عضویت العربیة English
امام هادی علیه‌السلام: شب زنده دارى، خواب را شیرین‌تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش‌تر مى‌کند. تنبیه الخواطر، ص141

رادیو، تلویزیون و ماهواره

الگوهای امروزی ارتباطات جهانی

الگوهای امروزی ارتباطات جهانی
با آنکه مبدأ جهانی شدن ارتباطات را می‌توان تا نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم ردیابی کرد، این فرآیند پیش از هر چیز یک پدیده‌ی قرن بیستمی است، زیرا در طول قرن بیستم بود که جریان اطلاعات و ارتباطات در مقیاس جهانی، به صورت ادامه ...

ظهور شبکه‌های جهانی ارتباطات

ظهور شبکه‌های جهانی ارتباطات
کاربست ارسال پیام در سراسر گستره‌ی پهناور فضا چیز تازه‌ای نیست. شبکه‌های مفصل ارتباط پستی توسط حاکمان سیاسی در امپراتوری رم، و به وسیله‌ی نخبگان روحانی، سیاسی، و تجاری در اروپای قرون وسطی استقرار یافت. با ادامه ...

کالایی کردن و پیدایش چاپ

کالایی کردن و پیدایش چاپ
ظهور صنایع رسانه‌ای به عنوان پایگاههای جدید قدرت نمادین فرآیندی است که سابقه‌اش را می‌توان تا نیمه‌ی دوم قرن پانزدهم ردیابی کرد. در طول این زمان بود که فنون چاپ- که در اصل توسط گوتنبرگ ادامه ...

ترتیب دگرباره‌ی زمان و مکان

ترتیب دگرباره‌ی زمان و مکان
استفاده از رسانه‌های فنی ارتباط، می‌تواند ابعاد زمانی و مکانی زندگی اجتماعی را تغییر دهد. استفاده از رسانه‌های فنی به افراد این توانایی را می‌دهد که از مرزهای زمانی و مکانی ویژه‌ی تعامل رودررو درگذرند و این کار را از طریق ادامه ...

ارتباط، تملک و زندگی روزمره

ارتباط، تملک و زندگی روزمره
غفلت از بافتهای اجتماعی گرایشی است که می‌توان در تمامی تاریخ تفکر نظری و تحلیلهای عملی در باب رسانه‌ها از آن سراغ گرفت. به عنوان مثال، در سالهای اخیر مقادیر فراوانی از نقدهای فرهنگی تحت تأثیر ساختارگرایی، ادامه ...

ویژگیهای ارتباط توده‌گیر

ویژگیهای ارتباط توده‌گیر
من از عبارت «رسانه‌ی فنی ارتباط» به نحوی کلی استفاده کردم، تا به آن عناصر مادی‌ای که به وسیله‌ی آنها اطلاعات یا محتوای نمادین تثبیت و انتقال می‌یابد، اشاره کرده باشم. اما وقتی از اصطلاح «رسانه‌های ارتباطی» استفاده ادامه ...

کاربردهای رسانه‌های ارتباطی

کاربردهای رسانه‌های ارتباطی
من ارتباط را به عنوان گونه‌ی شاخص فعالیت اجتماعی که شامل تولید، انتقال و دریافت اشکال نمادین است، و شکلی که با به کارگیری منابعی از اقسام مختلف سروکار دارد، خصیصه‌یابی کرده‌ام. اکنون می‌خواهم برخی از این منابع را ادامه ...

مقاومت در برابر ماهواره

مقاومت در برابر ماهواره
خصوصیت انسانی که می‌خواهد گلیم خویش را سالم از آب بدر برد چیست؟ نگرشهای او، شیوه رفتار او در مقابله با تهاجم تکنوپولی و ابزار یورش آن، تکنولوژی ارتباطات چگونه است؟ چه نکاتی در خودسازی و یا تربیت چنین انسانی باید ادامه ...

روش‌های پژوهش پیام در تلویزیون

روش‌های پژوهش پیام در تلویزیون
برای آنکه تلویزیون به عنوان نافذترین و گسترده‌ترین وسیله ارتباط جمعی بتواند در خدمت اهداف مورد نظر یک نظام و یک جامعه قرار گیرد و زیان‌های جسمی و روحی آن در بیننده و مآلاً اثرات منفی فردی و اجتماعی آن افزوده و فراگیر ادامه ...

جایگاه زیست محیطی رسانه‌های ارتباط جمعی

جایگاه زیست محیطی رسانه‌های ارتباط جمعی
از دیرباز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسائل نقلیه و ظهور ادامه ...

cript>