مدیریت فرهنگی

روز آموزگار

روز آموزگار
آموزگار را می توان تنها مخلوقی دانست که با وجود همه جد و جهدش در بسیاری از برهه‌های زندگی به چشم نمی‌آید. خود نیز داعیه‌ی چیزی ندار. اما زمانی که خود به زندگی و سرنوشت مان نگاه می‌کنیم خواهیم دید که چقدر این شخصیت در زندگی ما تاثیر داشته و چگونه شمع وجود خود را برای راه زندگی ما خرج کرده است. ادامه ...

نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا (ع) بر جامعه‌ی شیعه

نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا (ع) بر جامعه‌ی شیعه
مدیریت فرهنگی اسلامی به معنای تربیت انسان‌ها بر اساس آرمان‌های قرآن و اهل بیت (علیهم‌السلام) است. در بینش شیعه، ضرورت و اهمیت مدیریت را باید در اصل استوار امامت جستجو کرد. در عصر امام رضا (علیه‌السلام) - به ویژه با ادامه ...

SWOT و چالش‌های فرهنگی در ایران (2)

ضرورت استفاده از الگوی مدیریتی SWOT در حل چالش‌های فرهنگی میان سنت و مدرنیته در ایران

SWOT و چالش‌های فرهنگی در ایران (2)
وجود عناصر و مؤلفه‌های مشترک ملی، تاریخی و هویتی در کلیه اقوام از جمله عواملی است که می‌تواند در شکل گیری هویت جمعی ایرانی نقش بی بدیلی ایفا کند. تاریخ مشترک تمامی اقوام تحت نام ملیت ایرانی، زبان پارسی که در عمق تمام ادامه ...

SWOT و چالش‌های فرهنگی در ایران (1)

ضرورت استفاده از الگوی مدیریتی SWOT در حل چالش‌های فرهنگی میان سنت و مدرنیته در ایران

SWOT و چالش‌های فرهنگی در ایران (1)
از آنجا که فرهنگ بزرگ ترین نیاز جامعه بشری و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع است، امروزه مباحث این حوزه به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب ادامه ...

برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی

برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی
آینده شناسی به افراد، سازمان‌ها و جوامع کمک می‌کند تا «فرصت‌های» پیش روی خود را به گونه‌ای پیش دستانه بشناسند و با آمادگی قبلی، به استقبال آینده روند. متأسفانه، تفکر مشکل محوری، این دیدگاه را به ما القا کرده است که همه ادامه ...

مقدمه‌ای بر مراحل اجرایی برنامه‌ریزی جامع فرهنگی

مقدمه‌ای بر مراحل اجرایی برنامه‌ریزی جامع فرهنگی
از آنجایی که فرهنگ پدیده‌ای خودانگیخته نیست، در صورت رها شدن به حال خود، ممکن است خیلی زود به ورطه سوداگری بیفتد و یاکالاهای فرهنگی به آسانی در اختیار مردم قرار نگیرد و چندگرایی و آزادی بیان از بین برود. زندگی ادامه ...

ضرورت‌های طرح مدیریت استراتژیک فرهنگی در کشور

ضرورت‌های طرح مدیریت استراتژیک فرهنگی در کشور
فرهنگ به دلیل ماهیت پیچیده اش، که به طور عمده ناشی از درونی بودن آن است، از جمله پیچیده ترین مقوله‌های مربوط به دانش مدیریت به شمار می‌رود. برای دستیابی به فرهنگ پیشرو، پویا و غنی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی و ملی، و نیز ادامه ...

درآمدی بر ضرورت‌های مدیریت استراتژیک در عصر نوین

درآمدی بر ضرورت‌های مدیریت استراتژیک در عصر نوین
شرایط نوین ایجاد شده از دهه واپسین قرن بیستم، منجر به پدید آمدن وضعیت جدیدی با ابعاد گوناگون و پیامدهای متفاوت و گاه متضاد شده است. در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فروپاشی نظام دوقطبی، ظهور ادامه ...

SWOT در فرهنگ

ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در ایران

SWOT در فرهنگ
در گذشته هنگامی که از فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی صحبت به میان می‌آمد، در اذهان، تصویری از کتابخانه، موزه، تئاتر، سینما، کنسرت، مطبوعات، هنر، آثار باستانی، زبان، آداب و رسوم و نظایر آن مجسم می‌شد. در سطوح بالاتر، آثار ادامه ...

مقدمه‌ای بر ضرورت‌های طراحی و توسعه مدیریت فرهنگی

مقدمه‌ای بر ضرورت‌های طراحی و توسعه مدیریت فرهنگی
مقوله فرهنگ و مدیریت فرهنگی یکی از موضوعاتی است که امروزه توجه بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب نموده است؛ به گونه‌ای که هر روزه شاهد راه اندازی رشته‌های دانشگاهی با این عنوان در ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...