عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: هر یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى‌کند مگر این که در روز قیامت، شفاعتم از او پذیرفته مى‌شود. وسائل الشیعه

جامعه شناسي

نظریه در جامعه شناسی2

نظریه در جامعه شناسی2
با توجه به تحول مکاتب و کیفیت پیدایش و گسترش آن ها، چهار نظریه مهم یعنی مثبت گرایی، تطور گرایی، ساخت گرایی و کارکرد گرایی به عنوان محورهای اصلی تکوین نظریه های جامعه شناسی شناخته می شوند که در اینجا به ادامه توضیح آن می پردازیم: ادامه ...

نظریه در جامعه شناسی1

نظریه در جامعه شناسی1
نظریه جامعه شناختی اهمیت و فوائد زیادی دارد. هر نظریه بخشی از واقعیت اجتماعی را در خود دارد و تصویر کامل تر از پدیده های اجتماعی از طریق تلفیق انواع نظریه ها می تواند بدست آید. نظریه سوال مطرح می کند، فرضیه ارائه می ادامه ...

زمینه‌ی تاریخی نظریه‌ی جامعه‌شناسی

زمینه‌ی تاریخی نظریه‌ی جامعه‌شناسی
انقلاب های سیاسی (انقلاب فرانسه در سال 1789 بعنوان مهمترین عامل و همچنین دیگر تحولات انقلابی که در کشورای مختلف در توالی زمانی اتفاق افتاد، بر توجه محققین به علوم اجتماعی نقش بسزایی داشته است. انقلاب 1917 شوروی ادامه ...

بررسی نظریه جامعه شناسی در ابعاد مختلف

بررسی نظریه جامعه شناسی در ابعاد مختلف
نظریه جامعه شناختی متشکل از نظریه های بعضاً بسیار متفاوت درباره موضوعات واحد است. نحوه شکل گیری جامعه، ذات یا طبیعت جامعه و چشم اندازهای جامعه شناختی خاص؛ معیارهای سه گانه ی تفکیک نظریه های جامعه شناسانه از ادامه ...

مادی گرایی در جامعه

مادی گرایی در جامعه
مادی گرایی، مردم را وادار کرده است تا در مورد نیازهای مادی خود حتی بیشتر از خدا فکر بکنند. در این مقاله ما سعی کرده‌ایم جنبه‌های مختلف مادی گرایی در جامعه را بررسی کنیم. ادامه ...

راهنمای تفصیلی در مورد شاخه‌های مختلف انسان شناسی

راهنمای تفصیلی در مورد شاخه‌های مختلف انسان شناسی
انسان شناسی یک موضوع کلی نگرانه است که تمام جنبه‌های زندگی انسانی شامل بیولوژیکی، فرهنگی و هم چنین جنبه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. شاخه‌های مختلفی از انسان شناسی نظیر فرهنگی، زبانی، قانونی، پزشکی و غیره ادامه ...

انواع روش های تحقیق در جامعه شناسی (2)

انواع روش های تحقیق در جامعه شناسی (2)
روش های تحقیق را می توان با توجه به معیارهای مختلف در گروه های متفاوتی جای داد. هر یك از این معیارها بر روی یك ویژگی از روش ها تأكید می كند و روش ها را با توجه به آن ویژگی تقسیم بندی می كند. ادامه ...

انواع روش های تحقیق در جامعه شناسی (1)

انواع روش های تحقیق در جامعه شناسی (1)
تحقیق و پژوهشی برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد در انسان میل به داشتن و كشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یكی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده ادامه ...

نگاهی به جنبه های مختلفی از جامعه شناسی

نگاهی به جنبه های مختلفی از جامعه شناسی
باید توجه داشت بسته به آدم‌ها و شرایط تاریخی مختلف، کاربردهای متفاوتی به شکل تئوریک و واقعی برای این این رشته می‌توانیم متصور باشیم؛ برای مثال زمانی در تاریخ، با استفاده از سحر و جادو، کاری را انجام می‌دادند که نظریه ادامه ...

جامعه شناسی توسعه نیافتگی (2)

جامعه شناسی توسعه نیافتگی (2)
بررسی اجمالی دلائل توسعه نیافتگی در نظریات مختلف نظریه اول : این نظریه با نسبت دادن عقب ماندگی ایران به دخالت دشمنان خارجی ؛ استعمار و حکومتهای دست نشانده و وابسته به آن سعی دارد ریشه همه مشکلات در این ادامه ...