبی (سلطنتش از 291-297 هـ.ق/ 903 تا 909 م) اسحاق ابن عمران را که برخلاف اسمش پزشکی مسلمان از مردم بغداد بود به مال و مقام و وعده‌هایی که بدان‌ها وفا نکرد ترغیب کرد که ادامه ...

کالبدشناسی در جهان اسلام

کالبدشناسی در جهان اسلام
برای آنکه مشخصات کلّی طب اسلامی ‌را مطرح سازم من کتاب الملکی علی ابن عباس مجوسی را برگزیده‌ام. هدف و مقصود مبیّن مجوسی آن بوده که کتابی بنویسد که همه‌ی آنچه را یک دانشجوی پزشکی نیاز دارد تا ادامه ...

تأثیرات پزشکی اسلامی در مغرب زمین

تأثیرات پزشکی اسلامی در مغرب زمین
در مغرب زمین تا قرن چهارم هجری/دهم میلادی آثار مؤلفان قدیم یونانی اغلب به بوته‌ی فراموشی افتاده بود، و تنها در برخی از جاها ترجمه‌هایی از بعضی از آثار جالینوس به لاتینی اوایل سده‌های میانه هنوز وجود داشت. ادامه ...

نامورترین پزشکان عالم اسلام

نامورترین پزشکان عالم اسلام
علی ابن سهل ربّن طبری در حدود سال 195 هـ.ق/ 810 م در مرو متولد شد. پدرش یک دانشمند مسیحی بود. وی در طبرستان، یکی از ایالت‌های ایران بر ساحل دریای خزر به دبیری شهریار مازیارابن قارن رسید، اما ادامه ...

بازیابی میراث گمشده

بازیابی متن‌های گم شده‌ی یونانی از سوی پزشکان عرب

بازیابی میراث گمشده
نهضت بزرگ ترجمه سبب شد که صدها اثر یونانی به زبان عربی درآید. جا دارد در اینجا از یکی از واقعیات وابسته به این نهضت که تأثیری در تاریخ پزشکی اسلامی ‌ندارد، ولی از نظر دانش فقه اللغه و تاریخنگاری ادامه ...