عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای
  • رفع مشکلات عمومی و بیماریهای دندان
  • هویت‌ جوان‌ از‌ دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ و‌ امام خامنه‌ای

کارآمدی، عدالت و پیشرفت

تخصیص بهینه‌ی درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره)

تخصیص بهینه‌ی درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
هم‌اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما در زمره‌ی بخش‌هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در ادوار مختلف برای کاهش شدت این انحصار و وابستگی انجام شده است، ادامه ...

طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی؛ سازگار با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی؛ سازگار با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تأکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق العاده‌ی مؤسسات اعتباری در خرید و فروش این ابزارها، و کاهش ایده‌ی نظارت بر مصرف اعتبارات اعطایی، دست به دست ادامه ...

الگوی ایرانی - اسلامی معماری

تبیین مفهوم پیشرفت در معماری برای شهرهای آینده‌ی ایران

الگوی ایرانی - اسلامی معماری
شهر محل زندگی مردم است و مشخصات و ویژگی‌های آن به زندگی مردم شکل می‌دهد. شهر و زندگی شهری دو موضوع همزاد و همراهند؛ موضوعاتی که بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند. جمله‌ای کلیدی که در این زمینه وجود دارد و بارها و ادامه ...

اصلاح الگوی مصرف در چارچوب دو سازوکار مهم اقتصاد بخش عمومی در راستای پیشرفت و توسعه‌ی ایران

اصلاح الگوی مصرف در چارچوب دو سازوکار مهم اقتصاد بخش عمومی در راستای پیشرفت و توسعه‌ی ایران
بی‌شک یکی از شاخص‌ها و علایم پیشرفت و توسعه‌ی یک جامعه، نحوه‌ی تأمین درآمدها و انجام مخارج آن می‌باشد. متأسفانه یکی از خصوصیات جامعه‌ی ایرانی، فقدان الگوی صحیح مصرف در سطح ملی است؛ بنابراین، اصلاح الگوی مصرف ادامه ...

ارائه یک الگوی ساختاری برای مدیریت راهبردی پیشرفت جامعه‌ی اسلامی - ایرانی

ارائه یک الگوی ساختاری برای مدیریت راهبردی پیشرفت جامعه‌ی اسلامی - ایرانی
نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی پویا و معنویت‌گرا، نمی‌تواند و نباید به صورت تقلیدی بر پایه‌ی معیارها، ارزش‌ها و بنیان‌های توسعه‌ی جوامع مادی‌گرا، چارچوب پیشرفت خود را پایه‌ریزی نماید. تعارض جدی بین برخی ابزارها، ادامه ...

تأملی درباره‌ی طرح راهبردی نظام اسلامی برای پیشرفت و عدالت

تأملی درباره‌ی طرح راهبردی نظام اسلامی برای پیشرفت و عدالت
با تعیین پیشرفت و عدالت به عنوان هدف راهبردی دهه‌ی چهارم نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچه بیش از هر چیز برای دستیابی به این هدف مهم است، بهره‌‌مندی از طرحی راهبردی است که با اتکای به مفروضات بنیادین، سیاست‌های نظام ادامه ...

دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت

بررسی آرا و اندیشه‌های مقام معظم رهبری

دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت
مقام معظم رهبری سیر رشد و تکامل انقلاب اسلامی را به ترتیب انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن بین‌المللی اسلامی بر شمرده و به این نکته اذعان دارند که مرحله‌ی فعلی، مرحله‌ی تشکیل دولت ادامه ...

ارائه‌ی روش سیستمی برای ایجاد دولت اسلامی به عنوان مهمترین شرط پایداری الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت

ارائه‌ی روش سیستمی برای ایجاد دولت اسلامی به عنوان مهمترین شرط پایداری الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت
ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای، برای تحقق اهداف اسلامی در جهان، مراحلی را ترسیم نموده‌اند که در سومین مرحله از آن، بر اهمیت شرایط و ساختار تشکیل دولت اسلامی به منظور ایجاد الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تأکید ادامه ...

بررسی ویژگی‌ها و توان‌های جغرافیایی ایران در تدوین الگوی بومی پیشرفته

با تأکید بر تفکر جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

بررسی ویژگی‌ها و توان‌های جغرافیایی ایران در تدوین الگوی بومی پیشرفته
آنچه امروزه به عنوان کشور ایران در مفهوم سیاسی بر روی نقشه‌های جغرافیایی مشخص می‌شود، بخشی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که فلات ایران نام دارد. این فلات کوهستانی که در جنوب غربی آسیا قرار دارد، با توجه به جهت و ادامه ...

معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران

با تأکید بر شناخت الزامات و قابلیت‌ها

معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران
معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی سازگار با حقایق و توانمندی‌های بومی، از مهم‌ترین ضرورت‌های نظری و عملی است که دغدغه‌های اخیر مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته ادامه ...