عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: نوروز، روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می‌کند. بحارالأنوار، ج52، ص276

شعر و ادب

نظریه‌ی جهان متنی

نظریه‌ی جهان متنی
نظریه‌ی جهان متن چارچوب نسبتاً جدیدی است که بادیدگاه‌های زبان‌شناسیِ شناختی در تحلیل گفتمان مرتبط است. بنیاد این نظریه را پژوهش‌های پُل وِرث، زبان‌شناسِ گفتمان، شکل داده است امّا مرگ ناگهانی او سبب شد که حجم قابل ادامه ...

نظریه‌ی چارچوب بافتاری

نظریه‌ی چارچوب بافتاری
نظریه‌ی چارچوب بافتاری (CFT)، از پژوهش‌های اِموت درباره‌ی روش خوانش روایت‌ها سرچشمه گرفت. این طرح مبسوط در آثاری مانند فهم روایت، دیدگاهی گفتمانی (1997) دیده می‌شود. اِموت در اثرش به نام دیدگاهی گفتمانی، ادامه ...

نظریه‌ی انتقالِ ارجاعی

نظریه‌ی انتقالِ ارجاعی
برای درک اصول نظریه‌ی انتقالِ ارجاعی (DST) لازم است تا به خود مفهوم شاخص یا نمایه‌گونی توجه کنیم. شاخص کلمه‌ای است به معنای «اشاره کننده». در زبان‌شناسی این مفهوم برای ارجاع به شیوه‌ای به کار ‌می‌رود که در آن زبان‌ ادامه ...

نظریه‌ی آمیختگی

نظریه‌ی آمیختگی
نظریه‌ی آمیختگی (که نظریه‌ی آمیختگی مفهومی یا یکپارچگی مفهومی نیز نامیده می‌شود) از جمله مواردی است که به تازگی به شاخه‌ای از سبک‌شناسی معروف به سبک‌شناسی شناختی، افزوده شده است. نظریه‌ی آمیختگی (BT) از دو ادامه ...

معنای متنی

معنای متنی
بنابر نظر زبان‌شناسِ نقشگرا، مایکل هلیدی، زبان برای انتقال همزمان سه نوع مختلف معنا تکامل یافته است: معنای اندیشگانی، بینافردی و متنی. برای تحلیل این سه نوع معنا از نظام‌های دستوری مختلف استفاده می‌شود. معنای متنی به ادامه ...

معنای قاموسی و معنای ضمنی

معنای قاموسی و معنای ضمنی
معنای قاموسی و معنای ضمنی اصطلاحی هستند که در زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی و نقد ادبی برای تمایز میان دو جنبه‌ی معنا به کار می‌روند. معنای قاموسی «تعریف لغت‌نامه‌ای» یا «معنای لفظی» یک واژه است که همگان بر آن اتفاق ادامه ...

معنای بینافردی

معنای بینافردی
طبق نظر زبان‌شناس نقش‌گرا، هلیدی (1994) زبان توأمان سه گونه معنای متفاوت را ارائه می‌دهد: معنای اندیشگانی، بینافردی و متنی. در تحلیل این سه گونه معنا نظام‌های دستوری متفاوت به کار گرفته می‌شوند. معنای بینافردی با ادامه ...

معنای اندیشگانی

معنای اندیشگانی
طبق نظر زبان‌شناس نقشگرا، هلیدی (1994)، زبان برای بیان همزمان سه گونه معنای متفاوت شکل گرفته است: معنای اندیشگانی، بینافردی و متنی. نظام‌های دستوری متفاوت برای تحلیل این سه گونه معنا به کار می‌روند. معنای ادامه ...

مصداق

مصداق
در مفهومی این واژه، امری فرازبانی است که مانند دیگر نشانه‌ها، به تعبیری زبانی ارجاع می‌دهد. مصداق می‌تواند خیالی یا واقعی باشد. در حالی که مصداق واژگانی «کتاب»، شیء کتاب در دنیای خارج است، مصداق «اسب تک شاخ» ادامه ...

مجاز

مجاز
یکی از صنایع بیانی، مجاز است که در آن یک مرجع توسط چیزی جایگزین می‌شود که بسیار به آن مرجع نزدیک است و به این ترتیب بر پایه‌ی اصل مجاورت قرار دارد (یاکوبسن، 1956). نمونه‌های مجاز، نشان‌دادن پادشاهی یا ادامه ...