1390 | جهاد اقتصادی

عرصه هاى جهاد اقتصادى

عرصه هاى جهاد اقتصادى
مقام معظم رهبرى(دام ظله) سنتى را تحت عنوان نام گذارى سال پایه ریزى کردند. این سنت از این جهت که یک نوع هدف گذارى کلان براى مجموعه فعالیت هاست، سنت حسنه اى ادامه ...

به سوی جهاد اقتصادی

به سوی جهاد اقتصادی
راستی زندگی جز « عقیده و جهاد» چیزی نیست. در نگاه قرآن و فرهنگ اسلامی، ارکان سه گانه سعادت بشریت عبارت است از: ادامه ...

نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات (3)

نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات (3)
دستورات بهداشتی حضرات معصومین علیهم السلام در خصوص استفاده و بهره وری از آب ادامه ...

نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات (1)

نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات (1)
این مقاله سعی دارد از یک سو به جایگاه مهم آب از دیدگاه قرآن و از دوم سو توجه به آب در سیره و سنت نبوی و حضرات معصومین علیهم السلام بپردازد ادامه ...

حضرت شعيب (ع)، اُسوه جهادگران اقتصادي

حضرت شعيب (ع)، اُسوه جهادگران اقتصادي
حضرت شعيب از پيامبران و رسولان الهي و معاصر حضرت موسي (ع) بوده است. اين پيامبر الهي شيوه هاي مختلفي را در دعوت الهي خود اتخاذ فرموده اما آنچه در ميان شيوه هاي او بارزتر بوده و با اوضاع اجتماعي و شرايط اقتصادي سرزمين (مدين و أيکه) ارتباط بيشتري داشته روش مبارزه منطقي و حساب شده و همه جانبه با انحرافات اقتصادي است. بدين سبب مي توان او را اسوه جهاد گران اقتصادي و مبارز با انحرافات و ادامه ...

جهاد اقتصادي (بهداشت رواني اقتصادي) در اجتماع از منظر قرآن و حديث (2)

جهاد اقتصادي (بهداشت رواني اقتصادي) در اجتماع از منظر قرآن و حديث (2)
قرآن کريم و روايات، از ديرباز بيماريهاي رواني اقتصادي را پيش بيني نموده و راهکاريهايي را براي آنان ارائه داده اند. فقر، اتراف (مصرف گرايي و رفاه زدگي) و سرقت از بيماريهايي است که ما در اين مجموعه به آن پرداخته ايم. اينک به راهکارهاي قرآن و روايات در اين موضوع مي پردازيم. ادامه ...

جهاد اقتصادي (بهداشت رواني اقتصادي) در اجتماع از منظر قرآن و حديث (1)

جهاد اقتصادي (بهداشت رواني اقتصادي) در اجتماع از منظر قرآن و حديث (1)
در حاليکه جهان با شتاب توصيف ناپذيري به سوي صنعتي شدن و جهاني عاري از دشواري و سختي و تحولات عميق فن آوري در حال حرکت است، همچنان موضوع بيماريها و مشکلات رواني، موضوعي درخور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب مي آيد. از جمله بيماري رواني که دامنگير جوامع گشته، بيماري دهشتناک اقتصادي است. اين بيماري روح و روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگي رواني اقتصادي و پريشان حالي را به ادامه ...

بررسي موانع جهاد اقتصادي از منظر قرآن کريم (2)

بررسي موانع جهاد اقتصادي از منظر قرآن کريم (2)
«امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايند: يا ابن آدم انّک لم تزل في هدم عمرک منذ سقطت من بطن امک فخذ ممُا في يدک لما بين يديک فان المومن يتزوّد و ان الکافر يتمتّع؛ اي فرزند آدم، تو از روزي که شکم مادر را ترک گفتني و به زمين قدم گذاردي، پيوسته سرگرم نابود ساختن عمر خويش هستي، از فرصت زندگي استفاده کن و از آنچه اکنون در دست داري براي منازلي که در پيش داري بهره بردار که افراد با ايمان از دنيا زاد و توشه ادامه ...

بررسي موانع جهاد اقتصادي از منظر قرآن کريم (1)

بررسي موانع جهاد اقتصادي از منظر قرآن کريم (1)
شناسائي و شناخت موانع جهاد اقتصادي يک ضرورت انکار ناپذير است. يکي از موانع عمده بر سر راه جهاد اقتصادي اتلاف وقت و فرصت ها مي باشد. و آنچه که ما را در استفاده ي هر چه بهتر از وقت در جهاد اقتصادي موفق تر مي کند، شناسايي کمين گاه هاي اتلاف وقت است که با از بين بردن سرمايه ي عمر آدمي، موجبات خسران او را در دنيا و آخرت به وجود مي آورد، از اين روي اين مقاله در صدد بررسي عوامل اتلاف وقت است ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...