هنر

خلاقیت نیرویی ذاتی یا اکتسابی ؟

خلاقیت نیرویی ذاتی یا اکتسابی ؟
خلاقیت جز آن دسته از استعدادهایی است که نقش بزرگی برای رسیدن به موفقیت ایفا میکند.تصور بعضی افراد بر این است که خلاق بودن امری ذاتی است و اگر شخصی فاقد آن بود دیگر نمی تواند آن را بدست آورد اما روان شناسان بر این عقیده اند که خلاقیت نیز اکتسابی است و برای رسیدن به آن گام هایی است که باید آموزش داده شود ادامه ...

خوشنویسی در خارج از ایران

خوشنویسی در خارج از ایران
خوشنویسی در کشورهایی که با الفبای عربی می‌نویسند، شامل سه سبک مجزّاست: «ترک و عرب»، «ایرانی» و «هند و افغانی». سبک ترک و عرب، سبکی است که نخست در ترکیه رواج یافت و مشابه آن، هم اکنون در کشورهای عربی رایج است ادامه ...

خط طغرا

خط طغرا
ین مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط طغرا، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. خطّ طغرا، در ابتدا در انحصار عناوین، فرمان‌های شاهانه، سکّه‌ها، مهرها و نشانه‌های عقیق بود ادامه ...

خط شکسته نستعلیق و شکسته

خط شکسته نستعلیق و شکسته
خط شکسته نستعلیق در اوایل قرن یازدهم قمری پدیدار شد و در اواخر دوره‌ی صفوی رواج یافت. این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط شکسته نستعلیق ادامه ...

خط نستعلیق

خط نستعلیق
این مقاله به بررسی خط نستعلیق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. خط نستعلیق در دوره‌ی تیموری از ترکیب خطوط نسخ و تعلیق پدید آمد و به زودی فراگیر شد. ادامه ...

خط تعلیق

خط تعلیق
این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط تعلیق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. این خط، که شامل عوامل و شماری از عناصر نسخ، توقیع و رقاع بود، در قرن هشتم ق./ چهاردهم م. رواج عام پیدا کرد. ادامه ...

خط توقیع

خط توقیع
این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط توقیع و رقاع، روند شکل‌گیری آنها و نمونه‌هایی از این خطوط در فرهنگ ایران می‌پردازد. این خط، برگرفته از خطّ ثلث بوده و نامش را از استفاده‌ی آن برای نوشتن فرمان‌ها، ارسال پیغام‌ها و گواهی‌نامه‌ها گرفته است. ادامه ...

خطّ ثلث

خطّ ثلث
این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط ثلث، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. خط ثلث، در دوره‌ی مأمون عباسی. ادامه ...

خطّ ریحان

خطّ ریحان
این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط ریحان، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. خطّ ریحان برگرفته از خطّ محقق بوده و ابن البوّاب، مبتکر آن شناخته می‌شود. ادامه ...

خطّ محقق

نگاهی به خوشنویسی در ایران

خطّ محقق
این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط محقق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. این خطّ، تکامل یافته‌ی خطّ کوفی در اوایل دوران عبّاسی بوده و به واسطه‌ی قدمت و نیز اصلاحات ایجادکرده‌ی ابن مقله در آن، از ارزش و اهمیّت بسیاری برخوردار است. ادامه ...

آخرین مقالات
منشا اندام های زائد بدن

منشا-اندام-های-زائد-بدنهمواره اندام ها و اعضای زائد بدن از دو جهت دست مایه ای برای تکامل گرایان برای اثبات مدعای خود بوده است. ادامه ...

راه های رسیدن به آرامش

راه-های-رسیدن-به-آرامشبرخی تحقیقات شگفت انگیز وجود دارد که نشان می دهد استرس می تواند بر سلامت جسمی و روانی فرد تاثیر بگذارد. ادامه ...

تمرکز

تمرکزبیشتر مردم به دنبال تکنیک هایی هستند که بتوانند تمرکز خود را افزایش دهند چون نقش بسیار مهمی در پیش برد ادامه ...

گام های رسیدن به موفقیت

گام-های-رسیدن-به-موفقیتدر این مقاله می خواهم موارد کلیدی نه گانه ای توضیح دهم که افراد موفق باید از انجام دادن آن پرهیز کنند. ادامه ...

بحران نوجوانی

بحران-نوجوانیمعضلات رفتاری در نوجوانان به خاطر شرایط سنی آنها امری عادی است هرچند این دلیل مناسبی برای توجیه اشتاباهات ادامه ...

خلاقیت نیرویی ذاتی یا اکتسابی ؟

خلاقیت-نیرویی-ذاتی-یا-اکتسابیخلاقیت جز آن دسته از استعدادهایی است که نقش بزرگی برای رسیدن به موفقیت ایفا میکند.تصور بعضی افراد بر ادامه ...

آرامش روان در سایه ی ایمان

آرامش-روان-در-سایه-ی-ایمانحالت «اطمینان قلبی» و «ایمان ویژه» که هر گونه شک و دودلى و ترس و وحشت را از انسان دور مى‏ سازد، و او ادامه ...

جایگاه کرامات در عرفان

جایگاه-کرامات-در-عرفانعارفان کامل و راه رفته جریان کرامت پذیری را برای افراد سالک راه خدا حمل بر نوعی نقصان در طریقت کرده و ادامه ...

شمول رحمت در قرآن؛ از دیدگاه عارفان

شمول-رحمت-در-قرآن-از-دیدگاه-عارفاناین «رحمت واسعه» پروردگار ممکن است اشاره به نعمتها و برکات دنیوى باشد که همگان را در برگرفته و بِرّ(انسان ادامه ...