عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برکت در مال کسى است که زکات بپردازد، به مؤمنان یارى رساند و به خویشاوندان کمک نماید. تحف‌العقول، ص172

مطالعه و كتابخواني

بررسی دکترینِ ادوارد سعید در تحلیل نقش روشنفکر

معرفیِ کتاب «نقش روشنفکر»، اثر ادوارد سعید

معرفیِ کتاب «نقش روشنفکر»، اثر ادوارد سعید
ریشه‌ی مفهوم «روشنفکر» به معنی امروزی آن، را شاید بتوان در روند دادگاهی یافت که در آن آلفرد دریفوس، افسر یهودی، را محاکمه می‌کردند. دریفوس در پانزدهم اکتبر 1894، به جرم خیانت به ارتش فرانسه، دستگیر و در دسامبر ادامه ...

چاپ‌‌های معتبر شاهنامه

چاپ‌‌های معتبر شاهنامه
1) چاپ «تورنر ماکان» براساس نسخ متعدد. 2) چاپ «ژول مول» براساس نسخ متعدد. 3) چاپ «ژان اگوست وولرس»: بر پایه‌ی دو چاپ تورنرماکان و ژول مول، با بعضی تصرفات و تصحیحات (ناتمام، تا پایان کار دارا پسر داراب و آغاز پادشاهی اسکندر). ادامه ...

منابع و مواد شاهنامه

منابع و مواد شاهنامه
تضاد‏های کلی و غیر قابل اغماض در شاهنامه بزرگترین قرینه‌‌ی پیروی بی‌چون و چرای فردوسی از منابع و اسناد و وفاداری و امانت او در نقل روایات است. به نظر ما از جمله‌‌ی این تضاد‏ها مسائلی از قبیل وجود دو سیمرغ اهورایی و ادامه ...

گفتمان کتاب در ایران

گفتمان کتاب در ایران
ما اکنون چگونه درباره کتاب می‌اندیشیم؟ و کتاب در جامعه امروز ایران با چه مسائلی روبه رو است؟ برای پاسخ به این پرسش از مفهوم گفتمان استفاده می‌کنم و پرسش را اینگونه طرح می‌کنم که گفتمان کتاب در ایران امروز چیست و چه ادامه ...

کتاب در ایران مدرن

کتاب در ایران مدرن
داستان کتاب در دوره مدرن ایران را باید در دو مرحله توصیف و تحلیل کرد: مرحله نخست از آغاز دوره ناصرالدین شاه و به خصوص اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر و تأسیس دارالفنون شروع می‌شود؛ مرحله دوم از آغاز قرن چهاردهم ادامه ...

کتاب در ایران پیشامدرن

کتاب در ایران پیشامدرن
کتاب یکی از صورت‌های فرهنگی مهم در تاریخ فرهنگی انسان است. کتاب در نتیجه پیدایش خط، الفبا و سپس کتابت ایجاد شد و با پیدایش و اختراع چاپ توسعه یافت. باستان‌شناسان دست‌نوشته‌هایی در 5200 سال پیش در منطقه بین‌النهرین و ادامه ...

معرفی كتابِ «واكاوی و معادل‌یابی تعدادی از واژگان قرآن كریم»

معرفی كتابِ «واكاوی و معادل‌یابی تعدادی از واژگان قرآن كریم»
واکاوی و معادل‌یابی تعدادی از واژگان قرآن کریم، جمعی از پژوهشگران جهاد دانشگاهی دانکشده الهیات دانشگاه تهران، با ارشادات دکتر آذرتاش آذرنوش، چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهی، 1390. ادامه ...

هشت احساس مربوط به همه دوستداران کتاب

هشت احساس مربوط به همه دوستداران کتاب
کتاب‌خوانی، دلیل و فصل خاصی ندارد. اگر این شعار زندگی شماست، پس شما در شمار گروه در حال کاهشی که عاشق کتاب‌هایشان هستند، قرار دارید. ادامه ...

معرفی کتاب «شغل‌های کتابداری و علم اطلاعات»

کتابی برای کتابداران

کتابی برای کتابداران
کتاب «شغل‌های کتابداری و علم اطلاعات» در واقع راهنمایی برای پیشرفت و حضور متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناس در حوزه‌های جدید و متنوع شغلی این حرفه است. همچنین این اثر برای تمامی حرفه‌مندان کتابخانه‌ای، اعم از ادامه ...

معرفی کتاب «عشق در مشرب عرفانی امام خمینی (رحمه الله)

مشق عشق و عرفان

مشق عشق و عرفان
کتاب «عشق در مشرب عرفانی امام خمینی» به همت کبری طاهری نژاد از سوی مؤسسه چاپ و نشر عروج منتشر شده است. این کتاب دارای پنج فصل با عنوان «کلیات»، «مفاهیم»، «عشق در عرفان»، «عشق از دیدگاه امام خمینی ادامه ...