عضویت العربیة English
امام حسین علیه‌السلام: چون حضرت فاطمه وفات کرد، امیرالمومنین او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد. کافی، ج2، ص356

سایر مقالات

گفت‌و‌گو با محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) قصه‌گوی رادیو

گفت‌و‌گو با محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) قصه‌گوی رادیو
اولین برنامه‌ی قصه‌ی ظهر جمعه‌ی رادیو، نوزدهم اردیبهشت 1319 در رادیو تهران آغاز شد. (البته شاید روز 19 اردیبهشت دقیق نباشد). در همان اولین هفته‌ای که رادیو تهران آغاز به کار کرد، برنامه‌ی قصه‌گویی نیز افتتاح شد. ادامه ...

نمایش خلاق و تلویزیون

نمایش خلاق و تلویزیون
در سال‌های گذشته، نمایش خلاق، یکی از ارکان اصلی برنامه‌های آموزش یا رادیو تلویزیونی نوجوانان و حتی برنامه‌های سرگرمی بزرگسالان بود. در این برنامه‌ها، فردی می‌کوشید تا با ایفای نمایشی خلاق مفهوم مورد نظر را که معمولاً ادامه ...

زمینه‌های هنری رادیو و تلویزیون

زمینه‌های هنری رادیو و تلویزیون
ابتدا باید و رسانه‌ی رادیو و تلویزیون و خصوصیات آن دو را بشناسیم تا بتوانیم در مورد تعامل قصه‌گویی و رسانه سخن بگوییم. باید به یاد‌داشت که قصه‌گویی به صورت حضوری، تجربه‌ای است که پیشرفته‌ترین فنآوری‌ها هم نمی‌تواند ادامه ...

تأثیر رسانه‌های دیداری - شنیداری بر روی رفتار اجتماعی جوانان

تأثیر رسانه‌های دیداری - شنیداری بر روی رفتار اجتماعی جوانان
در برخی کشورها، صنعت فرهنگی بیش از هر چیز، ابزاری است که در کشمکش‌های رقابت آمیز سیاسی و مرامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و گروه‌های گوناگون فشار از آن استفاده می‌کنند. در دسته‌ای دیگر از کشورها، صنایع فرهنگی ادامه ...

رسانه ها و شکل گیری حوزه ی عمومی دینی

رسانه ها و شکل گیری حوزه ی عمومی دینی
حوزه ی دین همواره برای دانشجویان رشته ی رسانه ها مشکل آفرین بوده است. گواه این سخن پژوهش های نسبتاً اندکی است که به ارتباط میان دین و رسانه اختصاص یافته است. صرف نظر از سلسله بررسی های نسبتاً جامع درباره ی ادامه ...

دریافت معنای دین از تلویزیون

دریافت معنای دین از تلویزیون
الگویی جدید برای دین پژوهی و تحقیقات رسانه ای در حال شکل گیری است . رویکرد تحقیقات فرهنگ گرا با تأکید بر معنا و فرهنگ، هم برای دین پژوهی و هم برای تحقیقات رسانه ای واجد اهمیت شده است. بنابراین، دیدگاه هایی ادامه ...

یک آرمان گرا در مین استریت (Main Street)

یک آرمان گرا در مین استریت (Main Street)
مقاومت زنان را می توان براساس تغییراتی که در مجموعه قوانین به وجود می آورند تعریف کرد. قوانینی که برای آنان دستورالعمل ایجاد و فعالیت شان را محدود می کند. ادامه ...

تحلیل روان شناسانه از دین در جهان رسانه ای شده

تحلیل روان شناسانه از دین در جهان رسانه ای شده
گفت و گوهای تلویزیونی که اینک به عالی ترین سبک در برنامه سازی تلویزیونی در امریکا تبدیل شده، به دلیل تحریک اساسی ترین حساسیت های بینندگان با انتقادات شدیدی مواجه شده است. اُپراوین فری ، مجری یکی از پربیننده ادامه ...

مقاومت از طریق فرهنگ شفاهی رسانه ای

مقاومت از طریق فرهنگ شفاهی رسانه ای
در این مقاله، تلویزیون دینی به عنوان عامل پخش و اشاعه ی نوعی الهیات کالونی تعریف می شود. متصدیان و مسئولان این تلویزیون، جزو جنبش مسیحیت بنیادگرایی هستند که کلیساهای محلی سازمان دهی آن را به عهده دارند و از ادامه ...

تلویزیون دینی؛ مناسک جبران گر در نمایش بزرگتر اجتماعی

تلویزیون دینی؛ مناسک جبران گر در نمایش بزرگتر اجتماعی
این نوشته درصدد جلب توجه خوانندگان به نقش تلویزیون دینی به عنوان مناسک جبران گر در نمایش یا منازعه ای اجتماعی است که بینندگان مسیحی و سنتی اش، بازیگران آن به شمار می آیند. چنان که خواهیم دید، تلویزیون دینی مثل مناسک ادامه ...