عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

مباحث فلسفی

بررسی تطبیقی علیت در فلسفه غرب و اسلامی

بررسی تطبیقی علیت در فلسفه غرب و اسلامی
بشر از دیرباز به تأثیر و تأثری که میان اشیاء و موجودات برقرار می‌شود، باور داشته است. می‌توان گفت که علیت، اصل موضوعه‌ی آدمی در تمام دوره‌های تاریخی است، زیرا تحصیل معاش بدون اعتقاد به آن امکان‌پذیر ادامه ...

سه معنا براي « وجود » در « اصالت وجود »

سه معنا براي « وجود » در « اصالت وجود »
اصالت وجود، در حکمت متعاليه ي صدرالمتألهين محمد بن ابراهيم شيرازي معروف به ملّاصدرا ( م 1050 هـ ) يک اصل بنيادي است. او علاوه بر تأکيد و تکيه بر اصالت وجود، به عنوان يک گزاره ي درست در هستي شناسي و جهان ادامه ...

تبیین زمان از دیدگاه ملاصدرا و هانری برگسن

تبیین زمان از دیدگاه ملاصدرا و هانری برگسن
بحثی که با عنوان زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسن مطرح کرده ام از این بابت نبوده که صرفاً یک موضوع فلسفی را بیان کنم. شاید برای عزیزانی که در جلسه حضور دارند این سؤال مطرح باشد که اولاً، چه کسی دارای نظریه فلسفی می شود؟ ادامه ...

عقل و جهل از نظر جعفر کشفی

عقل و جهل از نظر جعفر کشفی
در جهان شناسی، جهان، عرصه ی گشت و بازگشت عقل و مواجهه ی آن با جهل است. عقل به عنوان صادر اول، طی دو فرمان با مخلوقات ارتباط برقرار می کند. در آغاز، عقل فرمان یافت تا از اصل خود جدا شده و با نزول در عالم، به ادامه ...

اقسام حکمت از نظر جعفر کشفی

اقسام حکمت از نظر جعفر کشفی
حکمت از دیدگاه کشفی عبارت است از همان قوه ای که انسان را به نفس الامر می رساند. و فرق آن با علم، فرق ظاهر و باطن است. در واقع، علم در منظر حکیمان، معرفت به ظواهر است و حکمت، معرفت به بواطن. با توجه به چنین مفهومی ادامه ...

چگونه فلسفه بخوانیم؟

چگونه فلسفه بخوانیم؟
شرط نوشتن فلسفه این است که بتوانید فلسفه بخوانید. برای خواندن فلسفه- برای اینکه واقعاً با فهم و ارزیابی بخوانید- باید برداشت های غلطی را که فلسفه را بی ثمر، غیرقابل فهم، و بی ارزش جلوه می دهد، دور بریزید؛ باید این موهومات را ... ادامه ...

گزارش انتقادی نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

گزارش انتقادی نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
کتاب نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، نوشته ی دکتر عین الله خادمی، که اخیراً از سوی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به چاپ رسیده، به بیان دیدگاه های فیلسوفان شاخص اسلامی چون فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، ادامه ...

سیر کمال یا حرکت جوهری

سیر کمال یا حرکت جوهری
علامه صدرالدین شیرازی بعد از خطبه الکتاب در رساله المسائل القدسیه برای فتح باب بحث، ابیات زیر را از منطق الطیر عطار می آورد: سیر هر کس بر کمال وی بود ادامه ...

ردّ پای یک پاسخ مدرن به پارادوکس دروغگو در سنّت فلسفه ی اسلامی

ردّ پای یک پاسخ مدرن به پارادوکس دروغگو در سنّت فلسفه ی اسلامی
در دهه ی اخیر استفان رید تلاش کرده است تا به واسطه ی ارائه ی یک نظریه ی صدق جدید، راه حلّ تازه ای برای پارادوکس دروغگو به دست بدهد. او طرح صدق تارسکی را نقد، و به جای آن طرح تازه ای پیشنهاد نموده است. رید با ادامه ...

فلسفه در عالم خیال

فلسفه در عالم خیال
یکی از عوالم چهارگانه سهروردی (عالم انوار قاهر، عالم انوار مدبر، عالم مُثُل معلقه و عالم برزخ) (1) عالم مُثُل معلقه است. که به نامهای عالم صور معلقه (2)، عالم اشباح مجرده (3)، عالم خیال و عالم مثال نیز خوانده شده است و ادامه ...