عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

جامعه شناسي

توانمندسازی (1)

توانمندسازی (1)
امروزه همه دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می بینند. توانمندسازی شهروندان بی گمان یكی از مهم ترین وظایف دولت ها محسوب می شود. در كشورهای مختلف جهان بخش ادامه ...

توانمندسازی (2)

توانمندسازی (2)
گرچه تعاریف متعددی از توسعه پایدار ارائه شده ولی ظاهرأ اجماع کلی وجهانی بر سر آن حاصل نیامده است و تعاریف ارائه شده از توسعه پایدارعمدتاً بیانگر نگرش از زوایای مختلف است. شاید جامع ترین تعریف ادامه ...

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (1)

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (1)
امروزه زنان به عنوان نیمی از شهروندان و كسانی كه در فرهنگ سازی جامعه نقش عمده ای دارند، مورد توجه ویژه قرار گرفته اند و لازم است جهت نیل به توسعة پایدار به توانمندسازی آن ها توجه خاص مبذول شود. در ادامه ...

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (2)

گامی مؤثر در جهت افزایش سهم نقش زنان در جامعه (2)
همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اغلب زنان انعکاس های رفتار برونی خود را ملاک سنجش خویش قرار می دهند و فقط تعداد اندکی از آنان معیار ارزیابیشان منشاء درونی دارد. به هر حال هیچ زنی هویت ادامه ...

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (1)

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (1)
ارائه خدمات مشاوره ای نقش مؤثری در کمک به زنان در عبور موفق از این موانع خواهد داشت. معمولاً مشاورین به زنان توصیه می کنند که ابتدا به انجام کاری هر چند کوچک و پیش با افتاده اقدام نمایند که علیرغم ادامه ...

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (2)

شیوه‌های مؤثر در توانمندسازی زنان (2)
از نظر بسیاری از صاحبنظران فقهی، اندیشه اسلامی به انسان بودن زن و مرد در نظام آفرینش از دیدگاه واحدی می نگرد و فقط نقش ها و مسئولیت ها بین آن دو تقسیم می شود و آیات متعددی در قرآن برعدم برتری جنسیتی ادامه ...

نظریه‌های توانمندسازی (2)

نظریه‌های توانمندسازی (2)
در نظریه گیدنز، عاملیت و ساختار، برای کوچکترین مسأله مانند ذهنیت فرد تا نظام های جهانی قابل کار بست است. در نظریه ساختاری شدن، حیطه اصلی مطالعه علم اجتماعی نه تجربه فرد کنشگر و نه وجود هیچ شکلی ادامه ...

نظریه‌های توانمندسازی (1)

نظریه‌های توانمندسازی (1)
توانمندسازی با تعاریف متفاوتی همراه است و در چارچوب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی معانی متفاوتی می یابد. اما در تعاریف متعدد از آن، اصطلاحات مشترکی وجود دارد. از جمله این اصطلاحات می توان به ادامه ...

نقش تمدّنیِ حدیث

نقش تمدّنیِ حدیث
نگاه رایج و متداول مسلمانان به سنّت - که بر گرفته از آموزه‌های قرآنی است -، نگاهی قدسی و دینی است، بدین معنا که قرآن کریم، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلم) را به عنوان معلّم، مبیّن و اُسوه معرفی ادامه ...

بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک

بررسی رویکرد بوم شناسی (اكولوژی) از نظر رابرت ازرا پارک
واژه بوم شناسی(اكولوژی) برای اولین با توسط ارنست هاكل زیست شناس و فیلسوف آلمانی وارد مباحث علمی گردید.وی بوم شناسی را همبستگی متقابل بین موجود زنده و محیط بیرونی آن می شناخت. هچنین اکولوژی را بعنوان روبط ادامه ...