عضویت العربیة English
امام جواد علیه‌السلام: هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است. کشف الغمّه، ج2، ‌ص 349

شعر

بن مایه‌های مهرگرایانه و زرتشتی هفت پیكر نظامی

بن مایه‌های مهرگرایانه و زرتشتی هفت پیكر نظامی
تأثیر آیین مهری و مزدیسنا در ادبیات فارسی نتیجه‌ی تأثیر آن در فرهنگ ایرانی است. نظامی، منظومه سرای برجسته‌ی ایرانی (535-607ه.ق) هم هنگام آفرینش داستان درباره‌ی دو پادشاه دوره‌ی ساسانی، یعنی خسروپرویز در ادامه ...

سیری در تمثیل‌های ادبیات عرفانی در آثار عطار و مولانا

تمثیل، آیینه‌ی اجتماع

تمثیل، آیینه‌ی اجتماع
تمثیل یكی از صور خیال است و یكی از انواع تشبیه به شمار می‌آید. از آنجا كه مشبه‌به در تمثیل معمولاً حسی و ملموس است، می‌توان از ظاهر آن پی به واقعیت‌های اجتماعی برد. ادبیات عرفانی ما قسمت عمده‌ای از گنجینه‌ی ادبی ما را ادامه ...

گفتار در ترجمه‌پذیری شعر

گفتار در ترجمه‌پذیری شعر
نكته‌ای كه فردوسی را از اغلب گویندگان بزرگ فارسی زبان متمایز می‌كند جنبه‌ی جهانی اوست. مقصود من از این جمله تأكید بر این مطلب نیست كه شاهنامه به زبان‌های مختلف ترجمه شده (حتی قسمتی از آن به زبان‌های دیگر به ادامه ...

داستان ماردوش و كاوه

داستان ماردوش و كاوه
داستان پرفراز و نشیب پادشاهی جمشید، و چیره شدن ضحاك تازی بر او، و رستاخیز كاوه‌ی آهنگر از داستان‌های پربار شاهنامه‌ی فردوسی و از شاهكارهای زبان فارسی و فرهنگ جهانی است. استاد به خوبی نشان می‌دهد كه همه‌ی ما ادامه ...

داستان رودابه و زال

داستان رودابه و زال
داستان پرشگفتی ضحاك و فریدون از پرمایه‌ترین آفرینش‌های هنری فردوسی است. بیداد ماردوش، قیام كاوه، انقلاب مردم، چیرگی فریدون بر دستگاه ضحاك، و حكمت رستاخیز چنان زنده و هنرمندانه آراسته شده كه گویی پس از گذشت ادامه ...

پادشاهی كیومرث

پادشاهی كیومرث
تاریخ ایران باستان در دست نیست. درست نمی‌دانیم كه آیین پادشاهی چگونه پدید آمده است. از گفته‌هایی كه از زبان پدران به گوش پسران رسیده، پژوهندگان چنین درمی‌یابند كه كیومرث نخستین كسی بود كه راه و رسم شاهی را آغاز نهاد و ادامه ...

تصنیف و ترانه پیش از انقلاب مشروطه

تصنیف و ترانه پیش از انقلاب مشروطه
«پاریسی ها فقط حرف نمی زدند بلكه تصنیف هم می خواندند. این تصنیف ها نشانهایی برای یادآوری و وسایلی قدرتمند برای گسترش پیامها بودند... پاریس مملو از آواهایی بود كه بسیاری از آنها سیاسی بودند چنان كه بنا به گفته ای در ادامه ...

گزيده ي اشعار مرحوم علي صفايي حائري

گزيده ي اشعار مرحوم علي صفايي حائري
تو به من آموختي... تو از فراز، تو، از نهايت، تو، از حضور، تو، از متن ممهور آمدي... از قله صبور و آرام آمدي، همچون نسيم كوهساران. به دشت و دريا، به كوه و صحرا، به همه بخشيدي، همچون ابر بهاران. از آسمان آمدي، مهربان و بخشنده. ادامه ...

سکوت يا دگرساني

سکوت يا دگرساني
آيا ممکن است برداشتي روشن درباره آينده ادبيّات فرانسه به دست آورد؟ پاسخ«آري» خود پسندانه خواهد بود. در واقع، اين نفس موجوديت شعر است که مورد سؤال قرار مي گيرد. شعر از اين که ملازم آهنگين زندگي باشد باز مي ايستد تا ادامه ...

منظره هاي زنگي سرشتي

منظره هاي زنگي سرشتي
آيا بايد گفت «زنگي گري» يا «زنگي سرشتي»؟ اصطلاح نخست بر تربيت و تمدن سياه دليل است، و دومي بار عاطفي عظيم تري دارد (چه کسي آن را ابداع کرده است؟ سزر؟ سنگور؟ اين واژه در بيانيه اي منتشر شده در پاريس ادامه ...