جامعه‌شناسی هنر

تخیل در جهان اسلام و ژرار دونروال

تخیل در جهان اسلام و ژرار دونروال
«ما دیگر نمی‌توانیم مشرک باشیم، چون مصلوب شده‌ایم».شارل گرولو (Ch. Grolleau)، مقدمه بر Intentions اثر اسکار وایلد (Oscar Wilde) جمله‌ای از نامه‌ی دو‌مینیک دوپوئه (D.Dupouey) که دوستش لوفرانسوا (Lefrancois)، بر عرشه‌ی ادامه ...

بازسازی شهری شهرهای فرهنگی

بازسازی شهری شهرهای فرهنگی
پایتخت و شهر فرهنگی مشهور نه پدیده‌ی جدیدی است و نه چیزی است که لزوماً از امپراتوری‌های مشخص (هال، 1998) و آثار اجتماعی و سیاسی و سایر عوامل تغییر بیشتر دوام آورد. هر چقدر که عصر فراصنعتی گواه بازآفرینی ادامه ...

صنعت فرهنگ: تولید فرهنگ یا فرهنگ تولید؟

صنعت فرهنگ: تولید فرهنگ یا فرهنگ تولید؟
اری در جاهای مصرف (1:150-1995) تغییر به مصرف پسافوردی را توضیح می‌دهد که در این نوع مصرف، سلطه‌ی مصرف کننده بیشتر است، مصرف یکدست نیست و بخش بخش می‌شود (معتبر، «مناسب»، متنوع) و تولید ادامه ...

اقتصاد فرهنگی چیست؟

از لطافت هنرها تا صنعت فرهنگی

اقتصاد فرهنگی چیست؟
ظهور و پذیرش نوعی مبنای منطقی رفاه اجتماعی برای هنرهای عمومی و اقدامات فرهنگی مبتنی بر مفاهیم فرهنگ شهروندی و شکوفایی ملی و حمایت یک نیروی کار صنعتی و شهری نمی‌تواند کاملاً از اشکال پیوسته و در حال تغییر ادامه ...

امکانات استاندارد هنرمند

امکانات استاندارد هنرمند
چنان که تجربه‌ی بدون برنامه‌ریزی اما مفید مراکز هنری نیز نشان می‌دهد، دست اندرکاران امر برنامه‌ریزی یا سیاست گذاران عرصه‌ی هنر چندان از ایده‌ی تدوین استانداردهای قابل سنجش برای ارزیابی امکانات و تسهیلات هنری، خواه ادامه ...

تکامل تاریخی هنرهای شهری

تکامل تاریخی هنرهای شهری
در مرکز فدورا- کلانشهری از سنگ‌های خاکستری - ساختمانی فلزی هست که در هر اتاق آن یک گوی شیشه‌ای وجود دارد. با نگاه هر گوی، شهر آبی را نظاره خواهی کرد که نمای دیگری از فدورا را آشکار می‌سازد. اینها نماهایی ادامه ...

پی‌یر بوردیو و جامعه‌شناسی هنر

پی‌یر بوردیو و جامعه‌شناسی هنر
بوردیو یکی از پرآوازه‌ترین جامعه‌شناسان فرانسوی است که در آثار خود از روش‌های اخذشده از مجموعه‌ی متنوعی از رشته‌های علمی گوناگون بهره گرفته است: از فلسفه و نظریه‌ی ادبی گرفته تا جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و جز این‌ها. ادامه ...

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

ساختارگرایی و پساساختارگرایی
زیباشناسی در برّ اروپا می‌تواند چهره‌ای بسیار متفاوت از چهره‌اش در انگلستان و امریکا ارائه کند. برای مثال، برخی نظریات زیباشناختی که در چند دهه‌ی اخیر در فرانسه مطرح شده‌اند، واکنش‌های بس خصومت‌آمیزی را در دنیای ادامه ...

دین و زیباشناسی

دین و زیباشناسی
ادیان بشر و هنرهای آفریده‌ی او همواره درهم تنیده بوده‌اند؛ فهم و درک هریک از آن‌ها، مستلزم توجه به دیگری است. اغلب دین‌ها در مناسک و مراسم خود از موسیقی استفاده می‌کنند، و برای فراهم‌آوردن محل مناسبِ اجرای مراسم ادامه ...

سیاست و زیباشناسی

سیاست و زیباشناسی
هنر و سیاست همواره در طول تاریخ با یکدیگر پیوند داشته‌اند و پیشینه‌ی این پیوند کم‌وبیش به آغاز تشکل‌های سیاسی بازمی‌گردد. در سراسر تمدن‌های باستانی، شعرها، مجسمه‌ها و ساختمان‌هایی را می‌یابیم که یاد و خاطره‌ی ادامه ...

آخرین مقالات
بهترین مجسمه‌ی دنیا

بهترین-مجسمه-ی-دنیامستند «بهترین مجسمه‌ی دنیا» درباره‌ی شهید «دریاقلی سورانی» است. در مقاله‌ی حاضر کوشش می‌شود تا تحلیلی ادامه ...

فرزند خرمشهر

فرزند-خرمشهرسینمای مستند ایران در طول دوران جنگ و پس از آن، فیلم‌هایی فراهم کرده که اکنون به متن‌هایی برای مطالعه‌ی ادامه ...

آخرین روزهای زمستان

آخرین-روزهای-زمستانآخرین روزهای زمستان، یکی از مهم‌ترین آثاری است که در مورد دفاع مقدس، شهدا و یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان ادامه ...

آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...